Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Prohlášení Českého helsinského výboru k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Český helsinský výbor (ČHV) jako občanská iniciativa dlouhodobě, již od dob minulého režimu, sleduje dodržování ústavních principů rovnosti, občanských svobod a lidských práv. Přivítal rozhodnutí 46 států sdružených v Radě Evropy vydat 7. dubna 2011 Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí (dále jen „Úmluva“). Česká republika Úmluvu podepsala a v současnosti je v parlamentu připravena k ratifikaci.

ČHV oceňuje úsilí Úřadu vlády České republiky k ratifikaci přispět mimo jiné vydáním informačního materiálu a uspořádáním semináře, jehož se zúčastnili zákonodárci, odborníci a zástupci občanských iniciativ. Je to příklad dobré spolupráce vládních institucí a neziskového sektoru.

Zároveň ČHV zásadně odmítá snahy ratifikaci Istanbulské úmluvy (nazvané tak podle místa, kde je uložena) zabránit. Odpůrci Úmluvy označují demokratickou a liberální péči o rovnoprávnost pohlaví a o svobodnou sebeidentifikaci výrazem „genderová ideologie“. Varují před tematizací rovnosti ve školní výchově. Reprezentují nedemokratické konzervativní pojetí žen jako podřízených mužům. Prevenci a trestání násilí označují za „útok na tradiční podobu rodiny“, jako by k tradiční rodině patřilo násilí. Jako argument nehumánního přístupu používají náboženství. Přitom však křesťanství jako náboženství v Česku nejsilněji zastoupené dnes odmítá násilí a dopracovalo se i k uznání rovnosti obou pohlaví – žen a mužů. Křesťanství je historickým zdrojem humanismu, který se promítá do právních systémů zemí svobodného světa a jehož vyjádřením je právě také Istanbulská úmluva.

Naléhavě žádáme parlament, aby s Úmluvou vyslovil souhlas a tím upevnil místo České republiky mezi demokratickými státy.

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z. s.  

 

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, , tel: 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k postoji naší politické reprezentace v čele s premiérem Babišem k přijímání uprchlíků

Praha – Stanovisko Českého helsinského výboru k postoji naší politické reprezentace v čele
s premiérem Babišem k přijímání uprchlíků

Prohlášení premiéra Andreje Babiše, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, je v příkrém rozporu s mezinárodními smlouvami, jichž jsme signatáři. Ostře se od tohoto prohlášení distancujeme.

V Senátu se díky iniciativě europoslankyně Michely Šojdrové v polovině září sešli zástupci různých institucí, někteří senátoři a také dvě z Wintonových dětí, aby řešili otázku přijetí 50 syrských sirotků, kteří žijí v otřesných podmínkách na ostrově Lesbos v Morii, na dočasnou dobu. Premiér Andrej Babiš na tuto naléhavou výzvu reagoval odmítavě. Politici, kteří sdílejí takovéto stanovisko, přitom udělují ceny Nicolasu Wintonovi a dojímají se nad jeho činy; takový rozpor mezi slovy
a skutky nelze než označit za pokrytectví.

Apelujeme na premiéra Andreje Babiše a na ty politiky, kteří jeho stanovisko podporují, aby se postavili k této výzvě čelem. Nereprezentují názor všech občanů naší země. U nás žijí také lidé, kteří neztratili odpovědnost za svět a za druhé a pro které je pomoc alespoň padesáti dětem tím, že je přijmeme v ČR, prvním krokem na cestě k návratu mezi vyspělou společnost Evropy, která se hlásí k humanismu.

 • Táňa Fischerová
  předsedkyně Českého helsinského výboru, z. s.  

 

Kontaktní osoba pro tisk: Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru,
lucie.rybova@helcom.cz; tel.: + (420) 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor je znepokojen vyšetřováním investigativních novinářů

Praha  –  Český helsinský výbor, nevládní organizace pro lidská práva, vyjadřuje vážné znepokojení nad nedávnou zprávou, že liberecká pobočka Generální inspekce policejních sborů si opakovaně zvala k výslechu investigativní novináře Sabinu Slonkovou, Jaroslava Kmentu a Janka Kroupu
pro údajné úniky informací z policejních spisů nebo z prověřovaných případů a nutila je k  vyzrazení jejich zdrojů.

Považujeme toto chování za nebezpečné a nepřípustné. Zastrašování novinářů je běžnou praxí v nedemokratických režimech. Pokud budou investigativní novináři u nás ohrožováni státní mocí,
je to signál, že se vracíme k minulým časům, kdy kritika mocných byla trestána a svoboda slova umlčována. Domníváme se, že nadřízené orgány by měly případ sledovat a chránit novináře
i svobodu slova.

 • Táňa Fischerová,
 • předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s.  

Členové předsednictva:

 • Selma Muhich Dizdarevič
 • Jan Beer
 • Václav Trojan
 • Rudolf Vévoda
 • Dana Syslová
 • Ivan Štampach
 • Mikuláš Vymětal

Kontaktní osoba:

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru ke zproštění obžaloby Vladimíra Sáňky

            Zástupci Českého helsinského výboru se dne 27. února 2018 zúčastnili soudního líčení s Vladimírem Sáňkou, který je od dubna 2014 trestně stíhán kvůli vydání českého překladu knihy Základy tauhídu a podezření, že kniha šíří antisemitismus, rasismus a salafijský směr islámu.

