Hlídání advokáta justiční stráží je zásahem do důstojnosti a do práva občana na právní pomoc

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) ve svém stanovisku komentuje problematické prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov jako nepřípustný zásah do důstojnosti a ve svém důsledku i jako porušení ústavního práva zastupovaného občana na právní pomoc.  Reaguje tak na případ, kdy soudkyně měla v listopadu loňského roku označit advokáta v soudní síni za bezpečnostní riziko kvůli tomu, že si před justiční stráží nesundal opasek.

Sejmutí opasku od kalhot, zutí obuvi nebo odložení spony do vlasů je ponižující

Jako ponižující advokáti vnímají kontroly, při níž jsou vyzváni k sejmutí opasku od kalhot, k zutí obuvi nebo například k odložení spony do vlasů. ČAK nyní kvůli poslednímu incidentu předsedům soudů zaslala stanovisko, že nedůstojný je také „doprovod“ advokáta v době soudního řízení osobou justiční stráže. „Jestliže je advokát označen jako „osoba s bezpečnostním rizikem“ a účastní se soudního jednání doprovázen justiční stráží, je mimo rozumnou pochybnost, že s tímto stigmatem jím poskytované právní služby nejsou a nemohou být vnímány jako hodnotově relevantní poslání advokátní činnosti vymezenému mj. v ust. § 16 a násl. zákona o advokacii. Jde nejen o zjevnou a bezdůvodnou dehonestaci konkrétního advokáta, ale v důsledku (a svým způsobem hlavně!) o poškození zastupované osoby a porušení jejího ústavního práva na právní pomoc v řízení před soudy. Jsme přesvědčeni, že za podobná rozhodnutí nařizující takový „doprovod advokáta“ musí nést konkrétní soudní funkcionář osobní (kárnou) odpovědnost,“ uvádí předseda ČAK Vladimír Jirousek ve stanovisku, které se opírá o Listinu základních práv a svobod či o zákon o advokacii.

ČAK se dlouhodobě zabývá otázkou zajištění důstojnosti vstupu advokátů do soudních budov. Díky spolupráci Komory s vedením soudů byly zhruba v 70 procentech soudních budov prohlídky advokátů zrušeny. „Ve zbylých případech jsou většinou prováděny způsobem, jenž je sice polemický, ale není až tak hrubým a na místě veřejnosti přístupném zjevně dehonestujícím zásahem do důstojnosti kontrolovaného advokáta (kontrolní rámy, užití skenerů),“ uvedli zástupci ČAK na poslední schůzi představenstva.

Ministerstvo spravedlnosti případ prý prověří

Ministerstvo spravedlnosti se chystá případ u žďárského soudu prověřit. „Jednalo se s největší pravděpodobností o ojedinělý případ, ke kterému došlo na základě rozhodnutí předsedkyně uvedeného soudu, jež reagovalo na konkrétní situaci. Dle našich informací podobná praxe „doprovázení/hlídání“ advokátů není obvyklá,“ reagoval na dotaz České justice mluvčí Vladimír Řepka.

Způsob provedení prohlídky osob a jejich zavazadel je upraven v příslušném interním předpisu Vězeňské služby. Provádění prohlídek je v rukou předsedy soudu a Ministerstvo spravedlnosti nemá oprávnění rozhodnutí příslušného předsedy jakkoli ovlivňovat.

Spor s justiční stráží kvůli prohlídce při vstupu do budovy soudu měl nedávno také místopředseda ČAK Tomáš Sokol. Komora upozorňuje na to, že za dlouhou dobu je znám pouze jeden případ, kdy advokát do budovy soudu vnášel zbraň. Takové případy musí být dle ČAK kárně stíhány.

 Více na http://www.ceska-justice.cz/2019/01/advokat-si-odmitl-sundat-opasek-soudkyne-povolala-justicni-straz/

Komentáře jsou zakázány.