Přečetli jsme za vás

MPSV připravilo návrh zákona na zvýšení bezpečnosti a ochrany při práci

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Návrh zákona si klade za cíl zvýšení bezpečnosti a ochrany při práci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Návrh zákona mimo jiné také obsahuje úpravu odborných způsobilosti osob, které s technickými zařízeními zacházejí.

Výhodou návrhu je, že dojde ke snížení administrativní zátěže některých subjektů a také, že nastavuje jednoznačné rozdělení kompetencí mezi kontrolními a dozorovými orgány.

„K právním úpravám v této oblasti nedošlo čtyřicet let a doteď se řídí v mnohém překonanými předpisy. Musíme zakotvit bezpečnost a ochranu při práci způsobem, který odpovídá v současnosti užívaným technologiím.  Zákon je velmi komplexní, upravuje bezpečnost při provozu elektrických, plynových, zdvihových a tlakových zařízení. Tedy od použití rychlovarné konvice, až po obsluhu bioplynové stanice. Zákon zajistí větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost a méně smrtelných úrazů, předchází škodě na majetku i ničení životního prostředí,“ okomentoval odborný náměstek resortu Jiří Vaňásek.

Více na https://www.mpsv.cz/files/clanky/34385/TZ_-_Ministerstvo_prace_a_socialnich_veci_chce_zvysit_bezpecnost_a_ochranu_pri_praci.pdf

Policie začala prošetřovat nápisy na volebních billboardech v Ústí nad Labem

Policie se zaměřila na ústecké volební billboardy a začala prošetřovat hesla na volebních plakátech dvou ústeckých hnutí Čisté Ústí a Ústecké fórum občanů kvůli možnému spáchání trestného činu šíření nenávisti vůči skupině obyvatel.

Na billboardu Čistého Ústí, jehož lídrem je předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, stojí: „Neplatit parazitům!“ V podobném stylu je i billboard volebního plakátu UFO: „Město bez parazitů“. Obě hnutí odmítají, že by mělo jít o narážku na Romy.

Policejní mluvčí Alena Bartošová potvrdila, že policie začala nápisy na billboardech vyšetřovat z vlastní iniciativy, aniž by někdo předtím podal trestní oznámení.

Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti, případ okomentoval těmito slovy: “Za parazita považuji člověka, který dlouhé roky nepracuje, žije ze sociálních dávek a nic společnosti nevrací.

Případně politické neziskovky, které inkasují obrovské peníze od státu a nevykonávají nic, co by zlepšilo situaci v sektoru, v němž údajně pracují. Ty také státu nic nepřináší oplátkou.”

Tomáš Vandas byl již v minulosti několikrát obviněn na rasismus a extremismus. Obvinění avšak popírá. Že se slova Vandase dají považovat za extremistické, potvrzuje i politolog Daniel Kroupa z Univerzity J. E. Purkyně a dodává:  „Zažíváme to skutečně i na parlamentní úrovni. Část veřejnosti to vnímá jako normální. Nesmíme tomu podléhat, pokud nechceme, aby se náš národ rozvrátil do nenávistných skupin, jež si budou vyřizovat účty násilím.”

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-vysetruje-hesla-na-billboardech-v-usti

První osoby ve výkonu trestu domácího vězení dostaly elektronické náramky

Prvním osobám ve výkonu trestu domácího vězení byly nasazeny elektronické náramky, čímž tak budou pod dohledem elektronického systému. Na tento druh monitorovacího systému se čekalo několik let.

Ministr spravedlnosti, Jan Kněžínek, na úvod tiskové konference sdělil: „Opravdu s velkou radostí dnes mohu veřejnosti oznámit, že máme v provozu monitorovací systém pro osoby ve výkonu trestu domácího vězení.  První náramky jsme nainstalovali již minulý týden a vše zatím běží tak, jak má.”

První náramky byly nasazeny už před více než týdnem. K 21. září 2018 specialisté z Probační a mediační služby dokončili instalace zařízení u všech klientů odsouzených k trestu domácího vězení, u kterých v nasazení nic nebránilo. Momentálně je v provozu 45 náramků.

