Přečetli jsme za vás

Experti budou v Brně diskutovat o řešení problematiky bezdomovectví

Řešení bezdomovectví bude předmětem devátého jednání mezinárodní tematické sítě ESF Inclusion, které se uskuteční 27. a 28. února v Brně. Důraz bude kladen na sdílení příkladů dobré praxe a podporu principů Housing First/Bydlení za použití prostředků Evropského sociálního fondu.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First vychází z toho, že lidé v bytové nouzi nemají bez pomoci zvenčí prakticky žádnou možnost, jak získat vlastní bydlení, ať už městské, nebo soukromé. Problém představuje kauce, zaplacení několika nájmů dopředu i status dlužníka. Šance na to, že zlepší svůj život (zbaví se závislostí, najdou si legální práci, napraví vztahy v rodině, zaměří se na vzdělávání dětí…) tak není příliš velká. Teprve po zajištění základní potřeby – bydlení – je možné s potřebnými pracovat na tom, aby dali svůj život do pořádku a začlenili se do většinové společnosti. 

Jednání se zúčastní zástupci Řídících orgánů a odpovědných orgánů za danou oblast z členských států EU, zástupci Evropské komise, odborné a neziskové organizace. Akce je pořádána organizací AEIDL, která poskytuje technickou podporu platformě Evropské komise pro nadnárodní spolupráci, za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu města Brna

Více na: https://socialnipolitika.eu/2019/02/experti-budou-v-brne-diskutovat-o-reseni-bezdomovectvi/

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34843/TZ_MPSV_poskytne_na_sireni_konceptu_Housing_First.pdf

Jaká školská reforma? Postoje rodičů odrážejí hlavně strach a nevědomost

Většina populace je s fungováním českých škol údajně spokojená. Jenže opak je pravdou – tyto postoje odrážejí hlavně strach a nevědomost.

Mnozí ředitelé i úředníci vytlačují kriticky myslící rodiče z horizontu „svých“ škol. Už ani ne cíleně jako spíše rutinně udržují stav sníženého vědomí o možnostech vzdělávání, posilují nekontrolovatelnost své profese a vrchnostenským slovníkem předzjednávají většinový souhlas s nefunkčním školstvím. Oporou jsou jim populární lidoví politici bodující buranskými řečovými kódy a primitivními asociacemi. Václav Klaus ml. hájí „přirozenost známkování“ i poslání českých ZŠ jakožto instituce připravující na realitu tvrdého života plného ošklivosti a nepřátelství.

Hlavní otázka nezní „známkovat či neznámkovat“, hlavní otázka se musí dotknout sociokulturního podloží nás všech. Jak to, že by se celý školský systém zhroutil, kdybychom v poměru 1:1 třeba zítra nasadili model Finska nebo Dánska? Jak by se otřásl marast kárného tábora, k němuž se vývoj základního školství s jeho normalizačním genem dlouhodobě sune?

Až se vystupňuje už teď mohutný exodus dětí kriticky myslících rodičů do alternativní a soukromé sféry na straně jedné a víceleté gymply budou dále odsávat pěnu na straně druhé, zbudou z české základky jakési „light pasťáky“, produkující ty nejradikálnější sociální skupiny. Nejtrapnější na celé věci je fakt, že o tom víme, že si o tom povídáme, ale nikdo není schopen nic udělat.

Jsou to primárně rodiče, kteří nyní vyvolávají veřejné a mediální debaty, bez nichž by učitel dnes a dalších dvacet let bral pětadvacet tisíc hrubého. Proč škola nedá této početné a zjevně sílící skupině najevo, že stojí o jejich postřehy, o pravidelné kritické debaty a setkávání, že mě jako ředitele, zřizovatele, úředníka mrzí hromadný útěk do maringotek a jurt? (53 procent rodičů hledá alternativu, Ipsos 10/2018). Proč školy a rodiče nevytvoří mezičlánek – koordinační platformu, kde se budou řešit nejen možnosti výuky, ale i společné komunikace s problémovými dětmi a rodiči?

Debata o školním hodnocení a hlavně zaplacení učitelů jsou nutné kroky vedoucí k aspoň hypotetickému zlepšení, ale nikoli ty nejpodstatnější, které by skutečně otevřely moderní kapitolu českého školství. Zlomem by bylo reálné zapojení rodičů do základního vzdělávání. Přestat vykládat mýty o šikaně a diktátu rodičů vůči učitelům, a místo toho si všimnout, že tak jako se v každé třídě najde ignorant a za ním problémový rodič, najdou se tam i děti, jejichž rodiče přistupují k výchově v duchu 21. století, čtou odborné publikace, debatují s přáteli, zajímají se o progresivní výchovné metody, věnují dětem veškerý čas, komunikují s nimi, a proto je stav českého školství s jejich hodnotami vcelku zákonitě neslučitelný a český učitel zřejmě nemá sebevědomí, aby je vnímal jako partnery.

