Mezinárodní konference Dobrá praxe v sociálním bydlení

Dne 6. listopadu 2018 se konala mezinárodní konference „Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě“, která se uskutečnila v rámci projektu Podpora sociálního bydlení. Konference se zúčastnilo více než 200 expertů nejen z České republiky, ale také z Belgie, Nizozemska, Irska, Skotska a Rakouska.

Témata konference se věnovaly přístupům k sociálnímu bydlení, problematikou občanských poraden a bytových družstev či evropskému rozměru sociálního bydlení.
Na konferenci bylo představeno, jak vypadá dobrá praxe v sociálním bydlení a byl zdůrazněno, že je důležité, aby stát, obec či jiní poskytovatelé sociálního bydlení úzce spolupracovali a že  sociální bydlení se musí provázat se sociální prací.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34533/TZ_Konference_socialni_bydleni.pdf

Komentáře jsou zakázány.