Každý z náramků obsahuje GPS zařízení, pomocí kterého je možné sledovat polohu dané osoby a v případě, že osoba nedodrží stanovené pravidla pohybu, varuje systém dozor Ministerstva spravedlnosti. Výhodou náramků je to, že nebude ještě víc zatěžovaný už tak přetížený vězeňský systém. Dalším významným pozitivem je, že trestána osoba bude nadále v osobním kontaktu s rodinou a bude moct docházet do zaměstnání, což jsou aspekty, které by měly působit proti páchání další trestné činnosti.

Více na  https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=361821

Dojde k navýšení rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navrhuje od 1. července 2019 zvýšení rodičovského příspěvku na dítě do čtyř let věku ze stávajících 220 tisíc na 260 tisíc korun pro rodiče s jedním dítětem. Pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty by zvýšení příspěvku znamenalo posun z 330 tisíc korun na 390 tisíc.

„Tento příspěvek se poskytuje v nezměněné výši již několik let. V současné době nejvíce rodičů pobírá měsíčně šest až osm tisíc korun, což je cca tříletá varianta. A to mi přijde při dnešních cenách a rodinných nákladech, například i na školku či dětskou skupinu, velmi málo. Chceme zlepšit životní úroveň všem rodinám, které pečují o malé děti,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Jelikož je rodičovský příspěvek koncipován jako náhrada mzdy, musí být jeho vývoj v souladu s růstem mezd v České republice. Druhá fáze navyšování rodičovského příspěvku se bude odvíjet od projednávání směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících (Work-life balance).

Novela zákona mimo jiné také ruší podmínku, kdy mohlo dítě mladší dvou let, jehož rodič pobíral rodičovský příspěvek, navštěvovat předškolní zařízení pouze 46 hodin měsíčně.

Více na https://www.mpsv.cz/files/clanky/34311/TZ_-_Ministryne_Malacova_navrhuje_vyrazne_zvyseni_rodicovskeho_prispevku.pdf

Ombudsmanka řešila případ diskriminace učitelky kvůli zrakové vadě

Na ombudsmanku se obrátila učitelka ze střední školy, která má těžkou zrakovou vadou a nová ředitelka na škole ji v souvislosti s tímto zdravotním postižením znevýhodňovala a vyhrožovala výpovědí. Nakonec ji ředitelka výpověď pro nadbytečnost opravu dala, ale odvolala ji poté, co se učitelka obrátila na soud s žalobou na ochranu před diskriminací.

Na střední škole učitelka nakonec zůstala, ale tím její potíže neskončily. Ředitelka jí nestanovila přímou pedagogickou činnost, takže učitelka po dobu několika měsíců s výjimkou suplování nevyučovala. Místo toho musela vykonávat jiné práce ve sborovně s využitím počítače, což bylo vzhledem k jejímu handicapu problematické. Ředitelka ji také vyslala na mimořádnou lékařskou prohlídku k přezkoumání zdravotní způsobilosti. V žádosti o posudek uvedla, že učitelka vykonává dozor na mimoškolních akcích, což nebyla vzhledem k jejímu handicapu pravda. 

Ombudsmanka poskytla učitelce právní hodnocení její situace, a protože je ve věci vedeno soudní řízení, nezahajovala šetření. Podle ombudsmanky ale vedlo chování ředitelky střední školy k diskriminaci, jelikož si byl zaměstnavatel vědom zdravotních problémů zaměstnance, ale nepřijal dostatečná opatření, aby mohl zaměstnanec práci nadále vykonávat.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/sikana-ucitelky-kvuli-zrakove-vade/

Kameny v ulicích Prostějova připomenou židovské oběti

V ulicích Prostějova budou rozmístěny kameny zmizelých na vzpomínku tragického osudu židovských dětí z Prostějova, které byly za druhé světové války zavražděny nacisty. V Prostějově žila do 19. století významná židovská komunita a jsou tam pochováni například předkové filozofa Edmunda Husserla či spisovatele Stefana Zweiga.

 „První pětice kamenů bude uložena v ulici Křížkovského, druhá pak v dalších lokalitách. Jeden z kamenů zmizelých chceme umístit také do někdejších židovských uliček, kde stál dům pradědečka člena našeho spolku, pana Jindřicha Mayera,“ uvedl předseda spolku Hanácký Jeruzalém, Michal Šmucr.

