Přečetli jsme za vás

Mezinárodní konference Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami

Ve dnech 13.-14. prosince 2018 byla uspořádána mezinárodní konference „Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami“, která se konala v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí MPSV. Své zkušenosti předali zástupci organizací ze Slovenska, Polska, Holandska, Švédska a Velké Británie.

„Praxe ukazuje, že některé potřeby dětí nejsou dostatečně pokryty a současná síť pomoci má mezery. MPSV se proto snaží rozvíjet služby a zavádět preventivní opatření vedoucí k včasnému záchytu možného ohrožení dítěte,“ sdělila Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky, a dodala: „Ukazuje se, že jde především o správné nastavení mezirezortní spolupráce, ale také o celkovou změnu v uvažování – tedy, že děti mají vyrůstat primárně v rodinách.“

Na konferenci byly diskutovány inovativní principy práce s ohroženými dětmi v 10 klíčových tématech, například řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově, prevence a včasná identifikace ohrožení ve škole, minimalizace dopadů rozvodové situace na děti, děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek a další. Velká část příspěvků byla první den věnována příkladům dobré praxe ze zahraničí.

Součástí panelových diskuzí byli také mladí dospělí z organizace LUMOS, kteří se podělili o své osobní zkušenosti s podpůrným systémem služeb či s některým z diskutovaných témat.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34781/TZ-Ne_o_nas_bez_nas._Na_mezinarodni_konferenci_MPSV_diskutovali_deti_i_m….pdf

 

Nová spolupráce státu a soukromého sektoru při zaměstnávání odsouzených

Zástupci Vězeňské služby ČR, Věznice Plzeň a společnosti MEA Metal Applications, s.r.o. stvrdili podpisem Smlouvy o právu stavby a Koncesní smlouvy na výstavbu a provoz výrobní haly spolupráci mezi státním a soukromým sektorem. Jde tak vůbec o první případ spolupráce státu a soukromého sektoru.

„V současné době existuje velké množství odsouzených, které nelze zaměstnat jinak než v rámci střežených pracovišť. Ta jsou umístěna ve stávajících objektech věznic nebo vazebních věznic. Tento ojedinělý projekt nám nyní otevírá další nové možnosti zaměstnávání odsouzených a přináší samozřejmě také důležité a výjimečné propojení státního a soukromého sektoru,“ upřesnil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Projekt bude mít velmi důležitý společenský dopad pro následný bezproblémový návrat odsouzených do občanského života po uplynutí jejich trestu.  V provozu bude zaměstnáno téměř 300 odsouzených v třísměnném provozu. Ti se zapracují v profesích svářeč, obsluha lisu, obsluha manipulační techniky a dalších řemeslných zručností v kovovýrobě, které mohou využít, vzhledem k poptávce trhu práce, i po propuštění z výkonu trestu.

Více na: https://www.justice.cz/?clanek=vezni-budou-mit-dalsi-sanci-pracovat-ve-vykonu-trestu

Ústavní soud potvrdil Adamu B. Bartošovi podmínku za antisemitský nápis na hrobě

Ústavní soud odmítl stížnost předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše, který byl odsouzen za protižidovský text na hrobě zavražděné dívky v Polné na Jihlavsku. Adam B. Bartoš dostal rok vězení s dvouletým podmínečným odkladem. Odmítnutí stížnosti je patrné z justičních databází, odůvodnění zatím ústavní soudci nezpřístupnili.

Bartoš s Ladislavem Zemánkem nechali v březnu 2015 u hrobu Anežky Hrůzové ceduli, na které bylo napsáno, že „Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“ Text publikovali i na stranickém webu. V dovolání k Nejvyššímu soudu se pak Bartoš hájil například tím, že neexistují důkazy o tom, kdo text umístil na stranický web. Také uváděl, že pokud není demokratická společnost schopná tolerovat provokativní politické názory, není hodna nazývat se demokratickou.

