Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se připojil k žádostem o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny České republiky

Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová reagovala na jeho výroky následovně:

„ Postoje Tomia Okamury jsou dlouhodobě nepřijatelné a vyvrcholily jeho výroky o romském táboře v Letech. Je zcela nepřípustné, aby člověk šířící rasovou nesnášenlivost zastával vysokou funkci v Poslanecké sněmovně.“ „Ani jeho kolegové, kteří se nikdy od těchto výroků nedistancovali, by neměli zastávat žádné funkce ve výborech sněmovny. Pokud sněmovna zásadně neodmítne tyto excesy, stáváme se nahnědlou zemí, ve které demokracie končí.“

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor žádá o propuštění paní Liou Sia z domácího vězení

Praha – Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala koncem prosince 2017 velvyslankyni Čínské lidové republiky žádost o propuštění paní Liou Sia  z domácího vězení.

Paní Liou Sia, která je ženou loni zesnulého nositele Nobelovy ceny za mír a obhájce lidských práv Liou Siao, je bezdůvodně již mnoho let držena v domácím vězení, navíc je nemocná a trpí těžkými depresemi. Na tuto žádost nebylo zatím nijak ze strany velvyslanectví reagováno.

Text dopisu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor žádá ministra vnitra o udělení asylu čínským křesťanům

Praha – Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala koncem roku 2017 novému ministru vnitra Lubomíru Metnarovi dopis, ve kterém ministra upozorňuje, že posuzování žádosti o asyl trvá neúměrně dlouho, ačkoliv existuje dostatek důkazů a zpráv o tom, že k pronásledování křesťanů v Číně dochází, že jim hrozí mučení a špatné zacházení a navíc se situace dle posledních zpráv v tomto ohledu v posledních měsících zhoršuje. 

Přiznání asylu křesťanům, kteří jsou v Číně perzekuováni z důvodu své víry, dle předsedkyně Ťáni Fischerové „přispěje k obrazu České republiky jako země, kde přihlášení se k ideálům humanity a respekt k lidských právům není jenom prázdným slovem.“

Znění dopisu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor protestuje proti postupu Nejvyššího státního zástupce v případu Kateřiny Krejčové

Praha: Český helsinský výbor byl nemile překvapen dovoláním Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který je obecně považován za člověka na svém místě, ve věci studentky Kateřiny Krejčové. Pavel Zeman se odvolal proti závěru odvolacího Městského soudu v Praze, který konečně věc posoudil jako přestupek a nikoli jako trestní čin. Kdo věc dlouhodobě sleduje, těžko chápe tento další obrat v kauze, která se podle mínění mnohých neměla nikdy dostat k soudu.

V průběhu zaznívalo mnoho výhrad k jednání státní zástupkyně Zdeny Galkové, a spíše se očekávalo, že jí bude případ odebrán. I soudní znalec u odvolacího soudu vyřkl názor, že „moucha také rameno nepoškodí“, což bylo vidět i na záběrech ČT, která situaci natočila.

Pachuť z postupu Pavla Zemana zůstává i proto, že hrstka studentů vsedě nenásilně protestovala proti průvodu militantních demonstrantů, kteří nesli šibenice proti lidem jiného názoru. Těmto lidem se nestalo nic, zato Kateřina Krejčová je stále vláčena po soudech za marginální přestupek. Postoj nejvyššího státního zástupce v této věci se tak jeví zcela nepochopitelný, neboť se až do této chvíle jevil jako garant změn k lepšímu.

Táňa Fischerová

předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Helsinský výbor žádá ministra vnitra, aby odsoudil zákrok policie

Český helsinský výbor žádá ministra Milana Chovance, aby veřejně deklaroval nepřípustnost podobných zásahů policie, jako byl zásah příslušníků krajské policie Olomouc při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou.

Vpád policie do soukromého bytu Jaroslava Hensla, který po – předchozím oznámení – pouze pouštěl píseň Modlitba pro Martu, a jeho následné odvezení do služebny není podloženo žádnými zákonnými postupy a bylo naprostou svévolí. Ministr se sice vyjádřil, že „událost musí projít vnitřní kontrolou Policejního prezidia“, ale zásah neodsoudil. 