Spolek Hanácký Jeruzalém se také zasloužil o instalaci pamětní desky obětem holocaustu na budově prostějovského nádraží. To je známo tím, že z něho bylo v roce 1942 transportováno několik tisíc obyvatel do koncentračních táborů.

V Prostějově se také nacházel židovský hřbitov, který byl ale za dob německé okupace zničen. Na místě hřbitova, kde stále leží ostatky téměř 2000 židovských obyvatel, je nyní park a parkoviště. Židovská nadace Kolel Damesek Eliezer se snaží místo bývalého hřbitova rehabilitovat, zatím se ale nemůže s radnicí dohodnout na podobě pietní úpravy.

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-prostejove-budou-prvni-kameny-pripominajici-osudy-zidu

Třetina senátorů vyzvala Babiše, ať ČR přijme 50 syrských sirotků

Třetina senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO) a vládu, aby Česko přijalo 50 syrských sirotků. Na společném prohlášení jsou podepsáni zástupci všech klubů, kromě ANO. K prohlášení podali senátoři také dopis, ve kterém uvedli kritéria, za jakých by měli být syrští sirotci přijati. V dopise stojí, že by měla být kritéria vytyčena tak, aby byli přijati skuteční sirotci, především malé děti, pro které je celá situace velmi traumatizující.

V prohlášení se uvádí: „Žádáme Vás a vládu České republiky o rychlou pomoc těmto dětským sirotkům žijícím nyní v přelidněných řeckých uprchlických táborech. Učiňte, prosím, urychleně taková opatření, aby Česká republika mohla být jednou z těch zemí, která dokáže účinně a bezodkladně pomáhat v nouzi nejvyšší. Žádná politická funkce či obavy o politickou budoucnost nebo výsledky voleb by neměly vést ke zneužívání těchto témat a to včetně návrhů jejich řešení.“

Podnět europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) k přijmutí 50 syrských sirotků vyvolal v posledních dnech silnou veřejnou i politickou reakci. Ve středu o tématu jednali i poslanci. V pátek 21.9 se Šojdrová sejde s Babišem a předloží mu konkrétní plán, mezi jehož hlavní body patří bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Řeckem.

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tretina-senatoru-vyzvala-babise-at-cr-prijme-50-syrskych-sirotku

Parlamentem neprošlo úplné zrušení vyplácení dávek v poukázkách. Změna se týká jen některých příjemců pomoci v hmotné nouzi

Poté, co se vyplácení příspěvku v poukázkách ukázalo jako problematické, schválil parlament, aby lidé, kteří žijí v domovech důchodců nebo jsou povinně na dietě, nedostávali část příspěvku na živobytí ve formě poukázek namísto peněz. Důvodem, proč začalo od loňského roku vyplácení částí dávek v poukázkách, byla snaha o zamezení zneužívání dávek. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky.

Problém, který se váže k vyplácení dávek v poukázkách, je ten, že jsou mnozí příjemci dávek nuceni k výrazně dražším nákupům, některé zboží a služby si nemohou koupit vůbec. Poukázkami například nelze nakupovat v obchodech v menších obcích, a příjemci tak utrácejí víc peněz za cestu do obchodu nebo za ně nemohou nakupovat obědy ve školních jídelnách.

Úplné zrušení poukázek podpořila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. „Také mi vadí zneužívání dávek. Ale spíše to vidím v černé práci,“ řekla Maláčová a dodala, že vyplácení dávek v poukázkách vnímá jako znepříjemňování života těm nejchudším. 

Změna tak, jak prošla parlamentem, začne platit jen za podmínky, že ji schválí Senát a podepíše prezident. Se současnou podobou změny ale souhlasili poslanci všech devíti stran.

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/poslancum-se-nepodarilo-zcela-zrusit-vyplaceni-davek-v-poukazkach-zmena-se-tyka-jen-nekterych-prijemcu-pomoci-v-hmotne-nouzi

Projekt Den s dítětem aneb vězni se potkali se svými dětmi

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., a Věznice Jiřice za podpory Ministerstva spravedlnosti umožnili v projektu „Den s dítětem“, aby se vězni setkali se svými dětmi. V průběhu dne měli děti a rodič možnost zúčastnit se několika her a soutěží, rovněž byla ale také část dne věnována rozhovorům s rodinami a odbornému poradenství. Projekt byl vytvořen za účelem, aby děti a jejich odsouzení rodiče neztráceli mezi s sebou kontakt a byly zachovány rodinné vazby. Projekt má rovněž motivovat k tomu, aby se odsouzení rodiče v budoucnosti vyvarovali podobných chyb.