            Ačkoliv byl Vladimír Sáňka za dva roky poté v únoru roce 2016 zproštěn obžaloby, státní zástupkyně Zdeňka Galková se proti rozhodnutí odvolala, pražský městský soud poté zrušil osvobozující verdikt a případ se tak vrátil na začátek. Obvodní soud v Praze 1 dne
27. února 2018 opět rozhodl o zproštění obžaloby, jelikož další přizvaný expert nepotvrdil,
že by Vladimír Sáňka svou činností podporoval hnutí usilující o potlačení lidských práv.

            Český helsinský výbor přivítal rozhodnutí soudu, ale je znepokojen již druhým odvoláním státní zástupkyně Zdeňky Galkové v tomto případě, které znamená mimo jiné,
že celý proces bude trvat více než čtyři roky.  Je nutné se zamyslet, zda nejde o účelové jednání, kdy není cílem sjednat spravedlnost, ale pouhou délkou procesu, obviněného zcela zničit psychicky i finančně.     

Státní zástupkyně Zdeňky Galkové je nechvalně známá z jiných kauz. Příkladem může být proces s aktivistkou Kateřinou Krejčovou, obviněnou z napadení policisty v červenci 2015 při demonstraci proti imigraci a uprchlickým kvótám. Demonstrační průvod chtěli zablokovat aktivisté, vůči kterým ale zasáhla policie neadekvátním způsobem.  Krejčová měla podle obžaloby napadnout policistu poté, co na zemi zaklekl jejího přítele.  Soudkyně zpochybnila, že by policistovi chtěla ublížit a nějakým způsobem ho zranila, stejně se k tomu vyjádřil
i jeden z expertů. Další expert, který byl přizván státní zástupkyní Zdeňkou Galkovou konstatoval opak. Obvodní soud uložil Krejčové měsíční podmínku s roční zkušební lhůtou. Proti verdiktu se odvolala samotná Krejčová a rovněž státní zástupkyně, která požadovala vyšší trest. I zde proces trvá neúměrně dlouho. Naposledy se koncem roku 2017 v případu soudem osvobozené Kateřiny Krejčové podal dovolání i Nejvyšší státní zástupce.      

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s. 

 

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odmítnutí asylu i doplňkové ochrany čínským křesťanům

Český helsinský výbor vyslovuje zásadní nesouhlas s výrokem příslušného odboru Ministerstva vnitra a jeho úředníků ve věci žádosti o asyl skupiny čínských křesťanů. Argument, že neprokázali, že jsou v Číně pronásledováni a další výmluvy, pro které jim nebyl udělen nejen asyl, ale ani doplňková ochrana jsou ostudné.

O tom, jak se v Číně nakládá s věřícími je mnoho prokázaných zpráv. Jejich situace
v poslední době ještě zhoršila. Svým rozhodnutím náš stát vydává tyto lidi do nebezpečí života, protože je nepochybné, že svou žádost o asyl v České republice tvrdě odnesou.

V Číně, zemi plné pracovních táborů, porušování lidských i náboženských práv
a trestů smrti nemůže nikdo čekat žádnou milost. Naše republika dlouhodobě vykazuje nemilosrdnost vůči lidem ohroženým v zemích jejich původu a jde tak cestou států, které se nehlásí k humanitním demokraciím, kam jsme od dob založení našeho státu chtěli patřit. Vyzýváme naše politiky, aby jasně deklarovali, že tento postoj je neudržitelný a změnili praxi asylového odboru Ministerstva vnitra.

Věříme, že naše soudy se zachovají lépe než anonymní úředníci, kteří bez skrupulí vydávají lidi, kteří věřili v naše demokratické postoje do vězení nebo na smrt.

 

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s.  

 

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se připojil k žádostem o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny České republiky

Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová reagovala na jeho výroky následovně:

„ Postoje Tomia Okamury jsou dlouhodobě nepřijatelné a vyvrcholily jeho výroky o romském táboře v Letech. Je zcela nepřípustné, aby člověk šířící rasovou nesnášenlivost zastával vysokou funkci v Poslanecké sněmovně.“ „Ani jeho kolegové, kteří se nikdy od těchto výroků nedistancovali, by neměli zastávat žádné funkce ve výborech sněmovny. Pokud sněmovna zásadně neodmítne tyto excesy, stáváme se nahnědlou zemí, ve které demokracie končí.“

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor žádá o propuštění paní Liou Sia z domácího vězení

Praha – Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala koncem prosince 2017 velvyslankyni Čínské lidové republiky žádost o propuštění paní Liou Sia  z domácího vězení.

Paní Liou Sia, která je ženou loni zesnulého nositele Nobelovy ceny za mír a obhájce lidských práv Liou Siao, je bezdůvodně již mnoho let držena v domácím vězení, navíc je nemocná a trpí těžkými depresemi. Na tuto žádost nebylo zatím nijak ze strany velvyslanectví reagováno.

Text dopisu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor žádá ministra vnitra o udělení asylu čínským křesťanům

Praha – Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala koncem roku 2017 novému ministru vnitra Lubomíru Metnarovi dopis, ve kterém ministra upozorňuje, že posuzování žádosti o asyl trvá neúměrně dlouho, ačkoliv existuje dostatek důkazů a zpráv o tom, že k pronásledování křesťanů v Číně dochází, že jim hrozí mučení a špatné zacházení a navíc se situace dle posledních zpráv v tomto ohledu v posledních měsících zhoršuje. 

Přiznání asylu křesťanům, kteří jsou v Číně perzekuováni z důvodu své víry, dle předsedkyně Ťáni Fischerové „přispěje k obrazu České republiky jako země, kde přihlášení se k ideálům humanity a respekt k lidských právům není jenom prázdným slovem.“

Znění dopisu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.