Přečetli jsme za vás

Nezaměstnanost mladých se snižuje

V roce 2013 se Česká republika připojila k doporučení Evropské rady, na jejímž základě garantuje, že každý mladý nezaměstnaný člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání anebo vzdělávání. S cílem naplnit tuto garanci realizuje MPSV prostřednictvím Úřadu práce České republiky v krajích sérii projektů Záruky pro mladé. I díky nim se daří uplatňovat mladé lidi na trhu práce a snižovat jejich nezaměstnanost. K 30. dubnu tohoto roku činila nezaměstnanost mladých jen 2,3.

I přes velmi příznivou situaci na trhu práce je nezbytné investovat do podpory zaměstnání mladých osob, neboť první pracovní zkušenost je obvykle zkušeností určující pro další profesní život. Z tohoto důvodu podpořilo MPSV prodloužení realizace projektů. Vstup mladých osob na trh práce proto není podporován výhradně výše uvedenými projekty, ale rovněž všemi dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Nad rámec doporučení rozšířilo MPSV, vzhledem ke specifickým problémům vybraných krajů České republiky, podporu mladým osobám až do 30 let. Důvodem je zejména podpora setrvání mladých, v řadě případů kvalifikovaných, lidí ve strukturálně postižených regionech. Odliv „mozků“ se totiž netýká výhradně států jako celků, ale negativně se projevuje i mezi jednotlivými kraji a strukturálně postiženým regionům podrývá možnost dalšího rozvoje.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35755/TZ_-_Nezamestnanost_mladych_lidi_se_snizuje.pdf

Ombudsmanka vydaly sborník stanovisek věnovaný problematice vězeňství

Ombudsmanka vydala v pořadí druhý sborník věnovaný problematice vězeňství. Obsáhlá publikace shrnuje právní stanoviska ombudsmana k této problematice z let 2010 až 2018. Ombudsman se vězeňství věnuje již od svého vzniku a od roku 2006 pak provádí systematické návštěvy míst, kde jsou lidé omezeni na svobodě, kam patří také věznice. Ombudsman je ze zákona povinen dohlížet na to, aby ve věznicích nedocházelo k mučení, či jinému špatnému zacházení, aby byla respektována lidská důstojnost a aby život člověka odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody neztrácel smysl. Sborník proto přináší jednak výklad toho, co vyžaduje právní úprava a dále přináší výběr stanovisek ombudsmana za uplynulých deset let.

Sborník shrnuje, jaké mají být například materiální podmínky ve věznicích a vybavení jednotlivých cel, jak se má předcházet šikaně nebo jak se má řešit, pokud k ní dojde, jak se má přistupovat ke kázeňským trestům nebo k používání donucovacích prostředků. Publikace je díky šíři pokrytých témat určena nejen odborné veřejnosti nebo ředitelům věznic, ale může pomoci také právním zástupcům odsouzených nebo jejich příbuzným.

Díky desítkám systematických návštěv, které právníci a právničky ombudsmana vykonali ve věznicích České republiky, přináší publikace nejen shrnutí toho, jak by situace měla vypadat, ale také reflektuje reálný zjištěný stav nebo nejčastějších prohřešky.

Zveřejněná stanoviska ombudsmana pak nejčastěji vychází z podnětů samotných vězňů nebo jejich příbuzných. Ombudsman obdrží každý rok několik set takových podnětů. V roce 2018 to bylo 450 podnětů.

Sborník je dostupný pod tímto odkazem: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Vezenstvi_II.pdf

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/ombudsman-vydal-sbornik-stanovisek-venovany-problematice-vezenstvi/

Zdravotní postižení má každý osmý Čech nad patnáct let, zjistil ČSÚ

Zhruba každý osmý Čech starší patnácti let má zdravotní postižení, které ho dlouhodobě omezuje v běžném životě. To je kolem 1,15 milionu lidí. Ve věku do čtrnácti let má pak handicap sedm procent chlapců a děvčat, tedy asi 117 000. Chybí kompenzační pomůcky téměř každému pátému zdravotně postiženému Čechovi nad patnáct let. Informace zveřejnil Český statistický úřad.

