Press release: Opinion of the Czech Helsinki Committee on punishing the population for not wearing a veil

Po propuknutí pandemie nemoci covid-19 nařídilo ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením zakrytí úst a nosu, nejprve všude, nyní už jen v uzavřených prostorách, se stanovenými výjimkami. Zpočátku řešila státní nebo městská policie nedodržení tohoto pokynu domluvou.

Podle pořadu Události České televize z 23. 5. 2020 jen ve třech krajích ČR přes 10 000 lidí v současnosti čelí pro nenošení roušky (či jiné ochrany) správnímu řízení s hrozbou vysokých pokut. Český helsinský výbor jako organizace, která dlouhodobě sleduje dodržování občanských svobod a lidských práv ze strany státu (a veřejného sektoru) vybízí k umírněnému řešení těchto případů.

Jsme přesvědčeni, že je třeba přihlédnout k tomu, že obyvatelstvo bylo v médiích konfrontováno s protikladnými hodnoceními tohoto opatření. Někteří odborníci označovali tuto zamýšlenou ochranu lidí v okolí případně nakaženého za neúčinnou nebo nepodstatnou. Městský soud v Praze má řešit návrh na zrušení mimořádného opatření s odůvodněním, že ministerstvo překročilo své pravomoci, zasahuje do Ústavou zaručených práv, a navíc v mnoha případech zvyšuje zdravotní rizika, když vyžaduje nošení ochrany dýchacích cest zbytečně.

 Zvláště vybízíme ke zdrženlivosti a shovívavosti při posuzování případných deliktů tam, kde šlo o opomenutí, resp. nedbalost nevědomou, též u obyvatel vyššího věku, ze sociálně vyloučených skupin a u kohokoliv, kdo mohl opatření přehlédnout nebo nerozumět mu a pro koho obstarání roušky či jiné ochrany bylo nesnadné.

Ivan Štampach Lucie Rybová
místopředseda Českého helsinského výboru ředitelka Českého helsinského výboru

 

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.        

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Comments are closed.