Už při návštěvě čínského prezidenta Si Tin Pchinga vyzval Český helsinský výbor ministra Milana Chovance v souvislosti s tehdejším naprosto nepřijatelným chováním policie k tomu, aby vyšetřil, kdo a jak byl za toto jednání policie odpovědný a vyvodil z toho důsledky. Milan Chovanec oznámil, že postup policie bude vyšetřen, ale nakonec nikdo nebyl potrestán. Stejně tak se nenašel viník při demonstraci nacionalistů na Hradčanském náměstí 6. února 2016, kdy byl napaden vůz Českého rozhlasu a policejní příslušník rozhlasovým pracovníkům odmítl ochranu s agresivním vyjádřením na adresu českého rozhlasu.

Bude-li zásah policie v Lipníku nad Bečvou vůči Jaroslavu Henslovi opět shledán jako přípustný a nezasahující do jeho základních lidských práv a svobod, je ministr vnitra přímo odpovědný za praktiky, které nás přibližují ke starým časům a likvidují demokracii v naší zemi.                                                                                                                  

  • Táňa Fischerová
  • předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Kontaktní osoby pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, , tel.: + 420 602 646 640;  www.helcom.cz

Tisková zpráva: Občanské iniciativy žádají zachování pozice ministra pro lidská práva

Praha – S ohledem na skutečnost, že Andrej Babiš pověřený sestavením nové vlády ve svém volebním programu navrhoval zrušení pozice ministra pro lidská práva, nevládní organizace zabývající se ochranou lidských práv Český helsinský výbor, Česká ženská lobby a Lumos jej otevřeným dopisem vyzvaly k zachování této pozice. 

Podle zástupců nevládních organizací vyžaduje agenda lidských práv odpovídající institucionální, personální i finanční zabezpečení, pokud nemá být vykonávána pouze formálně.

„Považujeme za zásadní, aby se nová vláda nadále systematicky věnovala ochraně a naplňování lidských práv a občanských svobod všech zranitelných skupin jako jsou ženy, děti, senioři, osoby se zdravotním postižením, menšiny, osoby ve výkonu trestu a vazby a žadatelé o azyl včetně vyhodnocování toho, zda jeho orgány, např. policie, vězeňská služba a další státní instituce a úřady veřejné správy respektují české zákony včetně ratifikovaných mezinárodních úmluv o lidských právech.

V rámci tzv. Univerzálního přezkumu lidských práv ze strany OSN (UPR) v listopadu 2017 obdržela Česká republika celkem 201 různých doporučení, co by měl stát v příštích pěti letech udělat, aby došlo k posílení ochrany práv výše uvedených skupin obyvatelstva a k plnění závazků státu v oblasti lidských práv. Je nutné připravit akční plán, jak tato doporučení postupně naplnit a začít jej neprodleně realizovat. A to je úkol hodný ministra pro lidská práva “ sdělila Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru.

Na dříve zaslaný dopis a výzvu předsedkyně Českého helsinského výboru Táni Fischerové Andrej Babiš reagoval pouze poděkováním za nabídku spolupráce. K pozici ministra pro lidská práva se nevyjádřil. 

Text dopisu Táni Fischerové naleznete zde. Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

 

Kontaktní osoby pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, , tel.: + 420 602 646 640 (www.helcom.cz)

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, , tel. +420 608 553 825 (www.czlobby.cz)

Petra Kačírková, ředitelka, , tel.: +420 775 988 551

Tisková zpráva: Helsinský výbor vyjadřuje znepokojení nad osudem polské demokracie

Český helsinský výbor se připojuje k hlasům, které se obávají o osud polské demokracie. Demokracie stojí na oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní.

V mnoha zemích dnes dochází k omezování demokracie a k pokusům o soustředění moci v rukou jednoho člověka, jemuž pomáhají politici, kteří mu jsou politicky blízcí. Společně s Poláky jsme toužili po změně režimu. Nyní spolu s demokratickými silami Polska prožíváme jejich zápas o udržení demokratických institucí a o respektování vůle občanů. Jejich zápas je  i naším zápasem, protože jsme všichni občany EU a jsme blízkými sousedy.

  • za Český helsinský výbor
  • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: K úmrtí nositele Nobelovy ceny za mír, spisovatele a aktivisty Liou Siao-po

ČHV vyjadřuje hluboké politování na úmrtím mimořádného a statečného člověka, čínského básníka, filosofa a zastánce demokracie Liou Siao-po, který zemřel v čínské vězeňské nemocnici dne 15. července 2017. Nebylo mu umožněno ani poslední setkání s vlastní manželkou Liou Sia, jejíž zdravotní stav se podle posledních zpráv rovněž zhoršuje
v domácím vězení, ke kterému byla odsouzena, protože hájila svého muže.

