Za zrušení části volebního zákona premiér i prezident tvrdě napadli předsedu Ústavního soudu Rychetského

Ústavní soud zrušil 3. února 2021 část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů.

Ústavní soud rozhodoval na základě podnětu 21 senátorů z různých klubů, jemuž vyhověl jen zčásti. Zrušil klauzuli, jež pro koalice stran a hnutí stanovila pro vstup do Sněmovny sčítání pětiprocentních klauzulí podle počtu subjektů a několik klíčových prvků v systému voleb, včetně rozdělování mandátů v jednom skrutiniu za použití takzvané d´Hondtovy metody. Systém podle soudu znevýhodňoval menší strany. Hlasy voličů různých stran a v různých krajích ve výsledku neměly stejnou váhu. Koalicím stran taky nově stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů.

“Kombinace d´Hondtova volebního dělitele s nestejně velkými 14 kraji výrazně zasahuje do rovnosti volebních hlasů,” uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Právě on byl před dvaceti lety členem vlády, která navrhla současnou podobu zákona o volbách do Parlamentu.

Zatímco opoziční strany rozhodnutí převážně uvítaly, premiér Andrej Babiš vyslovil rozhořčení nad rozhodnutím Ústavního soudu ve věci volebního zákona slovy „Ústavní soud ztratil zábrany a snaží se ovlivnit politickou situaci v zemi“.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová označila verdikt Ústavního soudu za divný. Nelze podle ní vyloučit, že soudci za své rozhodnutí mohli dostat něco přislíbeno. “Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát,” řekla ministryně.

Z rozhodnutí soudu vyplývá, že volební kraje mohou dál kopírovat hranice krajů. K dosažení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů postačí změny při rozdělování mandátů v krajích.

Nález byl většinovým rozhodnutím patnáctičlenného pléna, pro které hlasovalo 11 soudců. Čtyři soudci měli stanovisko odlišné a soud podle nich rozhodl s arogancí. Soudce zpravodaj Jan Filip podle nich s předložením návrhu otálel, pak během pár dnů padlo překotné rozhodnutí.

Více na https://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=1991028

Comments are closed.