Přečetli jsme za vás

Druhá šance pro lidi s trestní minulostí: v pražské Stromovce běžci utíkali před předsudky

Běžeckého závodu, jehož smyslem je poukázat na složitou situaci osob s trestní minulostí, se letos zúčastnilo rekordních 450 osob. Závodníci chtěli tímto způsobem připomenout, že si lidé s trestní minulostí zaslouží druhou šanci a neměli by čelit v zaměstnání či kdekoliv jinde předsudkům. I to je podle odborníků důvodem vysoké recidivy (aktuálně dosahuje v ČR 70 %).  Závodů se zúčastnilo také 18 bývalých a 25 současných vězňů.

Akce, kterou lze rozpoznat podle symbolu žluté služky, se nekonala jenom v Praze, nýbrž ve vícero světových metropolí.

Do Česka její myšlenku přivezla ředitelka věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková. Druhý životní start pro vězně přišla i včera podpořit osobně. „Odstraňování předsudků je v zájmu celé společnosti. Vězeň, který nemá možnost pracovat, se pak často oklikou vrací k trestné činnosti,” řekla ředitelka tuzemské ženské věznice.

Více na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=360313

Rychlejší, ale také efektivní soudy: Ministr spravedlnosti představil druhou výroční zprávu českého soudnictví

Ministr spravedlnosti, Robert Pelikán, představil výroční statistickou zprávu českého soudnictví. Zpráva poukazuje jak na pozitivní výsledky, kterých se v této oblasti oproti předcházejícím rokům podařilo dosáhnout, tak na věci, které je i nadále potřeba zlepšovat.
Oproti roku 2016 se v roce 2017 například zkrátila délka civilního řízení a u okresních soudů z téměř dvou set na 180 dnů. Až na výjimky jsou soudy po celé republice podobně rychlé.

 „Myslím, že se podařilo pokračovat v nastavených trendech, zkracování délky řízení a zmenšování rozdílů mezi jednotlivými soudy. Statisticky jsou naše soudy ve velmi dobré kondici,“  řekl úvodem konference ministr spravedlnosti Robert Pelikán a následně doplnil:

Já jsem přicházel do funkce v situaci, kdy vůbec nebylo jasné, jak dlouhá budou řízení u jednotlivých soudů. Jsem rád, že tato čísla dokazují, že se daří tzv. „dvourychlostní justici“ odstraňovat.“

Novinkou je měření délky řízení podle agendy. Na jejím základě lze vyčíst, že nejdéle trvají řízení u hospodářsky trestných činů, a to zhruba 148 dnů. Téměř o polovinu jsou pak rychlejší řízení u trestných činů proti veřejnému pořádku (72 dnů).

Správní soudnictví se oproti tomu ukázalo jako oblast, ve které je ještě co zlepšovat. „Lidé stále častěji napadají správní rozhodnutí. Délka správního řízení u krajských soudů se zvětšuje a je paradoxní, že například u pokuty za parkování má člověk k dispozici více opravných prostředků, než například u trestu jednoho roku nepodmíněně. Je proto otázkou, zda neomezit možnost správních žalob,“ pokračoval ministr.

Statistická zpráva se také zaměřila na insolvenční agendu. Od července 2017 totiž mohou podle novely insolvenčního zákona návrhy na oddlužení podávat pouze Ministerstvem spravedlnosti akreditované subjekty, nebo advokáti (insolvenční správci, notáři apod.) za limitovanou odměnu.

Více na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=360285

Zpráva z mezinárodní konference Immigration Detention of Children: Coming to a Close? byla zveřejněna

Rada Evropy podala zprávu shrnující závěry mezinárodní konference, která byla pořádána v minulém roce Ministerstvem spravedlnosti v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konference pod názvem „Detence migrujících dětí: Spěje ke konci?“ se věnovala tématu ukončení detence migrujících dětí a účinným alternativám k detenci, jejichž prostřednictvím by stát mohl účinně prosazovat svou imigrační politiku s ohledem na zajištění nejlepšího zájmu dětí.

Konference se zúčastnili přední odborníci na danou problematiku – zástupce mezinárodních organizací, vládní experti, akademici i zástupci občanské společnosti. Pozornost byla věno­vána právním, psychologickým, ale i praktickým aspektům této aktuální problematiky.

