Výzva k finanční podpoře rodiny tragicky zesnulého Stanislava Tomáše

Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé a spoluobčané, 

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit se žádostí o zaslání finanční podpory rodině Stanislava Tomáše, který tragicky zemřel během zákroku policie v Teplicích a zanechal po sobě rodinu – matku a sestru, které se kromě velkého zármutku a zdravotních problémů vypořádávají s velkou řadou nečekaných a lidsky velmi těžkých obtíží. 

Poslední týdny blízcí Stanislava Tomáše řeší řadu složitých situací a rozhodování kvůli nejasným okolnostem jeho úmrtí, čelí zájmu a tlaku medií, policie a také široké veřejnosti, která se oprávněně o náhlou smrt Stanislava Tomáše zajímá a žádá důkladné a nestranné vyšetření celého případu.                

Kromě výše uvedeného mají pozůstalí členové rodiny Stanislava Tomáše velké existenční starosti a k tomu nemají finance na upořádání důstojného posledního rozloučení, na úpravu místa uložení a na řadu dalších nezbytných nákladů, které je v souvislosti se snahou dosáhnout spravedlnosti nutné zajistit.  Odhadovaná částka, kterou rodina potřebuje je kolem 60 000,- Kč.  To není málo, ale při zapojení mnoha lidí věříme, že se potřebné finance podaří rodině zajistit. Ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová, která je podrobně o složité situaci blízkých informována, se sama rozhodla darovat částku 15 000,- Kč na první výdaje, které již rodina musí v těchto dnech uhradit.    

Vzhledem k opravdu extrémně náročné životní situaci, kterou matka i setra zesnulého prochází (a nutnosti jednak velmi rychle) jsme se rozhodli (kromě veřejného vyjádření k celé události a apelu na prošetření zákroku policie) vyjádřit naší podporu pozůstalým i tím, že pomůžeme rodině Stanislava Tomáše potřebné finanční prostředky získat a současně jim k tomu bezplatně zajistit potřebnou lidskou podporu prostřednictvím odborníků z řad psychologů, sociálních pracovníků, právníků atd.

Pokud chcete i Vy vyjádřit svoji solidaritu a účast s rodinou a blízkými Stanislava Tomáše, můžete tak učinit nejlépe skrze finanční dar. Finanční částku zasílejte na tento transparentní účet u České spořitelny: 020001-2542779329/0800 s uvedením jména dárce a účelu daru „Pomoc rodině Stanislava Tomáše“.

Informace o poskytnutých darech a jménech dárců (pokud je uvedete) budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

Předem jménem všech pozůstalých velmi děkujeme za každý finanční obnos, který rodině zašlete. 

Lucie Rybová
ředitelka Českého helsinského výboru

Comments are closed.