Tisková zpráva: Novým předsedou Českého helsinského výboru byl zvolen JUDr. Václav Vlk

Novým předsedou Českého helsinského výboru (ČHV), nevládní neziskové organizace pro lidská práva, byl zvolen dne 28. ledna 2021 její dlouholetý člen a podporovatel advokát JUDr. Václav Vlk.

Do funkce předsedy nastoupil po Táně Fischerové, která po těžké a dlouhé nemoci zemřela v prosinci 2019.   

JUDr. Václav Vlk vede řadu let úspěšnou advokátní kancelář.  Specializuje se mimo jiné i na trestní právo. Je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory a člen prezídia Unie obhájců. V minulosti působil mj. jako člen Rozkladové komise ministra vnitra ve věcech azylu.  

Z pozice předsedy se chce zasadit o rozvoj a posílení kapacit Českého helsinského výboru, aby mohla tato nevládní nezisková organizace zejména v této mimořádně obtížné době nadále účinně hájit práva potřebných a nejzranitelnějších skupin obyvatel a pokračovat tak ve své více než třicetileté tradici v oblasti ochrany lidských práv. 

Do funkce místopředsedy ČHV byl opětovně zvolen Doc. Ivan Štampach. Dalšími členy předsednictva jsou Mgr. Mikuláš Vymětal, PhDr., Mgr. Jan Beer, Mgr. Dana Syslová, Václav Trojan a Mgr. Rudolf Vévoda.     

Srdečně blahopřejeme ke zvolení. 

Lucie Rybová
ředitelka Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontaktní osoby pro tisk:
Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail:
JUDr. Václav Vlk, předseda ČHV, tel.: + (420) 224 818 736, e-mail: vlk@moreno-vlk.eu

Comments are closed.