„Naší snahou je, aby u osob ve výkonu trestu nedošlo k přerušení kontaktů s osobami blízkými, zejména s dětmi. Bývá to pro odsouzené značný motivační faktor k tomu, aby plnili své povinnosti ve výkonu trestu a po propuštění znovu nepáchali trestnou činnost. Snažíme se, aby místa ve věznicích, kde se odsouzení setkávají s dětmi, byla přívětivá a pro tyto návštěvy příjemná tak, aby děti chodily za svými odsouzenými rodiči rády. Některé věznice mají k dispozici zahrady s hřištěm, ve většině už jsou dětské koutky,“objasnil generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

„Děti milují své rodiče a nemohou za jejich chyby, přesto jsou děti vězňů v určitém smyslu trestány spolu s nimi. Odloučením, stigmatizací, sociálním propadem rodiny, nejistotou, co bude dál a kdy se rodič vrátí. Návštěvy věznice nejsou pro děti snadnou záležitostí. Novým projektem proto dáváme příležitost vždy 12 rodinám ve 3 věznicích strávit společný den neobvyklým, ale velmi radostným způsobem. Díky návštěvě se tak daří upevnit citovou vazbu rodiče s dítětem,“ vysvětluje výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.

Za účelem udržení kontaktu osob ve výkonu trestu odnětí svobody se svými blízkými, připravilo Ministerstvo spravedlnosti dotační titul, který cíli vedle poradenství a informačního servisu také na psychologickou a materiální podporu.  Pomocí něho mohou například sociálně slabé rodiny požádat o zisk financí k úhradě nákladu za dopravu do věznice.

Projekt, který grantem podpořilo Ministerstvo spravedlnosti a sponzorským darem Komerční banka, připravili pedagogové, hudebníci a poradci. Ti tuto činnost vykonávají pro Mezinárodní vězeňské společenství jako dobrovolníci.

Zdroj: https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=361739

Činnost Etické komise nebude ukončena

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek rozhodl, že činnost Etické komise pro ocenění účastníků odboje proti komunismu bude pokračovat i po roce 2022. Původně se předpokládalo, že její činnost bude ukončena, protože nebude mít komise do dvou let žádnou agendu. Tyto předpoklady se ale neprokázaly, jelikož od června letošního roku prudce vzrostly žádosti o vydání osvědčení účastníku odboje a odporu proti komunismu. Ministr spravedlnosti tak svůj návrh na ukončení činnosti komise k roku 2022 již vládě předkládat nebude.

Důvodem původní navrhované právní úpravy měla být skutečnost, že agenda upravená zákonem o třetím odboji se s přibývajícími lety utlumuje. Předpokládalo se, že v řádu několika let bude nápor věcí předložených Etické komisi k rozhodnutí minimální. Při návrhu se vycházelo jak ze statistik vedených od r. 2011 do konce prvního pololetí letošního roku sekcí Legislativní rady vlády ve vztahu k Etické komisi, tak z informací získaných za období let 2011–2017 od Ministerstva obrany, tj. správního orgánu, který v záležitostech třetího odboje rozhoduje jako prvostupňový orgán.

Ministerstvo obrany ale následně informovalo, že od června letošního roku byl na Ministerstvu obrany zaznamenán vysoký nárůst žádostí o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu. Ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že počet žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu bude v nejbližších letech pravděpodobně znovu narůstat, protože bude několik žádostí podávaných tzv. jinými osobami za již zemřelé účastníky odboje a odporu proti komunismu. S nárůstem žádostí podaných ke správnímu orgánu prvního stupně tak můžeme očekávat i opětovný nárůst odvolání, popř. podnětů k zahájení přezkumného řízení a žádostí o obnovu řízení podaných k odvolacímu správnímu orgánu, tj. k Etické komisi.

Zdroj: https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=361732

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.