V listopadu 2018 odvolací Městský soud v Praze uložil Bartošovi další trest. Dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky dostal za vydávání protižidovských knih, článků a komentářů a za protižidovské, protimigrantské a protiislámské projevy. Dopustil se tak trestných činů popírání a schvalování genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa. Rozhodnutí je pravomocné.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ustavni-soud-potvrdil-adamu-b-bartosovi-podminku-za-antisemitsky-napis-na-hrobe-v-polne

Mezinárodní i neziskové organizace z ČR protestují proti novele školské vyhlášky. Věří, že MŠMT bude dál zavádět inkluzi

Mezinárodní i neziskové organizace z České republiky protestují proti novele vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách, jak je navrhuje ministerstvo školství. Podle organizací jsou změny v rozporu se závazkem České republiky postupně zavádět inkluzivní vzdělávací systém a realizovat tak právo každého žáka na inkluzivní vzdělávání i povinností předcházet diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělání.

„Ačkoli je zřejmé, že přechod ze segregovaného (dvouproudého)vzdělávacího systému nelze realizovat ze dne na den, kroky, které nevedou k postupnému odstraňování speciálního vzdělávacího systému, jsou v rozporu s tímto mezinárodním závazkem a právem žáků na inkluzivní vzdělávání. Domníváme se, že připravovaná novela vyhlášky, je právě takovýmto krokem,“ píše se v dopise, který předsedovi vlády Andreji Babišovi a vedení ministerstva školství, zaslalo 28 neziskových organizací.

Podle organizací Česká republika přijala několik opatření, která lze hodnotit pozitivně. Patří mezi ně také například Strategie romské integrace do roku 2020, která v oblasti vzdělávání v cíli 5.2 specificky hovoří odstranění praxe nesprávného zařazování romských dětí do vzdělávání s nižšími vzdělávacími ambicemi.

„Navrhovaná novela vyhlášky jde přímo proti těmto snahám i doposud přijatým opatřením. Vyvstává proto podezření, že cílem této nově navrhované úpravy je pouze opět umožnit vzdělávání dětí bez mentálního postižení, popř.dětí s poruchami učení a chování v bývalých praktických školách, mj.z důvodu úbytku žáků na těchto školách,“ uvádí se v dopise.

Organizace v závěru dopisu vyjadřují naději, že Ministerstvo svůj postoj k mezinárodním závazkům České republiky přehodnotí, a vydá se cestou postupného, konzistentního a transparentního zavádění inkluzivního vzdělávacího systému tak, jak přislíbilo. „Navrhované znění vyhlášky by v tomto ohledu představovalo znepokojující krok zpět,“ uvádí organizace v dopise,který server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/mezinarodni-i-neziskove-organizace-z-cr-protestuji-proti-novele-skolske-vyhlasky-veri-ze-msmt-bude-dal-zavadet-inkluzi

Zmocněnkyně pro lidská práva: Společnost nemá lidská práva za úplně důležitou věc, kritika neziskovek je špatná a problematická

Česká společnost nepovažuje lidská práva dostatečně za důležitou záležitost. Panuje spíš názor, že už jsou prosazena a není potřeba je dál chránit. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková to řekla ČTK při příležitostí Dne lidských práv, který připadá na 10. prosince. Za velký problém zmocněnkyně považuje výpady vůči neziskovým organizacím. Den lidských práv se připomíná na výročí, kdy valné shromáždění OSN přijalo v roce 1948 Všeobecnou deklaraci lidských práv.

„V Česku je obecně problém, že lidská práva nejsou úplně dostatečně vnímána jako něco zásadně důležitého. Není to tak, že lidská práva máme a nemusíme je chránit. Aktivní ochrana je trvalý proces a součást demokratického právního státu,“ uvedla Štěpánková. Poukázala na důležitost neziskového sektoru v pomoci dětem, seniorům, postiženým či cizincům a v ochraně jejich práv.

Neziskové organizace se staly terčem kritiky i nenávistných komentářů na sociálních sítích. Někteří politici začali zpochybňovat jejich přínos a volali po omezení dotací. Prezident Miloš Zeman už dřív neziskové organizace označil za „pijavice na státním rozpočtu“. O přezkoumání dotací mluvil premiér Andrej Babiš (ANO). Odborníci na sociální problematiku ale zdůrazňují,že bez prospěšných společností by se v Česku zhroutily třeba služby pro seniory, handicapované a další potřebné. Neziskové organizace zajišťují pomoc,kterou neposkytuje stát, kraje či obce, a dokážou ji navíc dělat levněji.

