Přečetli jsme za vás

Romská rada jednala o kauze Žatec: Zástupci Romů vyjádřili rostoucí pocit ohrožení své bezpečnosti

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny na svém zasedání kromě jiného diskutovala i o výsledcích vyšetřování smrti Miroslava Demetera, který zemřel loni v říjnu v žatecké pizzerii. Občanští členové rady vyjádřili své obavy a námitky k vyšetřování případu a obecně v této souvislosti také zástupci Romů vyjádřili rostoucí pocit ohrožení své bezpečnosti. Zpravodajský server Romea.cz o tom informovali občanští členové rady a Jiří Souček z tiskového oddělení vlády.

Případ smrti mladého Roma byl na konci ledna odložen a bylo konstatováno, že Miroslav Demeter zemřel bez cizího zavinění.

Podle tiskové zprávy občanských členů rady se k postupu vyšetřování případu úmrtí v Žatci na zasedání vyjádřil JUDr. Michal Barbořík, vedoucí oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra, plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování a plk. Mgr. Zbyněk Dvořák, náměstek krajského ředitele pro službu kriminální policii a vyšetřování Policie ČR z Ústeckého kraje.

„Diskuse se vedla o možných pochybeních v konání přítomných policistů a obecně širších kontextech celého případu včetně nedostatku důvěry romských občanů v policii,“ uvádí se v tiskové zprávě s tím, že občanští členové Rady připomněli několik sporných případů postupu policie z poslední doby a požadovali, aby objasňování a stíhání trestných činů z nenávisti byla věnována odpovídající pozornost a priorita.

„Případy napadení dětí na pěveckém soustředění Romano Drom, kyberšikana a verbální útoky na zpěváka Radoslava Bangu a novináře Patrika Bangu musí být náležitě objasněny,“ uvedli Romové v radě vlády. „Viditelnost důsledného výkonu práva ve vztahu k nenávistným útokům je základním předpokladem pro důvěru Romů ve výkon spravedlnosti. Pro pocit bezpečí široké romské komunity je důležité, aby o průběhu a výsledcích nejen zmíněných trestních řízení byli Romové průběžně a transparentně informováni i prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků a romských médií,“ dodali k tomuto bodu občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Případem smrti Miroslav Demetera se navíc bude zabývat březnové jednání Republikového výboru prevence kriminality při Ministerstvu vnitra.

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romska-rada-jednala-o-kauze-zatec-zastupci-romu-romu-vyjadrili-rostouci-pocit-ohrozeni-sve-bezpecnosti

IQ Roma servis k novele zákona o hmotné nouzi: veřejná služba trestá chudé, motivací je strach

Od začátku letošního února platí novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ta mimo jiné znovu zavedla veřejnou službu: ti, kteří jsou rok bez práce a nedopracují zdarma alespoň 20 hodin pro obec, přijdou zhruba o třetinu příjmu, životního minima. Autorem novely je senátor Jaroslav Zeman (ODS).

Svůj názor k novele zveřejnila organizace IQ Roma servis, publikujeme ho v plném znění.

Názor IQ Roma servisu na téma zaměstnanosti v kontextu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která mění pravidla veřejné služby.

 

Máme novou veřejnou službu, žel staré paradigma.

V praxi úřadů práce ČR se od února zahajuje tzv. výkon veřejné služby. Ten má nově vliv na výši příspěvku na živobytí – základní dávku v hmotné nouzi, jež stát vyplácí lidem, kterým po zaplacení nákladů na bydlení nezbude ani tzv. částka na živobytí, tedy buď existenční, nebo životní minimum.

Osoba na dávkách se nově na životní minimum dostane, odpracuje-li minimálně 20 hodin. Pokud odpracuje o deset hodin víc, dostane + 605,- Kč dávky životního minima navíc. Má jít o motivační prvek a upevnění pracovních návyků. Novela potvrzuje paradigma, které je často formulováno politickými představiteli: „Musíme donutit ty flákače, kteří žijí z našich dávek, aby začali pracovat“. Tato rétorika se objevuje nejčastěji před volbami s odkazem, kolik nás všichni ti líní nezaměstnaní stojí, lze si ji však všímat čím dál častěji. Politici ve veřejném prostoru nemluví o chudobě, vyloučení a potřebě řešení, ale o trestech pro ty, kteří nepracují.

