Konec frašky. Veřejnoprávní média nesmí být rukojmími, žádají umělci po vládě

Řada spisovatelů, herců, profesorů a divadelních ředitelů vyzývá vládu, aby přijala novely zákonů o České televizi a Českém rozhlasu. Ta by podle nich posílila nezávislost veřejnoprávních médií, zlepšila jejich kontrolu, omezila politický vliv a oprostila je od komerčního tlaku. Umělci to píší v otevřeném dopise, který má server Lidovky.cz k dispozici.

Návrh novel zákonů o České televizi a Českém rozhlasu, který počítá s novým způsobem volby členů rad obou veřejnoprávních médií, dorazil minulý týden do Poslanecké sněmovny. Stávající volba je dlouhodobě kritizována z důvodu, že radní, v jejichž zájmu by mělo být zastupování veřejnosti, mohou být vystavováni politickým tlakům.

O členech, které nejprve navrhují zástupci různých společenských uskupení, totiž následně hlasuje Poslanecká sněmovna. Poslanecký návrh doporučuje zrušení konečného hlasování v dolní komoře Parlamentu

„Stávající způsob volby do rad médií veřejné služby přece není nic jiného, než nebezpečné maskování snah lobbistů a některých politiků oslabit média a ovládat je,“ stojí v otevřeném dopise adresovaném členům vlády. Jednou z jeho hlavních iniciátorek je advokátka Hana Marvanová z platformy Svobodu médiím, usilující o nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků.

„Jsou-li si této nebezpečné situace vědomy vrcholné politické elity síly ve státě, pak je životně nutné, aby Rady těchto institucí, které jsou nástrojem kontroly občanů, nadále nebyly jmenovány na základě netransparentních zákulisních dohod a manipulací, mnohdy hraničících s fraškou,“ píšou autoři. Citují přitom slova premiéra Bohuslava Sobotky o tom, že v České republice „roste oligarchizace médií a veřejnoprávní média je třeba chránit před populismem.“

Umělci jsou přesvědčeni, že „dozrál čas k přijetí dílčí novely zákona o České televizi a Českém rozhlase“. Ta by podle nich měla posílit nezávislost veřejnoprávních médií a umožní pluralitní zastoupení nejrůznějších společenských, sociálních, kulturních, odborných a politických názorových proudů. „Rady vybavuje pravomocemi, které jim umožní vykonávat kontrolu nad plněním poslání médií veřejné služby, aby byl omezen nepřípustný politický vliv a zajištěna autonomie na komerčním tlaku.“

Nepřijetí novely zákona se dle slov umělců může v budoucnu vymstít právě politickým stranám a může ohrozit i kvalitu parlamentní demokracie. „Proto je naléhavě třeba, aby Česká televize a Český rozhlas nebyly rukojmími jakékoliv státní moci. Po příštích volbách už může být pozdě!“ uzavírají.

Více na http://svobodumediim.cz/aktuality/detail/131

Komentáře jsou zakázány.