Podle zjištění statistiků má 830 500 lidí nad patnáct let pohybové omezení. Zhruba tři čtvrtiny z nich mají problém kleknout si, sednout si, vyjít do schodů či vydržet stát delší dobu. Zhruba každý sedmý to nezvládá vůbec.

Problémy s orgány a kůží uvedlo 468 000 lidí, se zrakem 252 400 Češek a Čechů, se sluchem pak 134 900.

Kompenzační pomůcky používá asi 54 procent lidí se zdravotním postižením. Z nich by téměř třetina (30 procent) potřebovala další. „Pomůcky chybí 220 000 osob se zdravotním postižením, tedy devatenácti procentům,“ dodala Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Pomoc druhého člověka využívá něco přes polovinu lidí s handicapem. Každý sedmý člověk s pomocí by jí ale potřeboval víc. Podle statistiků pak pomoc chybí 117 000 lidí nad 15 let s handicapem, tedy desetině.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/csu-statistika-lide-s-postizenim-postizeni-handicap.A190619_113045_domaci_linv

Londýnský tribunál vynesl rozsudek – čínské nemocnice zneužívají vězně svědomí k transplantacím

Londýnský tribunál pod vedením soudce Sira Geoffreyho Nice, který projednával obvinění čínských nemocnic z násilného odebírání orgánů vězňům svědomí, v pondělí 17. června 2019 vynesl konečný rozsudek. „Členové Tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně se po dlouhé časové období praktikuje nucený odběr orgánů od vězňů svědomí, zahrnující velmi mnoho obětí.“ Dále tribunál v konečném rozsudku poukázal na to, že každý, kdo jedná s čínskými představiteli, úřady a vládou, by si měl být vědom toho, že jedná se zločinným režimem.

Dle právního zástupce Hamida Sabima tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

V souvislosti s obviněním ze státem podporovaného odběru orgánů pronásledovaným skupinám vypovídalo před tribunálem 6.–7. dubna přes dvacet svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších, včetně stoupenců duchovní praxe Falun Gong a Ujgurů.

Čínský režim obvinění opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, přičemž nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily, uvedl list The Guardian.

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurugie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také Kanada, Austrálie, Belgie nebo Česká republika.

V Číně nefunguje dárcovský systém jako v západních zemích, ale jedná se o systém „on demand“, tedy „na poptávku“, což v praxi znamená, že ten, kdo si orgán objedná a zaplatí požadovanou cenu, ten jej získá. Na Západě se transplantační chirurgie řídí přísnými etickými pravidly a má sloužit přednostně k záchraně lidských životů.

Více na: http://www.epochtimes.cz/2019061724817/Londynsky-tribunal-dnes-vynese-rozsudek-vysetrovani-cinskych-nemocnic-ze-zneuzivani-politickych-veznu-k-transplantacim.html

Muž strávil nezákonně 29 dní ve vazbě

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) uložil soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2 Ivě Fialové důtku za to, že vzala do vazby obviněného po uplynutí zákonné lhůty. Soudkyně se zpozdila sice jen o několik minut, zadržený muž ale kvůli tomu strávil téměř měsíc ve vazbě nezákonně. Důtka je v kárném řízení nejmírnější postih.

Soudkyně dostala věc k vyřízení 22. srpna 2018 v 14:30, vazební zasedání nařídila na další den na 13:30. Podle kamerových záznamů ale nestihla rozhodnout do hodiny a usnesení o vzetí do vazby vynesla až po 14:30. Rozhodnout o vazbě přitom soudce musí do 24 hodin od doručení návrhu žalobce. Překročení doby je vždy důvodem k rozhodnutí o propuštění obviněného na svobodu.

Podle kárného senátu z kamerových záznamů nepochybně vyplývá, že usnesení vyhlásila nejméně pět minut po termínu. Podle předsedy kárného senátu Tomáše Langáška to bylo asi víc, senát ale při hodnocení důkazů postupoval podle zásady in dubio pro reo, tedy, že při pochybnostech se musí rozhodnout ve prospěch obviněného. „Nemáme pochyb, že to bylo nedbalostní jednání, rozumíme těm důvodům. Ale tím spíše si musela hlídat, aby jí lhůta nevypršela,“ uvedl Langášek.

