Hledáme dobrovolné tlumočníky pro mezinárodní seminář

Český helsinský výbor organizuje v rámci evropského projektu zaměřeného na zvyšování právního povědomí Romů ve dnech 24. – 25. 3. mezinárodní seminář (oba dva dny 6 hodin), na který hledá dobrovolné tlumočníky pro kombinaci čeština-angličtina a čeština-francouzština.  Semináře se zúčastní zhruba 15 osob z 5 evropských zemí.

Hlavním koordinátorem projektu je francouzská Liga lidských práv LDH, mezi další partnery patří Evropská asociace na obranu lidských práv AEDH, Asociace lidských práv v Andalusii APDHA, Infrastruktura pro etnické menšiny ve Skotsku BEMIS a Český helsinský výbor. V každé partnerské zemi se pořádá dvoudenní seminář, jehož účelem je prezentace aktuálních výstupů projektu, odborná diskuse a dále možnost seznámit partnery se specifiky cílové skupiny a iniciativ v dané zemi.

V případě zájmu nebo pro více informací prosím kontaktujte Ľubicu Turzovou na adrese: lubica.turzova@helcom.cz nebo na tel.: 777 220 503, 257 221 142.

Komentáře jsou zakázány.