Comments

Press release: Municipal police bullyed a member of the CHC presidium who stood up for a woman sitting in a metro station — 11 Comments

 1. Když se tedy oháníte paragrafem a citací ze zákona o obecní policii, tak proč jste do té vaší tiskové zprávy (dále pamflet), záměrně neuvedli skutečnost, že každý je povinnen uposlechnout výzvy úřední osoby bez ohledu na to, zda výzva je oprávněná nebo není?

  K výzvě úřední osoby, respektive k povinnosti každého podrobit se výkonu pravomoci úřední osoby, se již několikrát vyjadřoval i Ústavní soud. V jednom z takových nálezů Ústavní soud uvedl: „…., že občané jsou povinni se podrobit výkonu pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Jsou-li přesvědčeni, že tímto jednáním bylo porušeno jejich právo či jim byla způsobena škoda, mohou se proti takovému postupu veřejného činitele bránit jiným, a to zákonným způsobem. Ústava České republiky, Listina ani žádná jiná právní norma nepřipouštějí, aby občané nejprve hodnotili zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve na základě toho jejich pokynů uposlechli nebo neuposlechli.“9. V dalším ze svých nálezů se Ústavní soud vyjadřoval k oprávněnosti výzvy úřední osoby, kdy konstatoval, že pokud existovalo důvodné podezření z přestupku, bylo možné výzvu k prokázání totožnosti za dané situace považovat za oprávněnou10. V dalším z nálezů zabývajícím se důvody nerespektování výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci Ústavní soud uvedl: „… stěžovatel svým jednáním mařil řádné projednávání přestupku třetí osoby strážníky městské policie. Ať už byly výhrady stěžovatele k postupu strážníků jakékoli, bylo jeho povinností uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka podle § 7 odst. 5 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění platném v době, kdy k incidentu došlo. … I za předpokladu, že by byl postup strážníků nesprávný, bylo povinností stěžovatele podřídit se jejich výzvě s tím, že si na jejich postup mohl posléze stěžovat písemným podáním.“11. Jak k tomu dále uvedl Ústavní soud: „… každý zásah do osobní sféry jednotlivce, ať už je činěn v rámci jakéhokoliv postupu státu vůči jednotlivci, musí být ospravedlněn konkrétní skutečností, resp. důvodem takového omezení a nikoliv proveden pouze proto, že orgán státu je takovou pravomocí formálně nadán. Takové obecné oprávnění je pouze předpokladem realizace takové omezovací pravomoci, nikoliv měřítkem jeho intenzity.“12

  8 Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 1849/08. 9Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 263/97. 10Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 263/97.
  11 Srov. nález ÚS, sp. zn. III. ÚS 480/06.
  12Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 1835/2007.

  “Kážete tedy vodu a sami pijete víno.”
  Nelze tedy po někom chtít, aby dodržoval zákon a sám ho přitom porušoval. Toto ostatně dokládá váš pamflet.

  Proto Vás tedy vyzývám omluvte se zaměstnancům Městské policie i Policii ČR, neboť kazíte dobré jméno všem neziskovým organizacím už v tak rozdělené a nepříznivé společnosti pro neziskový sektor. Z celého incidentu je navíc pořízena videodokumentace, všichni viděli protiprávní jednání pana člena předsednictva ČHV Rudolfa Vévody.

  Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost.

  Nespokojený občan

 2. Asi se hodně nudite že máte čas otravovat lidi při práci a řešit takový nesmysl, i strážníci jsou lidé ne stroje a vy je chystáte za slovíčka. Opravdu na úrovni

 3. Video jsme viděli. Po tomhle by pan Rudolf měl sám rychle ve vaší organizaci skončit – pokud ma nějakou sebereflexi. To co předvedl je velké selhání vaší organizace, přinejmenším těch, kteří jste pod tiskovou zprávou podepsaní. Po shlédnutí videa je mi smutno, že takový člověk “pracuje” resp. je členem vaší neziskovky.

 4. Po té co jsem si přečetl vyjádření PČR, MP a vaší organizace, musel jsem si najít vaší organizaci, která má hrozné hodnocení na internetu (3hvezdy z 5 – takovým stránkám se zdaleka vyhýbám, a to je co říct, když už jste na trhu tak dlouho) ale to není můj problém, řešil bych to s managementem být vámi. Problém mám s tím kdo psal tohle vyjádření. I když vezmeme v potaz pouze ty informace, které měl váš zaměstnanec k dispozici, jeho jednání bylo protizákonné a doufám až se mu dostane zaslouženému trestu tak se vaše organizace opět oficiálně omluví všem policistům, kteří na místě zasahovali a které jste, ve vlastní nevědomosti, obvinili z těch nesmyslů. Vážně, s autorem bych vyrazil dveře. Pokud vám jde o zviditelnění se, berete to za špatný konec.