Výsledky konference ukázaly, že existují alternativy k zajištění dětí a mohou, jak vyplynulo z prezentovaných zkušeností mnoha států, v praxi účinně zajišťovat dodržování imigračních předpisů. Jsou navíc finančně méně nákladné. Z řady výzkumů rovněž vyplývá, že detence negativně působí na dětskou psychiku, a to i tehdy, jestliže trvá jen po krátkou dobu a v prostředí, jehož materiální podmínky jsou pobytu dětí uzpůsobeny. Účastníci konference se proto shodli, že by státy měly v dohledné době od zajišťování dětí upustit. Demokratický stát založený na úctě k  právům a svobodám člověka by měl učinit vše, co je v jeho silách, aby zabránil utrpení dětí.

Více na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=360046

V Ústí skončí dvě ubytovny, dotkne se to 230 lidí

V Ústí nad Labem ukončí ke konci června provoz ubytovna v Klíšské ulici v centru města a také ubytovna v Purkynově ulici na Střekově. ČTK to potvrdila jejich provozovatelka Lea Anderlová, která činnost ukončuje kvůli zdravotním problémům. V objektech žije v současné době asi 230 lidí, včetně několika dětí a seniorů.

Majitelem obou ubytoven je společnost CPI Byty. Podle mluvčí Michaely Winklerové firma sama ubytovny provozovat nebude. „V tuto chvíli řešíme, co bude dál, je to velmi čerstvá záležitost. Že bychom sami provozovali ubytovnu, to ne. Rozhodně nemohu potvrdit prodej,“ řekla ČTK Winklerová s tím, že o konci provozu už společnost informovala magistrát i městské obvody.

Magistrát poskytne lidem, kteří v ubytovnách žijí sociální poradenství, ale nepočítá se s tím, že by lidem nabídlo i náhradní ubytování. Sehnat náhradní ubytování může být podle starostů obou městských částí, kde se ubytovny nacházejí, poměrně komplikované. Důvodem je to, že radnice v minulých letech většinu bytů rozprodaly.

Oba starostové volají po tom, aby město objekty vykoupilo. „Je to jediná šance,“ doplnila Outlá. Magistrát ale o odkoupení domů zatím neuvažuje. „Toto zatím není na pořadu dne,“ dodala Lenka Jaremová z ústeckého magistrátu.

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-usti-skonci-dve-ubytovny-dotkne-se-to-230-lidi

Snížení dávek dle Němcové povede k poklesu cen bydlení pro chudé. Podle odborníků jde o hazard a destrukci sociální politiky v bydlení

Podle ministryně práce v demisi, Jaroslavy Němcové (ANO), bude mít snížení dávek na bydlení pro čtyřčlenné a početnější rodiny za následek to, že klesnou ceny nájmu, kde potřební žijí a zamezí to zneužívání státních peněz nepoctivými pronajímateli, kteří si účtují přemrštěné částky. Němcová to řekla ČTK. Ačkoliv si Němcová nemyslí, že by to mohlo vést ke zhoršení situace rodin v tísni, odborníci na sociální problematiku jsou jiného názoru a návrhy ostře kritizují. Podle nich by se po snížení dávek mohl počet lidí v bytové nouzi zdvojnásobit.

Ministerstvo práce navrhuje změny v novelách o sociální podpoře a o hmotné nouzi. V podkladech pro vládu uvádí, že změna má vést k tomu, aby bylo zabráněno“nadužívání dávek“ na bydlení. Vláda v demisi ve svém programu počítala s revizí dávek. „Ty změny vycházejí z konkrétního šetření po krajích po těch problémových lokalitách a z analýzy toho, kdo dávky dneska pobírá,“ řekla ČTK k návrhům Němcová. Dodala, že nechtěla s úpravou čekat na zákon o sociálním bydlení a zamýšlené spojení obou dávek na bydlení do jedné.

Příspěvek a doplatek se stanovuje z normativních nákladů na přiměřené bydlení, které pro každý rok určuje vláda podle velikosti bydliště, počtu osob v domácnosti a cen. Od příštího roku by se normativy čtyřčlenným a početnějším rodinám měly snížit v nájemním bytě o zhruba 2600 až 3100 korun, ve vlastním či družstevním bytě asi o 2360 korun. Lidem v ubytovnách by se započítávala polovina normativu místo nynějších 80 procent.