 

Veřejná služba spíše trestá ty, kteří si „dovolili být chudí“ a posiluje stereotypy.

Veřejná služba spíše trestá ty, kteří si dovolili být chudí. To vyvolává představy „o parazitech“ (a IQ Roma servis se obává, že u většiny lidí představy „o parazitech tmavé pleti – zejména Romech“), kteří nás všechny, poctivé lidi, zneužívají.

 

Vydělat si za 30 hodin veřejné služby 605,- Kč není motivační.

Nemyslíme si, že veřejná služba je motivačním nástrojem. Vnějším motivačním nástrojem pro lidi, kterým se nepoštěstilo dělat to, co opravdu chtějí a co je naplňuje, je většinou mzda či plat za práci. Vydělat si za 30 hodin veřejné služby 605,- Kč není motivační, ale směšné. Kdo by za takový příjem rád a dobrovolně pracoval?

 

Motivací je strach.

Vytvoření pracovních návyků tímto způsobem je silně diskutabilní. Motivací pro docházení do práce není zvýšení životní úrovně nebo seberealizace v práci, ale jen strach, že nezaměstnaný přijde i o to minimum ze sociálních dávek, které pobírá, nebo to, že bude vyloučen z evidence uchazečů o zaměstnání pro maření součinnosti s úřadem.

 

Obavy z propouštění lidí pracujících pro obec v rámci úklidových aj. pozic.

V minulých letech byly po zrušení veřejné služby obce nuceny začít řešit úklid veřejného prostoru v rámci běžných zaměstnaneckých poměrů. Přestože je u nás minimální mzda prozatím tak nízká, že lidé, kteří za ni pracují a mají rodinu, musí být často dopláceni do životního minima – alespoň pracují za mzdu a chrání je zákoník práce. Svému zaměstnavateli také mohou ukázat, jaké schopnosti mají, a dostat lepší práci či víc peněz.

Obáváme se, že s příchodem veřejné služby některé obce tyto lidi propustí či jim neprodlouží smlouvy, protože mnohem levnější bude využití pracovníků veřejné služby. To, co má motivovat k hledání práce tak paradoxně povede k nárůstu nezaměstnanosti nízkopříjmových skupin obyvatel. Nabídka práce pro osoby, které nemají dostatečné vzdělání nebo intelektuální kompetence, je velmi omezená. Pokud obce začnou šetřit a propustí ty, kteří dosud tyto práce konají, jejich možnost najít si nové, podobné místo v místě bydliště (protože cestování do práce je finančně náročné), bude velmi malá.

Stanou se z nich tedy nezaměstnaní, které je třeba v souladu s výrokem ministryně Marksové, za jejich nezaměstnanost potrestat: „Jestliže je někdo zdravý a práceschopný a je na dávkách v hmotné nouzi za okolností, kdy je u nás nejnižší nezaměstnanost v Evropě, znamená to, že se práci spíš vyhýbá. Pokud nepůjde pracovat, bude za to na dávkách postižen.“ Zcela kontraproduktivní bude rovněž IQ Roma servisem obávané snižování investic do veřejně-prospěšných prací, jež by mohli být, za předpokladu delšího časového úseku 2 let, adresnějšího mentoringu, komplexnějšího osobnostního rozvoje, umožnění souběžných odborných kvalifikací/rekvalifikací vhodným rozvojovým a odrazovým můstkem zejména u mladé generace našich klientů.

 

Skutečným řešením je motivační rozdíl mezi sociálními dávkami a výplatou a praxe, jež dá důvod zadluženým lidem jít do práce.