„To, co z mého pohledu vnímám jako velmi špatné a problematické, je kritika vůči nevládním organizacím. Zejména vůči těm, které se zabývají aktivním prosazováním práv, ať už v oblasti genderu, ekologie či ochrany migrantů. I tyto organizace mají mít své místo a svou roli,“ uvedla Štěpánková.

Podle ní výpady poškozují celý nevládní sektor. „Veřejnost si často neuvědomuje, že služby a aktivity, které nevládní organizace dělají, sama čerpá,“ podotkla zmocněnkyně. Za úsměvné označila debaty o tom, že by lidé, kteří chtějí konat dobro, měli pracovat zadarmo. „Není možné vše dělat jen dobrovolnicky,“ zdůraznila Štěpánková. Dodala, že už tak velkou část aktivit organizace dobrovolnicky zajišťují.

Podle údajů Českého statistického úřadu dobrovolníci v Česku odpracovali v roce 2016 celkem 46,13 milionu hodin a zdarma odvedli práci za 6,41 miliardy korun. Proti roku 2015 tak lidé v neziskových organizacích věnovali dobrovolnicky prospěšné činnosti téměř o milion hodin víc. Hodnota práce byla vyšší zhruba o půl miliardy.

Podle Štěpánkové v ČR chybí občanské vzdělávání, které by zahrnovalo výchovu k mediální gramotnosti i aktivnímu občanství. Na koncepci odborníci už začali pracovat. Zmocněnkyně uvedla, že v příštím roce bude pokračovat vládní kampaň proti rasismu.

Sedmdesáté výročí přijetí deklarace připomene v pondělí debata na ministerstvu zahraničí. Zaměří se na naplňování lidských práv, jejich vztah k politice i vývoj právního státu ve střední Evropě. Velvyslanectví ČR či Francie ve víc než deseti zemích východní Evropy, Asie a Latinské Ameriky uspořádají snídaně s debatou o stavu lidských práv v daném státě.Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zmocnenkyne-pro-lidska-prava-spolecnost-nema-lidska-prava-za-uplne-dulezitou-vec-kritika-neziskovek-je-spatna-a

Domovy pro seniory na jihu Moravy mají plnou kapacitu

V jihomoravském kraji čeká skoro dva a půl tisíce seniorů na umístění do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Kapacita mnohých zařízení je plná, obce na jihu Moravy proto žádají o dotace, které by pomohly s výstavbou nových zařízení.  Na výstavbu pečovatelských a komunitních domů pro seniory přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2018 250 milionů korun.

Celou situaci komplikoval ještě nepřehledný systém související s více přihláškami do různých zařízení od jednoho zájemce. Nyní je ale využíván nový systém, který sociální pracovníky upozorní na to, že si senior zažádal o místo ve více domovech. V případě, kdy o místo v domově pro seniory či v domově se zvláštním režimem žádá více seniorů, rozhodují ještě další kritéria jako věk, bydliště, výše příspěvku na péči a taky datum podání žádosti. 

O příspěvek na komunitní domy a pečovatelské byty pro rok 2019 můžou obce žádat do 1. února 2019. Úspěšné projekty pak vyhlásí Ministerstvo pro místní rozvoj na jaře 2019.

Více na:https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/domovy-pro-seniory-nemaji-dostatek-mist-s-vystavbou-novych-zarizeni-pomahaji-dotace/

Větší segregace díky novele školské vyhlášky

Ministerstvo školství vložilo do připomínkového řízení novelu vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků. Pokud projde, negativně ovlivní možnosti vzdělávání těchto dětí, které se budou více než doposud ocitat mimo běžně školy, i když to nebude v jejich nejlepším zájmu.

Návrh charakterizuje vypuštění odstavce 1 z § 19 vyhlášky, který deklaruje přednostní vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny děti. Podle něj se do speciální třídy žák zařazuje až v okamžiku, kdy pro něj pobyt v běžné třídě není produktivní.

Ministerstvo vypuštění přednosti obhajuje tím, že „současná vyhláška pouze duplikuje text zákona“. To je ale velmi sporné: odstavec 1 má symbolický a metodický význam, s vyhláškou pracují poradenská zařízení i školy denně.Navíc zákon a vyhláška neříkají zcela totéž. Zatímco vyhláška v současném znění přednost prostě konstatuje, ve školském zákoně je přednost podmíněna tím, že žákovi pro vzdělávání v běžně škole „postačují podpůrná opatření“. Je zde tedy zřetelně prostor pro výklad poradenského zařízení.