Soudkyně po stížnosti muže z vazby propustila 20. září. V odůvodnění uvedla, že nelze zpětně dohledat přesný čas rozhodnutí o uvalení vazby a při pochybnostech musí rozhodnout podle zásady in dubio pro reo, tedy, že při pochybnostech se musí rozhodnout ve prospěch obviněného. Ve vazbě muž strávil 29 dní.

Více na: https://www.ceska-justice.cz/2019/06/muz-stravil-temer-mesic-ve-vazbe-nezakonne-soudkyne-dostala-dutku/

Brno pokračuje v ojedinělém projektu sdíleného bydlení seniorů

Šestnáct nových obyvatel se během prázdnin nastěhuje do opravených bytů na Zámečnické ulici. Město pokračuje v ojedinělém projektu sdíleného bydlení seniorů. Do rekonstrukce čtyř bytů investovalo více než 10 milionů korun.      

Soukromí vlastního pokoje a zároveň společnost dalších vrstevníků. To je základ projektu sdíleného bydlení seniorů, jehož je Brno v České republice průkopníkem. „Každý senior má k dispozici svůj vlastní, pronajímatelem již částečně zařízený pokoj. Díky tomu má dostatek soukromí, ale blízkost dalších vrstevníků zároveň posiluje celkový pocit bezpečnosti a spokojenosti seniorů a zmírňuje pocity osamělosti. Výhodou je i vzájemná pomoc anebo sdílení služeb ve společných prostorách. V neposlední řadě se snižují jejich náklady na bydlení,“ popsal náměstek pro oblast bydlení Oliver Pospíšil.

V témže domě už jedno sdílené bydlení seniorů funguje od roku 2016. V devíti pokojích žije deset obyvatel, mužů i žen. K dispozici mají nejen společenskou místnost, ale také sociální zařízení zvlášť pro mužské i ženské osazenstvo. „Zatím jsme nemuseli řešit žádné konflikty. Je to i tím, že mohou využít soukromí svého pokoje, ale mají zároveň prostor, kde se mohou všichni sejít. Oslavují spolu narozeniny, svátky, Vánoce nebo Silvestr,“ přiblížila vedoucí Sdíleného bydlení pro seniory Denisa Řeřuchová.

V případě zájmu je možné se do projektu přihlásit či se o něm dozvědět více informací kliknutím na tento odkaz: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit/?idzs=425.

Více na: https://socialnipolitika.eu/2019/06/brno-pokracuje-v-ojedinelem-projektu-sdileneho-bydleni-senioru-do-opravenych-bytu-se-behem-prazdnin-nastehuje-sestnact-novych-obyvatel/

Proč až 70% dětí z dětských domovů nedokáže uspět v běžném životě?

Většina dětí nezvládne přechod z dětského domova do normálního života. Některé neziskové organizace hovoří až o 70 % z nich. Stát nemá ucelenou koncepci, jak se o mladé dospělé bez rodiny postarat. Mezi bezdomovectvím, závislostmi a běžným životem stojí často jediné špatné rozhodnutí.

O různých příbězích dětí z dětských domovů je možné se blíže dozvědět kliknutím na tento odkaz:https://plus.rozhlas.cz/az-70-deti-z-detskych-domovu-nedokaze-uspet-v-beznem-zivote-proc-7957693. Informace přinesla Iva Zítková a Lucie Valášková. Natáčely i s pedagogickým pracovníkem Petrem Šustou, který pracuje přímo v dětských domovech.

Více na: https://plus.rozhlas.cz/az-70-deti-z-detskych-domovu-nedokaze-uspet-v-beznem-zivote-proc-7957693

Stále více mladých lidí se v Praze potýká s domácím násilím

V odhalování případů domácího násilí patří Praha mezi kraje s nejvyšším počtem. I když se v minulém roce za období prvních čtyř měsíců mohlo zdát, že se tento počet daří pomalu snižovat (49 případů), letos se za stejné období vrátil k předcházejícím létům na 66 vykázání. Narůstá i zájem ohrožených osob o odbornou pomoc či konzultace. Počet kontaktů za první čtyři měsíce přesáhl dva tisíce.

