Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončí k 31. prosinci 2018 činnost Fondu dalšího vzdělávání

Vzhledem k nízké poptávce po kmenové činnosti organizace Fondu dalšího vzdělávání a finanční i personální nestabilitě, ukončí Ministerstvo práce a sociálních věcí k 31. prosinci 2018 jeho činnost.

Fond dalšího vzdělávání, který byl zřízen v roce 2012 a jeho hlavním účelem byly odborné činnosti v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a řízení programů spolufinancovaných z fondů EU, se z důvodu obrovského nárůstu externích subjektů a jednotlivců přestal dostatečně věnovat naplňování kmenové činnosti Fondu a rovněž základnímu principu, pro který byla tato organizace založena.

„V současné době se připravují veškeré nezbytné kroky, které povedou ke zrušení organizace. Byla zřízena pracovní skupina, která bude řídit ukončení FDV. Především je nutné vyřešit probíhající projekty, případně jejich převod pod resort a také majetkové a účetní záležitosti. Mimořádná pozornost bude věnována vypořádání pracovněprávních vztahů stávajících zaměstnanců, určitě nedojde k propuštění všech současných zaměstnanců bez nabídky pokračování v projektech, v rámci nichž působí a ministerstvo je bude dále podporovat. Nicméně je nutné provést důkladnou analýzu a následně bude rozhodnuto o dalším postupu,“ uvedl odborný náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34235/TZ_-_Ministerstvo_prace_a_socialnich_veci_ukonci_k_31._prosinci_2018_cinnost_Fondu_dalsiho_vzdelavani.pdf

Komentáře jsou zakázány.