Experti budou v Brně diskutovat o řešení problematiky bezdomovectví

Řešení bezdomovectví bude předmětem devátého jednání mezinárodní tematické sítě ESF Inclusion, které se uskuteční 27. a 28. února v Brně. Důraz bude kladen na sdílení příkladů dobré praxe a podporu principů Housing First/Bydlení za použití prostředků Evropského sociálního fondu.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First vychází z toho, že lidé v bytové nouzi nemají bez pomoci zvenčí prakticky žádnou možnost, jak získat vlastní bydlení, ať už městské, nebo soukromé. Problém představuje kauce, zaplacení několika nájmů dopředu i status dlužníka. Šance na to, že zlepší svůj život (zbaví se závislostí, najdou si legální práci, napraví vztahy v rodině, zaměří se na vzdělávání dětí…) tak není příliš velká. Teprve po zajištění základní potřeby – bydlení – je možné s potřebnými pracovat na tom, aby dali svůj život do pořádku a začlenili se do většinové společnosti. 

Jednání se zúčastní zástupci Řídících orgánů a odpovědných orgánů za danou oblast z členských států EU, zástupci Evropské komise, odborné a neziskové organizace. Akce je pořádána organizací AEIDL, která poskytuje technickou podporu platformě Evropské komise pro nadnárodní spolupráci, za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu města Brna

Více na: https://socialnipolitika.eu/2019/02/experti-budou-v-brne-diskutovat-o-reseni-bezdomovectvi/

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34843/TZ_MPSV_poskytne_na_sireni_konceptu_Housing_First.pdf

Komentáře jsou zakázány.