Klientelu ve většině případů tvoří ženy, které se bojí nejen o sebe, ale zejména své děti. „Právě mladiství či nezletilí jsou vystaveni při domácím násilí psychickému či fyzickému násilí, a to ať už přímo, nebo nepřímo. Od začátku roku do konce dubna bylo přítomno násilí 69 nezletilých dětí,“ upřesňuje ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Alarmující je, že v poslední době přibývají případy, ve kterých se objevuje domácí násilí v soužití velmi mladých lidí. U některých těchto párů dokonce už došlo k vykázání násilného partnera ze společné domácnosti.

Více na: https://socialnipolitika.eu/2019/06/domaci-nasili-se-zacina-v-praze-projevovat-i-v-souziti-mladych-lidi/

Výroční zpráva ombudsmanky o ochraně před diskriminaci

Ombudsmanka na svém webu zveřejnila výroční zprávu o ochraně před diskriminaci.

Oproti předcházejícím rokům se ombudsmanka více zaměřila na fenomén věkové diskriminace. Od roku 2014 se na ni totiž setrvale obracejí starší lidé, kteří ji žádají o radu, jak se proti diskriminaci především v oblasti zaměstnání bránit. V souvislosti s věkovou diskriminací se ombudsmanka, jak ve své výroční zprávě píše, zaměřila v diskusi s odbory a inspekcí práce na téma kolektivních smluv, které obsahují historická ustanovení, jež nepříznivě dopadají na starší pracující. Lektorovala také několik seminářů a jeden z nich dokonce na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zákonodárce upozornila na skutečnost, že je třeba novelizovat občanský soudní řád, aby se lidé mohli účinně bránit proti věkové diskriminaci i v oblasti služeb, bydlení či zdravotní péče.

Kromě věkové diskriminace se ombudsmanka ve zprávě ale zmiňuje také o celé řadě dalších důležitých témat, ať už se jedná například o diskriminaci z důvodu pohlaví, zdravotního postižení, rasy či etnicity. Rasa či etnicita byla v roce 2018 hlavním důvodem pro diskriminaci. Tímto tak odsunula na druhé místo diskriminaci z důvodu zdravotního postižení a na třetím místě je stejně jako v minulém roce diskriminace z důvodu věku. Ve všech těchto případech se osoby nejčastěji setkávají s diskriminací v oblasti práce a zaměstnávání. Následuje pak diskriminace v oblasti poskytování zboží a sociálních služeb, bydlení, vzdělávání, veřejné správy a zdravotnictví. Ombudsmanka ve své zprávě zmiňuje také diskriminaci, kterou antidiskriminační zákony či jiné zákony neznají, a která se vážou k mezilidským konfliktům a osobním antipatiím.

Ombudsmanka ve zprávě rovněž uvádí konkrétní návody, jak řešit prostorovou segregaci ve školství, zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, zajistit zubní péči dětem a mladistvým se zdravotním postižením, či účinně provádět kontroly rovného zacházení na pracovišti.

Celé znění výroční zprávy je dostupné pod tímto odkazem: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyrocni_zpravy/2018-DIS-vyrocni-zprava.pdf.

Český helsinský výbor se sešel s dalšími organizacemi usilujícími o zlepšení českého vězeňství

Český helsinský výbor se sešel s dalšími organizacemi, které působí v oblasti vězeňství a následné péče. V rámci dvoudenního strategického plánování organizace definovaly hlavní cíle a poslání nově vznikající asociace.

Na setkání byl ujednáno, že je společným cílem propojovat různé aktéry v trestní justici a společně tak přispívat k systémovým  změnám v oblasti vězeňství a trestní justice. Asociace chce být silným partnerem pro stát a spolu s ním pracovat na zlepšení systému. Mezi hlavní priority patří zlepšení přípravy lidí ve výkonu trestu na propuštění a také vytvoření podpory po propuštění.

Plánování se zúčastnilo celkem deset organizací:  RUBIKON Centrum, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Lighthouse, Romodrom, Volonté Czech, Šance P.R.O., Český helsinský výbor, Vězeňská duchovenská péče a DP Work.

Více na: https://www.rubikoncentrum.cz/aktuality/spolecne-za-zlepseni-ceskeho-vezenstvi/

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.