Lidská práva nejsou a nikdy nebudou vnitřní záležitostí žádné zemi, ale jsou univerzálním požadavkem lidskosti, která nezná hranic. Přestože Liou Siao-po na zemi svůj zápas
s nelidskostí prohrál, jeho odkaz zůstává a bude vždy silnější než moc všech dočasných vládců.

Charta 08, kterou jako jeden z prvních a možná i jako její autor podepsal, jej spojuje s naší zemí, protože Charta 77 jim byla inspirací.

Jeho jméno zůstane zapsáno mezi velkými lidmi naší planety. Čest jeho památce.

  • za Český helsinský výbor
  • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k odsouzení skupiny Ztohoven za vyvěšení červených trenýrek na Hradě

Začátkem dubna byla skupina Ztohoven po původním osvobozovacím rozsudku soudkyně Šárky Šantorové u Obvodního soudu Prahy 1, po rozhodnutí Městského soudu a navrácení případu
k Obvodnímu soudu Prahy 1, odsouzena k šestiměsíční podmínce s ročním odkladem
a k zaplacení škody na majetku. Soudkyně Šárka Šantorová sama argumentovala pro nový rozsudek tím, že se s ním sice neztotožňuje, ale musí respektovat rozhodnutí nadřízeného orgánu.

Jsme si vědomi toho, že téměř na každý nestandardní případ bývají různé právní názory. Stejně tak je tomu v případě akce skupiny Ztohoven. Můžeme se na něj dívat právně – pozitivisticky, jako na znevažování prezidentské standardy, nebo opačně jako na svobodné vyjádření
k výrokům a činům prezidenta, který je ze zákona neodpovědný za své činy a chová se podle toho. Situace připomíná případ olomouckého řidiče Romana Smetany, který svým nekompromisním postojem a odmítáním podřídit se soudu, který podle jeho mínění od začátku vyšel z chybného hodnocení podjaté soudkyně, skončil dokonce ve vězení.
I argumentace Městského soudu, který vrátil případ Obvodnímu soudu pro Prahu 1, byla stejná jako u Romana Smetany. Podle ní nelze právo na svobodu nadřazovat nad právo na ochranu majetku.

Různé postoje různých lidí se většinou budou odvíjet od jejich vztahu k prezidentu
M. Zemanovi. Jeho přívrženci budou čin odmítat jako znevážení prezidenta i standardy
a argumentovat poškozením majetku, odpůrci jej budou chválit jako politické vyjádření nesouhlasu s prezidentovým chováním a činy.

Domníváme se, že jak kdysi jednání Romana Smetany, tak čin skupiny Ztohoven, patří
k rozvinuté demokracii, ve které je nejen právem, ale dokonce nutností kriticky se na veřejnosti vyjadřovat k jednání politiků, kteří ke kritice zavdali důvod. Takové chování je společnosti prospěšné, nutí k zamyšlení. Upozorňuje mocné, pokud tak činí, že překračují meze, které by sami měli dodržovat. Na tom stojí kvalitní demokratická svobodná společnost. Pokud budou soudy takovéto jednání posuzovat tvrději než jako přestupek a budou tak, pravděpodobně pod politickým tlakem, bránit svobodným projevům svobodné společnosti, začneme se navracet do dob, ve kterých svoboda projevu byla největším hříchem a byla tvrdě trestána.

Je samozřejmě v pořádku, zaplatí-li skupina za vzniklou škodu, doufejme, že spravedlivě ohodnocenou, protože škody se musejí platit, ale tím by měl tento případ skončit.

V obou těchto případech jde o víc, než o jednotlivé činy, které nezpůsobily žádnou velkou škodu na majetku, ale podnítily diskuzi o některých jevech v naší společnosti. Kritické myšlení a jeho humorné vyjádření jsou nástroji, které jsou na svobodě to nejcennější. Budeme-li jim bránit, naše budoucnost bude zase jednou ohrožená. Ve světě k tomu již na mnohých místech dochází.

  • za Český helsinský výbor
  • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.