Informace ze zahraničí

Český helsinský výbor spolupracuje s řadou zahraničních subjektů (více viz. rubrika členské sítě), o jejichž činnosti Vás chceme v rámci našich omezených možností průběžně informovat.

Zprávy jsou zatím z důvodu naší omezené kapacity pouze v anglickém jazyce. Pokud chcete podpořit jejich šíření, hledáme dobrovolníky na překlad zpráv do českého jazyka a na korektury anglické stránky webu. Zájemci se mohou přihlásit na: info@helcom.cz.

Switzerland: General anti-COVID measures prohibiting public events for a lengthy period were in breach of the Convention

In the case of Communaute genevoise d’action syndicale (CGAS) v Switzerland, the applicant complained to the European Court of Human Rights (ECrHR) of being deprived of the rights to organise and participate in public events following the adoption of government measures … Pokračovat ve čtení

“Not my crime, still my sentence” Video produced by Probacja

COPE recently collaborated with Ewelina Startek (project manager, Probacja Association), Sebastian Juszczyk (director, (Www.juzzmedia.com), and Mateusz Przyłęcki (art direction) to create a powerful film, telling the story of four children affected by parental imprisonment. It uses real-life voice recordings of … Pokračovat ve čtení

The Czech Helsinki Committee, alongside 33 other organisations, calls on EU Leaders to take a stand against France´s Islamophobic Witch Hunt

CHC, alongside 33 civil society organisations, expresses solidarity with FEMYSO and denounces France’s discriminatory actions following its recent attacks against the youth-led Muslim civil rights organisation. Over the past months, the French government has launched countless administrative procedures to shut … Pokračovat ve čtení

Další příspěvky

Archiv Informace ze zahraničí