Kdyby se ministři zajímali spíše o řešení problému chudoby, než trestání chudých, museli by se také zabývat kšeftováním s bydlením pro chudé a sociálně vyloučené, nízkými mzdami, které jejich příjemce posílají pro sociální dávky, katastrofálním předlužením některých rodin, které již nelze řešit a stává se paradoxně trvalou zátkou pro vstup na trh práce, a to přes zájem pracovat. Skutečným řešením by bylo výrazné navýšení minimální mzdy a případně dalších mechanismů tak, aby rozdíl mezi sociálními dávkami a výplatou byl skutečně motivační. A otevření výhodnosti legální práce zadluženým lidem.

Přestat s demotivací mladých a konečně podpořit jejich rozvoj a vymanění se z kruhu.

Řešením pro vytvoření pracovních návyků zejména u mladých lidí, kteří budou vstupovat na trh práce, by bylo, místo stále nových restriktivních opatření, aby děti, které studují a žijí s rodiči, v době, kdy dosáhnou potřebného věku pro vstup do pracovněprávních vztahů, si mohly své výdělky z brigád nechávat a nezapočítávaly by se jako příjem společně posuzovaných osob. U studentů hledajících brigádu, nebo mladých lidí, kteří žijí s rodiči, kteří jsou v hmotné nouzi, je příjem dítěte započítán jako společný příjem a dávky jsou sníženy. To demotivuje mladé lidi z chudých rodin hledat si práci! Často si při vstupu na pracovní trh představují, že se od rodičů budou moci osamostatnit a hledat si vlastní bydlení. To se jim nemůže podařit, když nemají z čeho ušetřit na kauci pronájmu bytu. Zůstávají tedy s rodiči, ale nemohou si ze svého platu nic dovolit. To silně snižuje motivaci pracovat a vede to k tomu, že se mladí registrují na Úřadu práce a mnozí pracují „načerno“.

Úřad práce se snaží tyto lidi z evidence vyloučit za co nejmenší prohřešek; staví se tak do role kontrolora. V poslední době máme podezření, že v menších obcích jsou někteří pracovníci ÚP dohodnuti s některými velkými zaměstnavateli a v podstatě spolupracují na tom, aby byl člověk z evidence sankčně vyloučen, než na rozvoji. Více než jedenkrát jsme na doporučence klienta viděli vyjádření zaměstnavatele, že uchazeč „schválně neudělal vstupní test“, nebo se „nechoval na přijímacím pohovoru vhodným způsobem“. Obrana proti takovému postupu je problematická, protože uchazečova obrana není brána vážně. Dojde tedy k sankčnímu vyloučení, které rodinu finančně ohrožuje (nedosáhne na některé dávky) a to ji přímo žene k nelegálnímu zaměstnání.

Ještě názorněji je to vidět u studentů: Student střední školy je sociálními pracovníky motivován k tomu, aby si našel letní brigádu. I on sám chce pracovat, jako každý jiný adolescent si chce pořídit nové oblečení nebo mobil. Protože jsou ale rodiče v hmotné nouzi, musí být výdělek každého člena přiznáván jako příjem některé ze společně posuzovaných osob a započítán do výše 70 %. Student tak má část výdělku předat svým rodičům. To jednak demotivuje k brigádě (a vytvoření pracovních návyků a zážitku z odměny za práci), jednak jsou to rodiče, kteří se často postaví proti, protože je pro ně nepřijatelné, aby je živilo jejich školou povinné dítě.

Veřejná služba – jiný pohled, nové paradigma!

Veřejná služba zdá se, nepočítá s možností dobrovolnictví či rozvojem komunit a podobně. Bohužel. Pak by sice nebylo tak snadné měřit výsledky, jako je snadné zkontrolovat zametený chodník, ale možná by měla více smyslu. Každý člověk, přestože že právě nepracuje, je pořád platným a důležitým členem společnosti a může ji v rámci svých možností svým dílem přispět.

IQ Roma servis proto velmi trvá na jiném výchozím paradigmatu. Nesmí to být pojímáno negativně jako frustrace části společnosti. Nesmí to nést ponižující stigma a nesmí se z toho stát druhořadné „nucené práce“, šikana, či nástroj pro ukončování a ubývání pracovních smluv stávajícím zaměstnancům (například úklidových a údržbářských prací obcí), či veřejně-prospěšných prací. Odměňování takto aktivním lidem, kteří se budou takto podílet na rozvoji a prosperování naši společnosti, by zároveň mělo být vyšší.