„My jsme nesnížili vícečetným rodinám příspěvek na bydlení, ale zastropovali jsme ho pro jednotlivou domácnost… U doplatku na byt není výjimka, že se na jeden pokoj v ubytovně čerpá 9800 korun, zastropovali jsme cenu na jednotlivé pokoje,“ uvedla Němcová.

Změna v novele by tak vedla k tomu, že by  rodina se čtyřmi a více členy mohla dostat příspěvek na bydlení nejvýš jako domácnost se třemi členy. V ubytovnách doplatky pobírá podle podkladů pro vládu asi 13.500 lidí, z nich je 3300 dětí a 640 seniorů. Normativ pro stanovení doplatku by se tam čtyřčlenné rodině snížil podle velikosti bydliště o zhruba 5000 až 7500 korun, pro samotného seniora pak o 1660 až 2360 korun.

„To (snížení dávek) situaci neohrozí. Byty, ve kterých žijí lidé, kteří mají dávky, nejsou k pronajmutí jiným občanům. Jsou mnohdy ve špatném stavu,“ uvedla Němcová a dodala, že změny mají především přitížit pronajimatelům, kteří byty nabízejí za přemrštěné ceny. „Úprava je připravovaná s vědomím, že se majitelům baráků a ubytoven, o nichž hovoříme jako o obchodnících s chudobou, pouze sníží jejich několikasetprocentní zisky. Lidí by se to v konečném důsledku dotknout nemělo.“

Negativně se k chystané novele vyjádřil například Institut pro sociální inkluzi, Národní rada osob se zdravotním postižením či Platforma pro sociální bydlení. Podle nich toto rozhodnutí povede k akorát ke zvýšení počtu lidí, kteří se ocitnou v bytové nouzi. Martin Šimáček, šéf Institutu pro sociální inkluzi podotkl, že novely vznikly za pár týdnů bez analýzy jejich dopadů. „Nemůže to tak být seriózní práce, ale jen střelba naslepo a snaha ukázat, že vláda ´maká´.  

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/snizeni-davek-dle-nemcove-povede-k-poklesu-cen-bydleni-pro-chude-podle-odborniku-jde-o-hazard-a-destrukci-socialni-politiky

Proběhla první ze tří konferencí k novému civilnímu soudnímu řádu. Tématem bylo řízení v prvním stupni

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a studentským spolkem Common Law Society uspořádalo dne 15. května 2018 úvodní diskuzní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Vystoupili na ní autoři věcného záměru nového kodexu, kterým ve svých referátech oponovali odborníci na civilní proces.

Tématem prvního setkání bylo řízení v prvním stupni. Konkrétně se probrala témata strany v soudním řízení, zastoupení v soudním řízení, řízení v prvním stupni a rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost. Vystoupení k jednotlivým okruhům se ujali členové skupiny pro tvorbu nového civilního řádu soudního a na jejich přednášky navázaly oponentní příspěvky předních odborníku na civilní proces. Po každém bloku příspěvků následovala diskuze, do které měli možnost zasáhnout všichni přítomní.

Cílem těchto konferencí je představit veřejnosti návrh věcného záměru nového procesního kodexu a zároveň umožnit odborné veřejnosti se k tomuto návrhu vyjádřit a ovlivnit jeho budoucí podobu. První konference proběhla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O účast byl obrovský zájem, dorazilo přes 250 zájemců z řad justice, advokacie, akademické sféry či státní správy. Nechyběli ani zástupci z řad notářů, exekutorů nebo podnikových právníků.

Ti, kteří se nemohli konference zúčastnit osobně, mohou své připomínky uplatnit na webové adrese crs.justice.cz, kde je návrh věcného záměru civilního řádu soudního zveřejněn.

Další konference se zaměřením na opravné prostředky (odvolání, dovolání, stížnost, obnova řízení, zmatečnost) proběhne v pátek 22. června 2018 v Brně.

Více na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=359674

Holandský odborník přednášel na téma ohrožených dětí

Odborník na náhradní rodinnou péči a spolupracovník UNICEF, René de Bot, byl pozván Ministerstvem práce a sociálních věcí v Praze, Brně a Ostravě, aby se na přednáškách podělil o své zkušenosti a podpořil sociální pracovníky v práci s ohroženými dětmi a rozšířil jejich vnímání celého systému o pohled dítěte. René de Bot se dlouhodobě zabývá tématem péče o ohrožené děti nejen v Nizozemí, ale také v některých zemích bývalého východního bloku.