Více na http://a2larm.cz/2019/02/jaka-skolska-reforma-uz-jste-slyseli-jak-u-nas-krasne-kvakaji-zaby/

Podaří se v Čechách prosadit zákaz chovu slepic v klecích

Rakušané a Němci před několika lety schválili zákon, kterým zakázali klecové chovy slepic. Podle výzkumu agentury Median podporují zákaz klecových chovů tři čtvrtiny Čechů. Podle všeho jim nepřijde správné, že jsme v naší degradaci slepic došli tak daleko, že jim poskytujeme prostor jen nepatrně větší než je papír formátu A4 a necháváme je celý život bolestivě stát na drátech v přeplněné kleci. Tam si mohou o svých potřebách, jako je hrabání, čištění se popelením nebo protahování křídel, nechat jen zdát.

Více na http://a2larm.cz/2019/02/jak-slipky-bijem-o-mrize-jak-slipky-v-kleci-jate/

Soud přiznal zdravotní sestře odškodnění kvůli poškození pověsti ze strany médií

Zdravotní sestru Marešovou policisté na základě znaleckého posudku obvinili z vraždy šesti pacientů rumburské nemocnice. Zdravotní sestra ale vinu od počátku odmítala a nakonec u soudů uspěla, když ji v roce 2016 zprostily obžaloby.

Teď Věra Marešová vyhrála i první soud s mediálním vydavatelstvím Czech News Center, která vydává například bulvární deník Blesk. Společnost jí má kvůli tomu, že její novináři nectili presumpci neviny, podle zatím nepravomocného rozsudku zaplatit 840 tisíc korun.

Jeden článek ho tak může přijít na 20 tisíc korun. Soud ale také uvádí, že pro Czech News Center celková částka 840 tisíc nemá výraznější finanční dopad. Tržby společnosti z prodeje novin, časopisů a inzerce byly v roce 2017 více než 1,9 miliardy korun. Tedy v průměru 5,2 milionu za den.

Novináři poškodili Věru Marešovou podle rozhodnutí soudu tím, když o ní ve 111 článcích psali jako o sestře Smrt a v titulcích o ní psali například takto:  „Sestra Smrt jde znovu za mříže: Vraždila čtyři roky!“ „Sestra Smrt putuje k soudu: Zabíjela, protože ji pacienti obtěžovali!“

Podle soudu měla bulvarizace případů ze strany novinářů z vydavatelství Czech News Center na zdravotní sestru nevratný dopad. „V očích značné části populace se označení, které o ní žalovaná šířila, už nikdy nesmyje,“ uvedl soudce Kobera.

Marešová u soudu popsala, že se musela z Rumburku odstěhovat. Tři roky marně hledala práci. Teď již pracuje v nemocnici, kde ale pouze připravuje nástroje před operacemi.

Kvůli kauze přišla o kamarády, přítele, případ zásadně ovlivnil i její rodinu. Nebyla pozvána třeba na oslavu narozenin své švagrové.

U soudu také popsala, že když byla ve vazbě, řvali na ni, že je sestra Smrt. Jindy ji zdravotní sestra v litoměřické nemocnici zase nechtěla ošetřit. A když ji jednou vedl dozorce po vazební věznici, tak jí řekl, že na ni čeká poprava.

Věra Marešová se soudí o miliony také s dalšími mediálními vydavatelstvími. Po státu pak chce za neoprávněné stíhání odškodnění ve výši necelých pěti milionů korun.

Více https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soud-spocital-novinam-ucet-za-sestru-smrt-o-nevinne-psaly-111krat-jako-o-vrahovi-66160?dop-ab-variant=7&seq-no=1&source=hp

Diskuze k tématu zabezpečovací detence

Dne 14. 2. 2019 pořádala ombudsmana diskuzi, která se týkala návštěv ústavu pro výkon zabezpečovací detence. V současné době fungují dva ústavy a to v Brně a v Opavě. Na přelomu let 2017 a 2018 ombudsmanka oba navštívila a v rámci kulatého stolu jednala o svých zjištěních se zástupci ústavů, Ministerstva spravedlnosti ČR, Vězeňské služby ČR, soudů, státního zastupitelství.

Zabezpečovací detence byla od svého počátku plánována jako nejpřísnější prostředek ochrany společnosti před pachateli, kteří jsou pro společnost mimořádné nebezpečí. Mělo jít primárně o pachatele vražd a pachatele sexuálně motivovaných trestných činů. Dnes se však do ní mohou dostat výjimečně i pachatelé několika krádeží (s uloženým ochranným léčením). Jde o izolaci ve zvláštních detenčních ústavech střežených Vězeňskou službou. Během jejího výkonu se tyto osoby podrobují různým léčebným, psychologickým, vzdělávacím aj. programům, aby bylo na základě jejich výsledků dosaženo stavu, kdy je možné změnit zabezpečovací detenci na ústavní ochranné léčení.