Koncepční obrat dokládají další změny v § 19, které umožní, aby ve speciálních školách nově vznikaly třídy pro děti s různými typy postižení.Tím ministerstvo mimo jiné otevírá možnost vzdělávat děti s poruchami učení a chování v bývalých praktických školách (zřizovaných pro děti s lehkým mentálním postižením), které trpí úbytkem žáků. Přitom počet dětí s diagnostikovanými poruchami učení a chování v poslední době extrémně narostl, podle České školní inspekce jich je aktuálně v základních školách více než 57 tisíc. Nyní se vzdělávají převážně v běžných školách, do kterých bezpochyby většina z nich patří. Ve speciálních třídách jsou asi 3 % z nich.

Neobstojí argument, že děti s poruchami učení a chování ruší ostatní děti a do běžných škol nepatří. Patří, mimo jiné proto, že tuto diagnózu dostávají děti s velmi rozličnými individuálními potřebami a české školství je nemůže vytlačovat na okraj a oddělovat je od ostatních dětí. Naopak, ministerstvo se musí ujmout své metodické role a pomoci školám a učitelům zvýšenou zátěž zvládnout. To ale dlouhodobě nedělá.

„Zvyšování efektivity a odstraňování administrativy“

Návrh novely vyhlášky ministerstvo odůvodňuje potřebou „zvýšit efektivitu systému podpůrných opatření a snížit administrativní zátěž“.

Jenže především u nejdražšího podpůrného opatření – asistentů pedagoga, jí novela nedocílí. Jde na to totiž mechanicky, plošně škrtá počty asistentův běžných školách z maximálního počtu třech na jednoho. I Česká školní inspekce ve své tematické zprávě upozorňuje, že důležitější je řešit metodickou podporu spolupráce učitele s asistentem, naučit je pracovat v tandemu. Důležitost asistentů se potvrzuje stále více, a je nezbytné,aby ve školách měli adekvátní pozici.

Přitom ministerstvo nemá statistiky o počtech asistentů ve třídách a neví,v kolika třídách jich působí více než jeden. Než se ministerstvo pustí doškrtání úvazků, musí mít velmi podrobný přehled o tom, jakou roli asistenti v českých školách postupně získávají, tuto roli dále upřesnit a definovat, kdy je podpora asistentem na místě a v jakém rozsahu, a kdy už nikoliv. A tato vodítka předat poradenským zařízením, aby s nimi závazně pracovala.

Snižovat administrativní zátěž chce ministerstvo také omezováním pravidelné rediagnostiky (nového posouzení) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Není pochyb, že poradenská zařízení (především pedagogicko-psychologické poradny) čelí velkému náporu na provádění nového posuzování. Zvýšení efektivity se však nedocílí prostým omezením povinné rediagnoostiky. Připomeňme, že doposud byli nejčastěji přešetřeni žáci s vývojovými poruchami učení (55,8 %) a žáci s mentálním postižením (16,4 %), přičemž více než čtvrtina z nich byla díky doporučení zařazena do speciální třídy. Rediagnostika je tedy v jejich případě zcela zásadní, nové posouzení může vést k doporučení,aby byli s podporou zařazeni do běžné třídy a integrovali se. To je životně důležitý zájem dítěte, který prostě nejde škrtnout nebo odsunout o rok nebo dva.

Odstranění povinnosti vytvářet plán pedagogické podpory pro žáky v prvním stupni podpory (jež navrhuje, na rozdíl od stupňů 2-5, samotná škola) považuje ministerstvo také za úsporu administrativy. To je ale kardinální nepochopení jeho účelu. Tato zdánlivá maličkost totiž definuje přistup k dětem. Děti ve třídě nejsou homogenní skupina, ale čím dál různorodější směs individualit.Není to snadné, ale učitelé to musí ve svém přístupu ke vzdělávání reflektovat.A skrze plány podpory pro děti, které individuální přistup potřebují ještě o něco více než ostatní, se mění celý koncept vzdělávání v Česku. Zprávy z terénu dokládají, že učitelé, kteří na to přistoupili, si plán podpory osvojili a pochvalují. Umožňuje jim koordinovat se s ostatními pedagogickými pracovníky,kteří se na vzdělávání žáka podílejí, zaznamenávat jeho progres a vyhodnocovat ho. Odstranění povinnosti jej zpracovávat se negativně podepíše na dětech, a do vzdělávací soustavy posílá zprávu, že podpora v prvním stupni vlastně není zase tak důležitá.