Během semináře „Nejlepší zájem dítěte pohledem pracovníka OSPOD“, který proběhl v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ realizovaného MPSV, vysvětlil René de Bot interaktivní formou důvody, proč klást větší důraz na preventivní práci s rodinou a preferovat náhradní rodinnou péče oproti péči ústavní.

„Cílem seminářů bylo podpořit sociální pracovníky v práci s ohroženými dětmi a rozšířit jejich vnímání celého systému o pohled dítěte. Důležitým tématem byly i finanční výhody náhradní rodinné péče, která je ve srovnání s ústavní péčí mnohem levnější“, uvedla Jana Hanzlíková, náměstkyně pro sekci správních činností a sociální politiky MPSV.

Zajímavou zkušeností pro pracovnice OSPOD, které se semináře zúčastnily, byla lektorova zážitková metoda přednášky, kdy mohly účastnice nahlédnout do prožitku dítěte ve chvíli, kdy je odebíráno z rodiny. René de Bot klade také velký důraz na téma zapojování komunity do péče o děti, význam vědomí dítěte o svých kořenech a snahu udržovat jeho vztahy s biologickými rodiči, k čemuž dodává: „Je právem dítěte znát svou historii a vědět, kdo jsou jeho rodiče.“

Více o projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí najdete na www.pravonadetstvi.cz

Policie obvinila trojici občanů České republiky z obchodování s lidmi v Británii

Česká policie zadržela a obvinila tři občany České republiky z obchodování s lidmi v Británii a z dalších trestných činů. Dva muži a žena údajně vykořisťovali sociálně slabé z Mostecka, které nalákali do ciziny na příslib dobře placené legální práce. Namísto toho jim ale vzali doklady a nutili k různým činnostem, včetně prostituce. Vydělané peníze byly obětem buďto zabaveny nebo dostali úplné minimum.

Trojice, kterou soud poslal do vazby, páchala podle kriminalistů trestnou činnost minimálně v letech 2012 až 2017. Do Británie dopravila přinejmenším 15 lidí, z toho čtyři ženy. Muži pak museli vykonávat různé pomocné práce, například u mycích linek nebo v restauraci. Ženy byly nuceny k pouliční prostituci nebo k poskytování sexuálních služeb přes inzertní weby.

„Nikdo z poškozených nedisponoval slibovaným pracovním povolením a od obviněných nedostávali téměř žádné peníze,“ napsal Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ)

Hlavní organizátor trestné činnosti podle detektivů navíc čtvrt roku znásilňoval jednu z vykořisťovaných žen. Čelí i obvinění z dvojího manželství, protože před několika týdny se v Česku oženil, ačkoliv on i nevěsta už byli v minulosti oddáni v Británii s jinými partnery.

V rámci operace BRIDGE provedli kriminalisté NCOZ na území České republiky čtyři domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Ve Velké Británii byla v rámci akce s názvem HELFORD provedena jedna domovní prohlídka.

Všechny tři osoby obviněné v České republice vzal dne 20. dubna 2018 soudce do vazby.

Na případu se aktivně podíleli pracovníci Europolu, Eurojustu, státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a styčný důstojník Policie České republiky ve Velké Británii. Při úkonech v České republice asistoval našim kriminalistům policista britského Oddělení koordinace boje proti moderní formě otrokářství.

Více na: www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-obvinila-trojici-obcanu-ceske-republiky-z-obchodovani-s-lidmi-v-britanii

Bývalý předseda pražské muslimské obce Sáňka nebude potrestán za šíření radikální islámské knihy

Bývalý předseda pražské muslimské obce, Vladimír Sáňka, byl od roku 2014 trestně stíhaný kvůli šíření radikální islámské knihy. Sáňka vinu dlouhodobě odmítá. Pražský městský soud ho 11.5 2018 definitivně zprostil obžaloby.

Kauza se týká vydání knihy od Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu – Islámský koncept boha. Podle výroční zprávy o extremismu vydávané českým ministerstvem vnitra kniha propaguje salafijský směr islámu, který hlásá netoleranci a nenávist k jiným náboženstvím.

Sáňka se podle policie dopustil zločinu tím, že zajistil překlad, vydání a distribuci knihy. Hrozilo mu za to až deset let vězení. „Táhlo se to čtyři roky a jsem rád, že to mám za sebou,“ řekl ČTK Sáňka. Poděkoval také svému okolí za podporu a za to, že se od něj neodvrátilo.

