GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze v rámci metodické podpory nalézt doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů GDPR. Metodický postup je možný k nahlédnutí pod tímto odkazem – https://www.mpsv.cz/cs/13916 a číslem 02/2018.

Jelikož nebyl nový zákon o ochraně osobních údajů dosud přijat, není možné vydávat závazná výkladová stanoviska k této problematice. MPSV ale celý vývoj stávající výkladové praxe na evropské i národní úrovni sleduje a svoje postřehy tak shrnulo do již výše zmíněné metodické podpory.  Vzhledem k neuzavřenému legislativnímu rámci je ale potřeba počítat, že v textu doporučeného postupu může dojít ke změnám. Proto MPSV žádá poskytovatele, aby sledovali web MPSV a aktualizovali svoje systémy podle nejnovější verze doporučeného postupu a vývoje výkladové praxe. MPSV rovněž důrazně doporučuje poskytovatelům omezení investic do implementace, případně nákupu externích konzultací, protože v současné době není možné garantovat jejich relevanci po přijetí adaptačního zákona a ustavení výkladové praxe.

 Dozorový úřad, který bude zmocněn vymáháním dodržování nařízení GDPR, bude ustaven až výše zmíněnou legislativou a s nejvyšší pravděpodobností tak minimálně do konce června 2018 nebude v České republice existovat autorita schopná poskytnout závazné výkladové stanovisko k jakémukoli článku nařízení GDPR.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33413/TZ_-_GDPR_pro_socialni_poskytovatele.pdf

Komentáře jsou zakázány.