Vyjádření MPSV k působnosti OSPOD ve vztahu k porušování mimořádných opatření rodiči dítěte včetně očkování dětí

Podle MPSV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém vyjádření ze dne 10. 4. 2021 informovalo zavádějícím způsobem o možném zásahu OSPOD do rodin, v případě, že rodiče nesouhlasí s testováním dětí ve školách:

V případě, že by si rodič vynucoval porušování mimořádných opatření nebo by k tomu vedl své dítě, lze uvažovat o tom, že v takovém případě rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Takovou situaci by v souladu s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mohl řešit orgán sociálně-právní ochrany dítěte.”

MPSV upřesňuje, že z hlediska zákonných kompetencí orgány sociálně-právní ochrany dětí (tzv. “sociálka”) jsou oprávněny zasahovat do situace rodiny pouze, pokud jde o ohrožení takové intenzity, že ohrožuje nebo může ohrozit zdravý vývoj dítěte.

Samotná komunikace mezi školou a rodinou a případné vymáhání plnění povinností souvisejících s povinnou školní docházkou a jejími pravidly, takovou situací není, a je případně možné ji řešit na úseku školském (nebo zdravotnickém), nikoliv však sociálním.

Nelze ji dle MPSV bez dalšího ani považovat za neplnění povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.

Doporučení MPSV v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

MPSV vydalo řadu doporučení či odpovědí na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19.

Doporučení jsou řazena chronologicky od nejnovějších, některá doporučení jsou obecně platná pro daný stav (např. vyhlášení nouzového stavu), a proto jsou pro obdobné situace aktuální bez ohledu na datum vzniku.

Texty doporučení naleznete zde https://www.mpsv.cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Comments are closed.