Soud zamítl odvolání státního zastupitelství, které chtělo zprošťující verdikt zvrátit. Předseda odvolacího soudu Richard Petrásek vysvětlil, že se řešila zejména otázka, zda je salafismus hnutí, které by kniha propagovala, což se neprokázalo. Salafistické učení podle něj nelze s hnutím spojovat. „Za této situace je prokázáno, že skutek, pro který je obžalovaný stíhaný, se nestal,“ řekl Petrásek.

Soud Sáňku zprostil obžaloby v roce 2016. Tento rozsudek však odvolací soud zrušil a vrátil případ k dalšímu dokazování. Druhý zprošťující verdikt z letošního února byl dnes potvrzen. Proti verdiktu lze podat ještě dovolání, kterým by se případně zabýval Nejvyšší soud.

Když policie v roce 2014 vnikla do objektů Ústředí muslimských obcí, Muslimské obce Praha a Islámské nadace nedaleko Václavského náměstí a na Černém Mostě, probíhala zrovna páteční modlitba, která má pro muslimy zvláštní význam.

Na zásah si stěžovala řada účastníků modlitby včetně zahraničních diplomatů. Účastníci modlitby například museli ležet obličejem k zemi, podle výpovědí svědků na ně také policisté mířili zbraněmi. Podle vnitra byl zásah v pořádku. Soudy později odmítly řešit žalobu Ústředí muslimských obcí, v níž se domáhalo konstatování, že modlitba byla narušena.

Více na: www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/byvaly-predseda-prazske-muslimske-obce-sanka-nebude-potrestan-za-sireni-radikalni-islamske-knihy

Muslimka nemusí zaplatit pokutu za to, že bránila ženě ve fotografování dětí. Pražský magistrát označil rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 6 za nesprávné

 

Úřad městské části Prahy 6 uložil muslimce pokutu kvůli tomu, že bránila „amatérské fotografce“, která ji loni v létě fotila na výletě s dětmi v Divoké Šárce. Pražský magistrát označil rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 6 za nesprávné.

Muslimka se obávala o bezpečnost svých dětí a ženu opakovaně žádala, aby s fotografováním přestala a snímky vymazala. Následně došlo mezi ženami ke slovní a fyzické potyčce.

Podle Úřadu městské části Prahy 6 se obě ženy dopustily přestupku a dle serveru Aktuálně.cz jim proto vyměřil pokutu, „fotografce“ 500 Kč, muslimce ale dvakrát větší. Muslimka podle něj neměla právo ženě bránit v odchodu.

„Sylvu P. omezila na svobodě tak, že svým tělem bránila v odchodu a dožadovala se jejího setrvání na místě do příjezdu policie. Když žena chtěla jít dál, došlo k vzájemnému napadání ve formě strkání, úderů, držení za krk a vlasy,“ uvádí se v rozhodnutí, které má k dispozici server Aktuálně.cz.

Muslimka se odvolala k Magistrátu hlavního města Prahy a ten jí dal za pravdu. Podle něj Praha 6 pochybila například špatnou interpretací paragrafu zabývajícím se focením na veřejnosti a ochranou osobních údajů, neboť na fotografiích byly kromě žen v šátku i jejich děti, u kterých šlo rozpoznat obličej.

„Neoprávněným zásahem bylo pořízení fotografie a dotčené osoby měly ve světle uvedeného právo na to, aby Sylva P. fotografii odstranila,“ píše podle serveru Aktuálně.cz magistrát v rozhodnutí.

Stejně tak měla podle magistrátu žena právo „fotografku“ zadržet do příjezdu policie. „Magistrát je stejně jako odvolatelka toho názoru, že postupovala v rámci svépomoci v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Ten připouští, že každý si může přiměřeným způsobem pomoci ke svému právu sám,“ uvádí se dále v rozhodnutí. Její jednání tudíž považuje za přiměřené.

Rovněž chápe i její obavy ze zneužití fotografií, neboť její vlastní fotografie byla umístěna na rasistickém webu White Media.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/muslimka-nemusi-zaplatit-pokutu-za-to-ze-branila-zene-ve-fotografovani-deti-prazsky-magistrat-rozcupoval-nespravne

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.