Letos poprvé zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

Poprvé v letošním roce zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.
Hlavní záležitosti, které byly Radou diskutovány, se týkaly informací o práci na navazujícím strategickém materiálu politiky stárnutí na období 2018 až 2022 či souhrnné zprávy o plnění Národního akčního plánu Alzheimer.

 Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová představila hlavní legislativní změny a plány vztahující se k systému nepojistných sociálních dávek a k lékařské posudkové službě (LPS). Podle ministryně Němcové je potřeba dávky zjednodušit a LPS zrychlit. Také dodala, že současná vláda hodlá pokračovat v diskusi nad důchodovou reformou.

Se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj se jednalo ohledně slevy jízdného pro seniory a sociálního bydlení. Představitelé z odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí pak přítomné seznámili s aktuálním stavem strategického dokumentu přípravy státu a společnosti na stárnutí a dalšími aktivitami ministerstva pro seniory.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace spojuje síť odborníků, institucí a organizací. Jsou v ni totiž přítomni například zástupci z ministerstev, odborů, různých seniorských organizací, ale i lékaři či poskytovatele sociálních služeb. V diskusích se tak setkávají pohledy politické, koncepční, odborné i znalosti a zkušenosti lidí přímo z terénu, kteří se se seniory a jejich problémy setkávají každý den. Další setkání má Rada naplánované na září letošního roku.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33330/TZ_-_Letos_poprve_zasedala_Rada_vlady_pro_seniory_a_starnuti_populace.pdf

Komentáře jsou zakázány.