Mgr. Katarína Klamková, ředitelka

Více na zhttp://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/iq-roma-servis-k-novele-zakona-o-hmotne-nouzi-verejna-sluzba-tresta-chude-motivaci-je-strach

V únoru slavíme 25 let obnoveného ústavního soudnictví v ČR

Přestože se v našich zemích datuje tradice ústavního soudnictví již k roku 1920, mezi roky 1938–1991 u nás Ústavní soud fakticky neexistoval. K obnově tradice došlo až ústavním zákonem č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky. V únoru 2017 tedy slavíme 25 let obnoveného ústavního soudnictví v ČR, respektive ČSFR.

Ačkoli český Ústavní soud není součástí soustavy soudů pro věci civilní, trestní a správní (podle čl. 91), z hlediska klasické dělby moci do soudní moci určitě patří. Avšak v jejím rámci zaujímá velmi neobvyklé, autonomní a do jisté míry i nadřazené postavení.

Ústavní soud ČR je totiž oprávněn přezkoumávat – jelikož i soudy podle čl. 91 nutno považovat za orgány veřejné moci, jak o nich hovoří ústava (čl. 87) – i jejich rozhodnutí (včetně rozhodnutí Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu), nicméně „jenom“ z hlediska jejich ústavnosti.

V ČR tvoří soud patnáct soudců Ústavního soudu, které jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Pro komparaci uveďme, že na Slovensku mají 13 soudců Ústavního soudu, dodejme, že slovenská ústava po vzniku SR stanovila počet soudců ÚS na deset, novelou v roce 2001 byl tento počet zvýšen na třináct.

Více na http://www.reflex.cz/clanek/komentare/77757/ustavnim-soudcem-pouze-jednou-posili-to-nestrannost-a-nezavislost-cele-instituce.html

Soud zamítl žalobu muslimky na pražskou školu kvůli zákazu hidžábu

Soud zamítl požadavek somálské dívky, která se domáhala omluvy a 60.000 korun od pražské Střední zdravotnické školy kvůli údajnému zákazu nosit muslimský šátek hidžáb. Žalobkyně tvrdila, že ji instituce nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání. Podle soudkyně však dívka diskriminaci neprokázala, především však nesplnila podmínky pro zahájení studia. Rozsudek není pravomocný.

„Podstatné bylo zkoumat, zda žalobkyně vůbec splnila předpoklady pro to, aby se stala studentkou. Jen tak by mohla uplatňovat svůj nárok podle diskriminačního zákona,“ konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Daniela Čejková.

Ayan Jamaal Ahmednuurová opustila podle své verze školu kvůli tomu, že na základě rozhodnutí ředitelky nesměla nosit šátek ani při teoretické výuce. Původně prý přitom byla domluvená na tom, že hidžáb bude odkládat pouze při ošetřovatelské praxi. Škola údajně nepřistoupila ani na alternativu, že by dívka měla při vyučování zahalený pouze krk.

Soudkyně však dala za pravdu verzi školy, že dívka, která má v Česku azyl od roku 2011, nepředložila do zahájení školního roku navzdory dohodě požadované povolení k pobytu. Do formuláře o zanechání studia vyplnila jako důvod zákaz nošení hidžábu až následně. Ohledně údajné diskriminace neunesla právní zástupkyně dívky důkazní břemeno.

Více na  http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/77314/soud-zamitl-zalobu-muslimky-na-prazskou-skolu-kvuli-zakazu-hidzabu.html

Pro úspěšný systém sociálního bydlení je nutné mít k dispozici jak byty, tak kvalifikované sociální pracovníky

V Lichtenštejnském paláci se v úterý uskutečnila konference k sociálnímu bydlení, kterou uspořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Armádou spásy ČR. Cílem bylo představit praktické zkušenosti se zavedením a rozvojem systémů sociálního bydlení v České republice.

