Zástupkyně ombudsmana nesouhlasí s ukončením bezplatného testování na covid-19 pro děti a mladistvé

Jako problematické vidí zástupkyně ombudsmana především plánované ukončení bezplatného testování na covid-19 pro mladistvé a děti starší dvanácti let. Jde totiž o skupiny, které mají Listinou základních práv a svobod garantovanou zvláštní ochranu.

Také Úmluva o právech dítěte vedle práva na volný čas a odpočinek výslovně uznává i právo dítěte svobodně participovat na kulturním životě a umělecké činnosti. Zpoplatnění testů podle zástupkyně ombudsmana tato práva narušuje a jde proti nejlepším zájmům dětí. V dopise upozornila ministra zdravotnictví i na budoucí zátěž pro rozpočty rodin a možné znevýhodnění dětí ze sociálně slabších rodin.

Podobné argumenty podle zástupkyně ombudsmana platí také u dalších skupin: „Uvítám, když uvedenému zásahu do rozpočtu a případným nerovnostem v přístupu budete věnovat pozornost i ve vztahu ke zletilým osobám, například nezaopatřeným dětem do 26 let,“ uvedla v dopise ministrovi zdravotnictví Monika Šimůnková.  

Bezplatné testování by mělo skončit prvního září. Vláda ale chce o možných výjimkách pro určité skupiny lidí nebo i případné změně termínu znovu jednat.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/zastupkyne_ombudsmana_nesouhlasi_s_ukoncenim_bezplatneho_testovani_na_covid-19_pro_deti_a_mladistve_obratila_se_na_ministra_zdravotnictvi/

Comments are closed.