Když soud rozhoduje o dětech, nesmí mít průtahy

Ombudsmance se podařilo přesvědčit předsedu soudu, aby se zasadil o co nejrychlejší rozhodnutí v řízení týkajícím se desetileté holčičky. Důvodem je to, že pokud je rozhodování soudů o dětech pomalé, může to prohlubovat strach a nejistotu dětí o jejich dalším životě a vztazích. V loňském roce stoupl počet stížností na průtahy v soudních řízeních. Z téměř tří set stížností na státní správu soudnictví se jich průtahů týkalo 122.

„Průtahy v opatrovnických řízeních mohou nevratně zasáhnout do psychického vývoje dětí a poznamenat je na celý život. Proto je zvlášť důležité, aby soud rozhodl nejen spravedlivě a s respektem k zájmům dítěte, ale aby především rozhodl co nejrychleji. Toho si musí být vědomi jak soudci, tak i předsedové soudů, kteří organizují práci soudu a dohlížejí na plynulost řízení“, shrnuje problematiku zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, který v loňském roce zaznamenal nárůst počtu stížností na průtahy v soudních řízeních.

Matka 10leté dcery si stěžovala na průtahy v soudním řízení, v němž se domáhala omezení styku dcery s  otcem a zejména s jeho manželkou. Domnívala se, že otec a jeho manželka dceru psychicky týrají, ta má strach k nim chodit a navštěvovala kvůli tomu i psychologa. Domluva s otcem na vyřešení situace nebyla možná a nepomohla ani mediace, proto se matka obrátila na soud s návrhem na úpravu a omezení styku dcery s otcem. Když ani po půl roce soudkyně nenařídila jednání, výslechy, ani vypracování znaleckých posudků, obrátila se matka na předsedu soudu se stížností na průtahy v řízení a nezákonný postup soudkyně. Předseda stížnost shledal nedůvodnou, ale slíbil průběh opatrovnického řízení sledovat, aby došlo k rychlému projednání věci. Z důvodu hledání znalce a dlouhodobější pracovní neschopnosti soudkyně však bylo soudní jednání nakonec nařízeno až v termínu 14 měsíců od podání návrhu.

Požádali jsme předsedu soudu o informaci, v jakém stavu je toto opatrovnické řízení, zda je dodržen princip naléhavosti, zda řízení probíhá plynule a je přiměřeně dlouhé.

Předseda soudu připustil, že s ohledem na skutečnost, že se řízení týká péče o nezletilé dítě, je  celková doba řízení nepřiměřená. Přispěl k tomu i fakt, že soud dlouho nemohl najít znalce, který by zpracoval posudek, když čtyři soudem postupně ustanovení znalci vždy požádali o zproštění povinnosti posudek vypracovat. Předseda soudu po našem upozornění provedl nápravu. Přislíbil řízení v krátkých časových intervalech pravidelně sledovat a také se zasadil o co nejrychlejší projednání a rozhodnutí případu tím, že v době pracovní neschopnosti rozhodující soudkyně nechal sám odeslat spis znalkyni na dopracování znaleckého posudku, aby nedošlo k další prodlevě.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/kdyz-soud-rozhoduje-o-detech-nesmi-mit-prutahy/

Komentáře jsou zakázány.