Konferenci uspořádala  a jejím cílem bylo reflektovat dosavadní zkušenosti poskytovatelů sociálního bydlení a spolupracujících aktérů a formulovat odpovědi a doporučení na aktuální výzvy v oblasti sociálního bydlení. Během konference mohli odborníci sdílet své zkušenosti z oblasti sociální práce v systému sociálního bydlení.

„Pro úspěšný systém sociálního bydlení je nutné mít k dispozici jak byty, tak kvalifikované sociální pracovníky. Nyní máme – i díky prostředkům z fondů EU – příležitost obě tyto oblasti významně posunout kupředu. Jsem rád, že kolegové z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj společně s námi hledají vhodné nastavení těchto programů. Díky tomu zkušení a odpovědní poskytovatelé sociálního bydlení budou moci rozšířit svoji činnost a nebudou tak vznikat nové sociálně vyloučené lokality,“ uvedl ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Zákon o sociálním bydlení bude předložen vládě  

V průběhu konference se zejména řešil aktuální stav přípravy zákona o sociálním bydlení. „Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo zákon 2. února 2017 do vlády. Ještě tento týden se sejde ad hoc pracovní skupina Legislativní rady vlády, která zákon posoudí a pokud nebude mít k návrhu námitky, tak zákon postoupí vládě k projednání,“ uvedla Jitka Modlitbová z MPSV.

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/reditel-agentury-pro-uspesny-system-socialniho-bydleni-je-nutne-mit-k-dispozici-jak-byty-tak-kvalifikovane-socialni

Stát vybral firmu, která vypracuje znalecký posudek na vepřín v Letech u Písku

Ministerstvo kultury vybralo firmu, která vypracuje znalecký posudek na ocenění vepřína v Letech u Písku, kde stál koncentrační tábor. Za 228.690 korun včetně DPH ho vypracuje znalecký ústav B.S.O. z Prahy. Stát by ho měl mít k dispozici do dvou měsíců. ČTK to řekla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Znalecký posudek se využije k dalšímu jednání s majitelem vepřína.

Bude také jedním z podkladů pro vládu při hledání dalšího postupu k odkupu vepřína státem, doplnila. Společnost AGPI, která vepřín provozuje, se ale stále přiklání spíše k variantě přesunu vepřína do jiné lokality.

Znalecký ústav podle mluvčí objednávku akceptoval v pátek 10. února – od té doby má na dodání výpočtu ceny 60 dní. Předmětem veřejné zakázky je stanovit hodnoty pozemků a staveb a souboru technologií, umístěných v nich.

O získání lokality spojené s historií Romů stát usiluje dlouhodobě. Na podzim vláda rozhodla o zadání posudku. Podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) majitelé vepřína poprvé po letech připustili, že by uvažovali i o variantě přímého prodeje. Dosud dávali přednost variantě, podle které měl kabinet zajistit výstavbu podobného zařízení v podobné lokalitě.

Vyřešit dlouholetý problém bylo jednou z priorit bývalého ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Na podzim, po neúspěchu strany v krajských volbách, byl ale jedním ze dvou členů kabinetu, které premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nahradil novými. Dokončení jednání o výkupu vepřína čeká jeho nástupce Jana Chvojku (ČSSD).

Tábor v Letech vznikl jako pracovní tábor, později ale sloužil za druhé světové války k internaci Romů. Stejně jako Židé byli Romové internovaní v Letech posíláni do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, kde jich několik set zemřelo. Kvůli výroku o Letech čelil počátkem loňského září výzvám k rezignaci vicepremiér Andrej Babiš (ANO). O táboře mluvil ve Varnsdorfu při návštěvě sociálně vyloučené lokality. „Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl údajně. Kvůli tomuto výroku ho pak kritizoval i premiér. Později se Babiš omluvil. Slíbil také peníze na postavení památníku.

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/stat-vybral-firmu-ktera-vypracuje-znalecky-posudek-na-veprin-v-letech-u-pisku

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.