Ombudsmanka se při svých návštěvách zaměřila na zmapování situace a podmínek v ústavech, ale věnovala se i analýze rozhodnutí o uložení zabezpečovací detence. Při svých návštěvách kritizovala například skutečnost, že téměř veškerý kontakt odborných zaměstnanců a zdravotnického personálu s chovanci při individuálních a skupinových terapií probíhal přes mříže. Oba ústavy tak na doporučení ombudsmanky přislíbily využívat tato bezpečnostní opatření jen po vyhodnocení nebezpečnosti konkrétního chovance, nikoli plošně.

Systematické návštěvy také ukázaly, že i při plném využití aktivit jsou chovanci uzamčeni v celách přibližně 16 hodin, o víkendu až 20 hodin denně. Uzamykání v celách podle ombudsmanky prohlubuje omezení svobody a neumožňuje prověřovat připravenost chovanců k přechodu do ochranného léčení nebo k propuštění na svobodu. K zamykání během dne by mělo docházet po individuálním posouzení nebezpečnosti konkrétního chovance.

Ombusmanka vnímá rovněž jako nedostatečnou nabídku terapeutických aktivit, vzdělání a zaměstnání. Zabezpečovací detence má být ochranným opatřením, nikoliv trestem.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/ceske-drahy-prijaly-po-zasahu-ombudsmanky-nova-opatreni-tykajici-se-prepravy-asistencn/

MSPV představilo plánované změny týkající se dávek na bydlení

Dávky na bydlení by se mohly od roku 2021 změnit. Jana Maláčová představila plánované změny na konferenci. Nárok by na ně měli mít jen nemajetní. Jednu ze dvou dávek by mohli získat lidé v bytech, druhou obyvatelé ubytoven. Výše podpory od státu by měla odpovídat obvyklému nájemnému v daném místě.

„V tuto chvíli čelím čtyřem různým požadavkům. Za prvé je to požadavek na úsporu, za druhé zastavení zneužívání, třetím cílem je zastavit obchod s chudobou a čtvrtým neublížit těm, kteří nemohou pracovat, a to jsou zejména senioři a děti,“ řekla Maláčová.

Ministerstvo by chtělo návrh novel připravit zhruba do šesti týdnů. Politici, zástupci úřadů a odborníci by se měli předtím ještě dvakrát sejít a záměry prodiskutovat.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/mpsv-planuje-zmeny-davek-na-bydleni-dostat-je-maji-jen-nemajetni

Vladimír Sáňka byl definitivně zproštěn obžaloby

Bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka byl Nejvyšším soudem definitivně zproštěn obžaloby. Sáňka podle obžaloby zajistil překlad, vydání a distribuci knihy Základy tauhídu – Islámský koncept boha.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman s rozhodnutím nesouhlasil, v dovolání argumentoval pro posouzení salafismu jako hnutí ve smyslu trestního zákoníku. Znalci dříve dospěli k závěru, že nejde o hnutí, ale spíše o teologický směr konzervativního islámu. Podle žalobců to není otázka odborná, ale právní, kterou si měly pražské soudy vyřešit samy.

„Tam, kde existuje ideologie, která má četné stoupence, existuje i hnutí,“ stálo v dovolání. Podle žalobců ve světě hlásaném Bilalem Philipsem – autorem knihy – a jeho souputníky není místo pro svobodu, pluralitu názorů ani respekt k druhým. Salafisté jsou podle dovolání v zahraničí přinejmenším částečně organizovaní, jinak by nebyli schopni své pojetí islámu šířit.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/kauza-knihy-zaklady-tauhidu-islamsky-koncept-boha-je-definitivne-vyresena

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje vyšší odměny pro pracující vězně a vyšší srážky na výživné pro jejich děti

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelizaci dvou právních předpisů, které navyšují odměny pracujících vězňů a zároveň zvyšují podíl, který se z této částky odvádí ve prospěch výživného na nezaopatřené děti. Oba návrhy prošly meziresortním připomínkovým řízením a dostávají se do další fáze legislativního procesu.

Podle nového návrhu by vězni měli z pracovních odměn odvádět na výživné na nezaopatřené děti 33 % čisté odměny, místo současných 30 %.

Samotné vyšší srážky z odměny odsouzeného na výživné by však ke zlepšení sociální situace nezaopatřených dětí nestačily. Proto Ministerstvo spravedlnosti současně jako druhé opatření navrhuje zvýšit zmiňovanou odměnu pro pracující odsouzené, která by měla být v budoucnu přímo navázána na minimální mzdu, aby tak byla zajištěna její reálná hodnota ve vztahu k cenové hladině.

