Ústavní soud vyhověl návrhu ombudsmana – zrušil protiústavní zastropování odměn pro advokáty ustanovené jako opatrovníky

Částí advokátního tarifu, která v některých případech přisuzovala advokátům ustanoveným do funkce opatrovníka odměnu odvozenou od paušálně určené tarifní částky 1 000 korun, se Ústavní soud zabýval poněkolikáté. Šlo o případy konkrétních advokátů – opatrovníků, kteří takto sníženou odměnu rozporovali. Přestože dali ústavní soudci těmto stěžovatelům zapravdu, nemohli podle zákona zrušit ustanovení celé, ale pouze ty části, na které stížnosti mířily. Ombudsman proto využil své pravomoci a podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení sporného paragrafu jako celku.

Ombudsman upozornil v návrhu Ústavnímu soudu na to, že v předchozích případech hodnotil Ústavní soud především rozdílné zacházení mezi advokáty-opatrovníky a advokáty poskytujícími jiné formy právní pomoci.

„Jsem rád, že díky dnešnímu nálezu Ústavního soudu dojde k narovnání podmínek pro všechny advokáty – opatrovníky bez ohledu na to, koho zastupují,“ okomentoval dnešní nález Ústavního soudu ombudsman Stanislav Křeček. Ten jako veřejný ochránce práv monitoruje také naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která požaduje zvláštní ochranu zranitelných osob v přístupu ke spravedlnosti. „K tomu, aby byla tato ochrana účinná a kvalitní, je nezbytné, aby měli advokáti mimo jiné také odpovídající odměnu za odvedenou práci. Zastupování lidí duševním onemocněním může být navíc mnohem náročnější a vyžaduje nejen právní vzdělání, ale zejména citlivý přístup a schopnost srozumitelně vysvětlit člověku průběh řízení a obsah soudního rozhodnutí,“ uzavřel ombudsman.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/ustavni_soud_vyhovel_navrhu_ombudsmana_-_zrusil_protiustavni_zastropovani_odmen_pro_advokaty_ustanovene_jako_opatrovniky/

Comments are closed.