Tisková zpráva: Změny v organizační struktuře Českého helsinského výboru

Předsednictvo Českého helsinského výboru (ČHV) touto cestou oznamuje, že s účinností od

1. května 2022 došlo ke změnám v organizační struktuře Českého helsinského výboru.

Rozhodnutím předsednictva ČHV byly pro rok 2022 (a následující) stanoveny tři stěžejní projekty činnosti, jimž se chce organizace nadále věnovat. Současně byli rozhodnutím předsednictva ČHV jmenováni pověřenci z řad členů ČHV k vedení těchto projektů, a to:

  • Projekt Poradenské centrum ČHV – pověřenec a vedoucí sociální služby – Odborné sociální poradenství Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, členka ČHV,
  • Projekt Romská práva a společnost – pověřenec PhDr. Mikuláš Vymětal, člen předsednictva ČHV,
  • Projekt Trestní právo a vězeňství – pověřenec Mgr. Miroslav Krutina, člen ČHV.

Z pověření předsednictva ČHV jsou pověřenci oprávněni v rámci svých projektů za ČHV jednat, jakož jej i reprezentovat. Pověřenci jsou za činnost jim svěřených úseků odpovědni předsednictvu ČHV a jsou povinni jej pravidelně informovat o fungování projektů.

Současně dochází rovněž s účinností od 1. 5. 2022 k zániku funkce ředitele/ředitelky ČHV, resp. jejího obsazení. Pravomoci svázané s touto funkcí přebírá ode dne 1. 5. 2022 předseda ČHV. Dosavadní ředitelka ČHV Lucie Rybová, zůstává nadále v organizaci jakožto pověřenec a vedoucí projektu Poradenské centrum ČHV, v jehož rámci vykonává veškerou řídící činnost.

Předsednictvo touto cestou vyjadřuje poděkování paní ředitelce Lucii Rybové za dlouholeté vedení ČHV, za osobní nasazení při výkonu této funkce a za veškerou její činnost.

JUDr. Václav Vlk

předseda Českého helsinského výboru

Comments are closed.