Podle návrhu resortu spravedlnosti by vězni zařazení do I. pracovní skupiny měli pobírat 50 % minimální mzdy, vězni v II. skupině 70 %, vězni ve III. skupině 95 % a vězni ve IV. skupině 120 % minimální mzdy.

Návrh byl nicméně vládě předložen i s variantou, ke které se kloní Ministerstvo financí. Ta počítá s menším nárůstem odměny vězňů a kopíruje růst minimální mzdy, teda tak, aby odměna vězňů v I. skupině vzrostla o 10 % obdobně, jako vzrostla minimální mzda.

Více na: https://justice.cz/?clanek=na-vladu-miri-navrhy-na-vyssi-odmeny-pro-pracujici-vezne-a-vyssi-srazky-na-vyzivne-pro-jejich-de-1

Švédský boj proti dezinformacím může pomoct i v Česku

Na možnost šíření dezinformací se v souvislosti s volbami do evropského parlamentu již začaly připravovat evropské instituce, české úřady, ale i kandidáti, výzkumníci a občanská společnost. Ukázkou pečlivé přípravy jsou opatření proti dezinformacím přijatá loňský rok ve Švédsku před tamními parlamentními volbami.

Možnost, že by se volby mohly stát cílem dezinformační kampaně, začaly švédské státní instituce řešit již rok dopředu. Zástupci zpravodajských služeb se pravidelně scházeli s volebními týmy všech politických stran zastoupených v parlamentu, poskytovali jim informace a doporučení týkající se bezpečnosti.

Švédský ministr pro digitalizaci jednal při své návštěvě v Silicon Valley se zástupci Faceobooku a dosáhl toho, že byla zřízena „horká linka“, na niž mohly státní instituce nahlašovat falešné účty podílející se na šíření dezinformací.
Samotný Facebook začal spolupracovat s týmem fact-checkerů a na základě jejich doporučení snižoval dosah odhalených dezinformací.

Nejdůležitější úlohu v boji proti dezinformacím však sehrála Swedish Civil Contingencies Agency, instituce fungující pod ministerstvem vnitra, která má za úkol ochranu obyvatelstva před krizemi různého charakteru. Tato instituce ve spolupráci s výzkumníky z univerzity  připravila srozumitelný manuál představující problematiku dezinformací laikům a obsahující konkrétní doporučení pro jejich odhalování. Tento materiál posloužil jako podklad pro školení, kterými před volbami prošlo okolo deseti tisíc příslušníků státní správy.

Všechna zmíněná opatření byla maximálně transparentní. I švédská zpravodajská služba vydala před volbami prohlášení popisující svá zjištění ohledně dezinformací. 

Vedle státních institucí se na volby důkladně připravovala i média, která spustila projekt Faktis, v rámci něhož redakce sdílely své kapacity při fact-checkingu informací souvisejících s kampaní. Jejich úsilí sice podpořil státní grant, ale jinak média zůstala nezávislá – odmítla například státními institucemi nabízené informační briefingy.

Vedle těchto krátkodobých opatření Švédsko proměnilo i vyučovací osnovy, do kterých nově zařadilo i digitální gramotnost.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/stesti-preje-pripravenym.-inspirace-ze-severu-muze-pomoct-proti-dezinformacim-i-v-cesku

Senát schválil navýšení příspěvků na péči pro osoby se zdravotním postižením

Dne 31. ledna 2019 schválil senát novelu zákona o sociálních službách, která velice podstatně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč. Pozměňovací návrh poslanců Romana Sklenáka a Aleny Gajdůškové (oba ČSSD) pak navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.

„Populace stárne a personální i lůžkové kapacity pobytových sociálních služeb již pomalu nestačí pokrýt poptávku. Navýšením příspěvku podpoříme právě ty neformální pečovatele, kteří 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pečují doma o nejsložitější a nejtěžší případy ve III. a IV. stupni závislosti. S ohledem na demografická data jsme přesvědčeni, že posilování neformální péče představuje správný trend,“ sdělila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V roce 2030 bude zhruba čtvrtina obyvatelstva starší 65 let. V roce 2050 to bude už třetina obyvatelstva a každý desátý pak bude starší než 85 let. Je tedy nepochybné, že počet klientů sociálních služeb bude stále narůstat a tuto potřebu nemohou pokrývat jen pobytové sociální služby.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34989/TZ_-_Senat_posvetil_navyseni_prispevku_na_peci_ve_III._a_IV._stupni_zavislosti._Chybi_jen_podpis_prezidenta.pdf

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.