Když vraždili Židy – mlčel jsem. Když vyháněli Němce – mlčel jsem. Když mlátili Romy – mlčel jsem. Když odmítali uprchlíky – mlčel jsem. Když přišli pro mě – už všichni mlčeli.

Rozruch na sociálních sítích vyvolala umělecká instalace umístěná na budově Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kvůli plakátům díla „Když…“ parafrázujícím teologa a odpůrce nacismu Martina Niemöllera na univerzitu a její studenty útočili na sítích příznivci SPD.

Na Facebooku výstavu komentovalo také politické hnutí Čisté Ústí spojené s Tomášem Vandasem, předsedou mimoparlamentní Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Za autory díla jsou pak v reakcích na sociálních sítích označováni studenti fakulty. Ve skutečnosti je jeho autorkou zmíněná Ilona Németh, kterou inspiroval slavný text německého teologa a výrazného odpůrce nacismu Martina Niemöllera publikovaný po druhé světové válce. Jeho význam autorka posunula do současné společenské situace. Podle průvodního textu k výstavě je reakce okolí žádoucí. Jedinou reakcí, kterou nemá dílo vyvolat, je nezájem.

Kromě univerzitní budovy se plakáty objevují i na dalších místech v Ústí nad Labem a jsou součástí projektu „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města“. Výstavu podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt je součástí oslav 100 let české státnosti a také 25. výročí založení univerzity. Plakáty na její budově visí od října.

Proti útokům na sociálních sítích se ohradilo také vedení fakulty. Podle děkana fakulty Pavla Mrkuse je dílo na sítích mylně interpretováno. Podařilo se mu ale odhalit „nebezpečnou těkavost sociálních sítí a hlubokou propast v porozumění a výkladech základních dějinných traumat, která stále ovlivňují současný bolestný stav duše střední Evropy”

Více na  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-vrazdili-zidy-mlcel-jsem-poselstvi-na-univerzite-v-usti-rozlitilo-spd-65163?dop-ab-variant=1&seq-no=1&source=hpvariant=1&seq-no=1&source=hpk

Komentáře jsou zakázány.