Zmocněnkyně pro lidská práva Válková vyzve vládu ke zřízení dětského ombudsmana

Tisková zpráva zmocněnkyně

„ Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit konference “Posílení práv dítěte jako klíč k budoucímu bezproblémovému fungování Evropy“ pořádané ve dnech 13. a 14. listopadu 2019 Radou Evropy za předsednictví Francie ve Štrasburku. Konference proběhla u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte.

Kromě kritické bilance toho, co se podařilo za 30 let aplikace Úmluvy v oblasti práv dětí dosáhnout, byla předmětem pozornosti i rekapitulace priorit přijatých k právům dětí a jejich ochraně na období let 2016 až 2021 Výborem ministrů Rady Evropy. Přítomní experti i zástupci jednotlivých členských zemí konstatovali, že mnoho rezolucí, doporučení a usnesení zůstává bohužel stále pouze na papíře, aniž by se je v praxi dařilo dostatečně naplňovat.

Konkrétně se jedná např. o ochranu dětí před násilím všeho druhu, tj. psychickým, fyzickým a/nebo sexuálním nebo o přístup justice k dětem, který by měl být více přátelský a vstřícný, bez ohledu na to, zda jsou děti v roli oběti, svědků či dětských delikventů. Zdůrazněny byly i přetrvávající nedostatky v oblasti prevence, kdy ani tragické případy dětí, které zemřely v důsledku násilného jednání, často trvajícího dlouhou dobu, nejsou dostatečným impulzem k přijetí účinných opatření  k předcházení takovým fatálním excesům.

Ani Česká republika se bohužel nemůže pochlubit dobře fungujícím sociálním a justičním systémem, který by včas takovým kauzám zabránil – naopak počty utýraných dětí v poslední době vzrůstají. Současná roztříštěnost systému ochrany dětí v České republice již není dlouho neudržitelná a je namístě zjednat co nejdříve nápravu.

Je načase položit si nepříjemnou otázku: jsme na tom skutečně tak špatně, že si nemůžeme dovolit jako 34 jiných zemí, zřízení dětského ombudsmana, který by zabezpečil sjednocení postupů a kontrolu vyřizování stížností v případech, kde děti hrají klíčovou roli? Příklady dobré praxe jsou k dispozici, není nač se vymlouvat a proto i na základě výsledků této konference navrhnu vládě, aby se otázkou zřízení dětského ombudsmana začala vážně zabývat. Naše děti si to jistě zaslouží a průtahy nemají v tomto směru žádné rozumné opodstatnění.“ 

Více na https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/helena-valkova-navrhnu-vlade–aby-se-zacala-vazne-zabyvat-otazkou-zrizeni-detskeho-ombudsmana-177724/

Comments are closed.