Po třech letech od přijetí novely školského zákona a následně také této vyhlášky by bylo na místě seriózní vyhodnocení novinek a návrh oprav, které systém nepodkopou, ale zpřesní. Informace k tomu má ministerstvo mimo jiné od České školní inspekce, ale nepochopitelně je ignoruje a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami plánuje koncepčně proměnit v jejich neprospěch. 

Martin Šimáček, ředitelInstitutu pro sociální inkluzi Více na: http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/martin-simacek-novela-skolske-vyhlasky-otevira-prostor-pro-vetsi-segregaci-deti

Ministr spravedlnosti se setkal s veřejnou ochránkyni práv k tématům v justici

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se setkal s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou a informoval ji o mnoha aktuálních tématech v oblasti justice. Mezi tématy jednání bylo zveřejňování judikatury českých soudů a pilotní projekt e-justice, přesun agendy vymáhání pohledávek na Celní správu ČR a také problematika opakovaného jmenování soudních funkcionářů.

„S paní ombudsmankou jsme řešili i velmi palčivý problém přeplněnosti věznic, kde jsem zdůraznil opatření, která se náš rezort snaží k pozitivnímu řešení situace implementovat. Jde o zvyšování zaměstnanosti osob nacházejících se ve výkonu trestu odnětí svobody, zavádění širší praxe využívání monitorovacích náramků nebo poskytování dluhového poradenství ve věznicích, které je důležitým opatřením ke snížení recidivy v České republice. Jsem rád, že paní doktorka Šabatová velmi ocenila také valorizaci odměn pracujících odsouzených,“ popsal setkání Jan Kněžínek.

Více na: https://www.justice.cz/?clanek=ministr-knezinek-prijal-ombudsmanku-sabatov-1

Opatření MPSV proti obchodníkům s chudobou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila v září 2018 celkem 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit.  Jelikož je opatření poměrně dost a jeden rezort nezvládne vše vyřešit, začalo na realizaci projektu MPSV spolupracovat hned sedm dalších resortů. Jejich uvedení do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.

Návrh 15 opatření proti boji s chudobou:

 1. Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění.
 2. Jasné nastavení hygienických standardů u bytů.
 3. Zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí.
 4. Opravy a výkup zdevastovaných bytů.
 5. Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu.
 6. Revize dávkového systému.
 7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci.
 8. Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách.
 9. Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem eliminace tzv.ubytoven.
 10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek.
 11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku.
 12. Změnit povinnost školní docházky a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání.
 13. Posílit sociální práci a sociální prevenci.
 14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. dlouhodobé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob.
 15. Zajistit vymahatelnost práva zejm. s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužit.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34651/TZ_-_MPSV_vede_vladni_tym_bojujici_proti_obchodnikum_s_chudobou.pdf

MPSV navrhuje zvýšení životního a existenčního minima

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová rozhodla o předložení návrhu na zvýšení částek životního a existenčního minima do vnějšího připomínkového řízení. MPSV navrhuje od 1.ledna 2019 zvýšení obou částek o 11,1 procent. Životní minimum jednotlivce by se mělo měsíčně zvýšit o 380 Kč a existenční minimum o 240 Kč.

„Životní a existenční minimum se nezvyšovalo 6 let. Od roku 2014 však rostou náklady rodin na základní životní potřeby každoročně o více jak 5 procent. Celé dvě třetiny příjemců tvoří lidé,kteří nemohou pracovat, jako jsou důchodci, matky samoživitelky a zdravotně postižení. Je důležité uvést, že do této skupiny spadá více jak 69 tisíc nezaopatřených dětí,“ vysvětlila Jana Maláčová.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34639/TZ_-_Ministryne_Jana_Malacova_navrhuje_zvyseni_zivotniho_a_existencniho_minima_od_1._ledna_2019.pdf

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.