Tisková zpráva: Stanovisko k situaci romských uprchlíků z Ukrajiny

Mezi uprchlíky z Ukrajiny, kterým Česká republika jako stát a různé subjekty v ní poskytují útočiště před válkou, jsou i Romové. Celkem se odhaduje, že v Česku je asi tři tisíce romských uprchlíků z Ukrajiny. Asi dvě třetiny z nich jsou děti. Muži z těchto rodin podle dostupných informací zůstávají na Ukrajině a mnoho z nich v současnosti bojuje v ukrajinské armádě. Pocházejí většinou z velmi chudého prostředí. 

Přibližně dva tisíce z romských uprchlíků má zajištěné ubytování. Zbytek je v nezajištěné situaci. V květnu dlouhodobě přespávalo na pražském Hlavním nádraží více než pět set lidí. Situace se sice zlepšila po té, co byla po Praze postavena stanová městečka, přesto na Hlavním nádraží nadále zůstává řada lidí. Další putují mezi jednotlivými městy, jsou nejistí, co se týká budoucnosti, v noci přespávají na nádražích a jsou často dost systémově apriori odmítáni. Manželé a druzi těchto žen zůstali na Ukrajině.

Ani ti Romové, kteří získali od státu oficiální ochranu, nemají zajištěnu nutnou stravu vhodnou i pro děti a hygienu. Na Hlavním nádraží v Praze byla k dispozici pro pět set lidí jedna sprcha. Dostali denně dva sendviče. Katastrofální situace nadále trvá v  Brně, kde dle informací ženy s novorozenci a malými dětmi spí na zemi na kusech kartonu, některé ve stanech, některé venku, nemají zajištěnu základní stravu, ani možnosti hygieny. Dobrovolníci, kteří v Brně romským ženám a dětem pomáhají, v minulých dnech zaznamenali zprávy o tom, že na romské ženy s dětmi byl vyvýjen ze strany městských úředníků nátlak, aby odešly. Takové zjištění je alarmující. 

Někteří z těchto lidí hledajících pomoc v Česku má vedle ukrajinské mít i maďarskou státní příslušnost. Maďarsko jim poskytovalo občanství, aniž by jim jakkoli věnovalo pozornost v jejich kritické situaci. Tato příslušnost by jim neměla být na překážku. V minulém týdnu byly potvrzeny informace, které přicházely od neziskových organizací a dobrovolníků, že osob s dvojím občanstvím je úplné minimum – dle vyjádření mluvčího policejního prezidia bylo dosud zjištěno, že ve skutečnosti má dvojí občanství přibližně 150 osob z prověřovaných 5.500 případů.

Situaci romských uprchlíků výrazně zlepšují romští dobrovolníci a zaměstnanci romských nevládních organizací. Mohou účinně pomáhat, protože jim uprchlíci více důvěřují.

Bylo by žádoucí, aby každá skupina romských uprchlíků dostala sociálního pracovníka, který by jim s pomocí dobrovolníků věnoval náležitou pomoc. Měli by to být lidé, kteří se s nimi domluví. Romsky mluvících lidí z pomáhajících profesí je však nedostatek a ti, kteří ovládají ruštinu a ukrajinštinu, se jim údajně nechtějí věnovat.

Český helsinský výbor žádá státní instituce a orgány krajů a obcí, aby projevily solidaritu s těmito lidmi zasaženými ruskou agresí vůči Ukrajině. Politici by neměli nadbíhat xenofobii části voličů a neměli by v zájmu možného zvolení do zastupitelstev a do třetiny senátu odmítat přirozenou lidskou solidaritu. Jasně by se měli vyslovit politici, kterým zůstala lidskost. Podpořit by je měla média veřejné služby.

Ivan Štampach, místopředseda 

Mikuláš Vymětal, člen 

předsednictva Českého helsinského výboru

Comments are closed.