Veřejnost vnímá situaci LGBT+ lidí podstatně pozitivněji než oni sami

O situaci LGBT a výzkumech týkajících se diskriminace diskutoval ombudsman Stanislav Křeček a vedoucí Úseku výzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv Marína Urbániková. během Prague Pride 2021 v diskuzním panelu s názvem „Máte na to data?“.  Diskutován byl i výzkum předchozí ombudsmanky Výzkum “Být LGBT+ v Česku“ z roku 2019 zaměřený na osobní zkušenosti téměř dvou tisíc LGBT+ lidí s různými společenskými stereotypy a předsudky, diskriminací, obtěžováním nebo násilím.

Výzkum přinesl zjištění, že více než třetina dotázaných se v posledních pěti letech cítila diskriminována. To představuje třikrát vyšší podíl než u běžné populace. Víc než polovina dotazovaných měla v posledních pěti letech zkušenost s obtěžováním a urážením – například nadávkami nebo zesměšňováním. Zhruba každý desátý účastník výzkumu se setkal s vyhrožováním. A téměř stejný podíl zažil fyzické či sexuální napadení.

 „Zatímco třetina veřejnosti si myslí, že LGBT+ lidé jsou v České republice stále diskriminováni, mezi LGBT+ skupinou jde až o zhruba tři čtvrtiny dotázaných. Veřejnost tedy vnímá situaci LGBT+ lidí podstatně pozitivněji než oni sami,“ shrnula v prezentaci na Prague Pride závěry výzkumu z roku 2019 vedoucí Úseku výzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv Marína Urbániková.

Opačný názor ale zastává současný ochránce práv Stanislav Křeček: „Menšiny, kromě národnostních, u nás žádná zvláštní práva nemají. Všichni občané jsou si rovni a příslušnost k jakékoliv menšině nikomu žádné zvláštní právo nezakládá. Hovoří-li se o právech menšin, jde spíše o to, aby příslušnost k menšině nikomu nebránila v realizaci práv, která mají ti ostatní,“ uvedl v diskuzi.

„V tomto smyslu nepovažuji Prague Pride za záležitost týkající se práv menšin nebo dokonce za akci k jejich ochraně, protože této skupině lidí nikdo žádná práva neupírá. To, že část občanů vyjadřuje svůj nesouhlas, je jen zcela přirozené a týká se to ostatně každé lidské činnosti.“

Podle ombudsmana není samotný nesouhlas ani upřením práva, ale ani výrazem nenávisti: „LGBT+ lidé mají někdy zbytečně negativně ostražitý vztah ke společnosti. Přitom většině společnosti je jejich počínání vcelku lhostejné, pokud ho oni sami nevydávají za jediné správné,“ uzavřel svůj postoj Stanislav Křeček. 
Více viz. https://www.ochrance.cz/aktualne/stanislav_krecek_diskutoval_na_prague_pride/

Comments are closed.