Město Libáň a jeho přístup k sociálnímu bydlení

Český helsinský výbor se obrátil se svým vyjádřením na obec Libáň, která svým postupem znemožňuje uskutečnění záměru fyzické osoby na výstavbu bytového domu s byty v režimu sociálního bydlení. Svými výroky a jednáním se podle našeho názoru obec dopouští diskriminačního jednání a porušuje zákon o obcích. Více v přiloženém vyjádření. Samostatným dopisem jsme se obrátili také na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Královéhradecký kraj s žádostí mj. o to, jaké kroky jednotlivé orgány mohou činit a činí v otázkách sociálního bydlení.

Vyjádření pro obec Libáň
Dopis Ministerstvu vnitra
Dopis Ministerstvu pro místní rozvoj
Dopis Ministerstvu práce a sociálních věcí
Dopis pro Královéhradecký kraj

Komentáře jsou zakázány.