Mezinárodní konference Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami

Ve dnech 13.-14. prosince 2018 byla uspořádána mezinárodní konference „Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami“, která se konala v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí MPSV. Své zkušenosti předali zástupci organizací ze Slovenska, Polska, Holandska, Švédska a Velké Británie.

„Praxe ukazuje, že některé potřeby dětí nejsou dostatečně pokryty a současná síť pomoci má mezery. MPSV se proto snaží rozvíjet služby a zavádět preventivní opatření vedoucí k včasnému záchytu možného ohrožení dítěte,“ sdělila Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky, a dodala: „Ukazuje se, že jde především o správné nastavení mezirezortní spolupráce, ale také o celkovou změnu v uvažování – tedy, že děti mají vyrůstat primárně v rodinách.“

Na konferenci byly diskutovány inovativní principy práce s ohroženými dětmi v 10 klíčových tématech, například řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově, prevence a včasná identifikace ohrožení ve škole, minimalizace dopadů rozvodové situace na děti, děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek a další. Velká část příspěvků byla první den věnována příkladům dobré praxe ze zahraničí.

Součástí panelových diskuzí byli také mladí dospělí z organizace LUMOS, kteří se podělili o své osobní zkušenosti s podpůrným systémem služeb či s některým z diskutovaných témat.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34781/TZ-Ne_o_nas_bez_nas._Na_mezinarodni_konferenci_MPSV_diskutovali_deti_i_m….pdf

 

Komentáře jsou zakázány.