 5. To jste se tedy vyznamenali. Teď očekáváme, že se veřejně omluvíte MP Praha a samotným strážníkům a tohoto pána si buďto řádně proškolíte, nebo ho vyhodíte, protože nemá absolutně ponětí o svých povinnostech!

 6. Záznam jsem také viděl (díky němu jsem si vyhledal tyto stránky). Přestože pan Vévoda určitě není takový ten typ co by si na strážnících hojil nějaký svůj komplex, tak si myslím, že v tomto případě je pravda na straně MP. Pan Vévoda měl asi špatný den, tak chtěl udělat dobrý skutek, ale udělal si spíš ostudu. Domnívám se, že to není zlý, nebo špatný člověk.

  Rozumím tomu co je MP vyčítáno, ale pochopte, že jsou to jen obyčejní lidé s průměrným či lehce nadprůměrným vzděláním a tomu vždy bude způsob a forma jejich výkonu. Za mě MP dobrý. MP policie je taková trochu odbornější ochranka jako v nákupním centru (bez urážky MP). Pokud někdo čekal, hlavně tedy pan Vévoda z videa, nějaký lepší přístup – ať si zajde popovídat s někým kdo má právnickou fakultu, medicínu. Tihle lidé mluví více spisovně a ve své profesi si nemohou dovolit dělat chyby a také je moc nedělají. A za to berou také 3 násobné platy oproti strážníkům…. 🙂 Jednoduše – osoby pracující u MP jsou mentálně a chováním přímo úměrné jejich platu a typu práce. Nic špatného jsem neshledal. To že jsou na sebe vzájemně asertivní apod. vyplývá z toho, že jsou v tu chvíli protihráči. A tak to prostě je.

  Mě fascinuje jak každej vždycky od MP (nemluvím o státních, tam už by to mělo být lepší) kdejaký výkony. Vždyť oni jsou na parkovačky, hlídání drobných přestupků apod.

  Děláte svou práci za průměrnej či podprůměrnej plat a pak k Vám přijde intelektuál co sedí celý den v kanclu a začne si Vás natáčet mobilem. To je sen ta práce… (mimochodem taky pracuji v kanceláři, v soukromém sektoru, nejsem od MP).

  Za mě por Vás palec dolů. Strážnici jsou kolikrát chudáci. Věřte mi, to by jste málo kdo chtěli dělat.

  Peace.

 7. 1. Proč ČHV nezveřejní video, pořízené Rudolfem Vévodou? Zejména ohledně sporného momentu, kterým je údajný fyzický kontakt se strážníkem, při kterém se jej v době provádění úkonů vůči jiné osobě snažil otočit, čímž mu logicky bránil ve výkonu oprávnění.
  2. Vzhledem k tomu, že správní řízení je neveřejné, proč se pán snažil i přes výzvy strážníků tohoto řízení účastnit, když dle svého tvrzení má ČHV k dispozici více právníků a navíc školí policisty?
  3. Proč se ČHV domáhá po strážnících MP osobních údajů osoby, podezřelé z přestupku? Znamená to, že nezisková organizace nerespektuje ochranu osobních údajů?

  Všichni podepsaní členové předsednictva ČHV zjevně předmětné video viděli, když se podepsali pod prohlášení, formulované jako jednoznačné závěry o tom, jak probíhalo jednání od počátku, kdy na nahrávce, pořízené MP nic takového není.

 8. Dobrý den,
  zcela náhodou jsem našel na youtube záznam “incidentu” pana Vévody s MP. A musím říci, že po přečtení vašeho vyjádření jsem zůstal zcela zděšen.
  Chápu, že ani za třicet let zde nemůže fungovat demokracie tak jak má. A to, že to nefunguje je z valné části vina neziskových organizací jako jste Vy.
  Pokud chceme, aby si lidé uvědomili svobodu pak musí bezpodmínečně přijmout její pravidla. A pravidla musí platit pro všechny stejně i pro pana Vévodu.
  Pokud Vaše organizace bude i nadále překrucovat zákony naší demokratické společnosti pak nikdo opravdovou svobodu nepozná.
  Je mi špatně z Vašeho přístupu.
  Kdyby nebyla pravidla, pak by tu byla anarchie – to je Vaším cílem ?
  Chápu, že musí být někdo kdo dohlédne (i v demokracii) nad tím zda je vše podle pravidel, ale musí to jít cestou zákona !!!
  Pan Vévoda je zcela mimo realitu tohoto světa .
  Položím Vám jednu otázku : Jaký asi bude hlídač demokracie, když zcela opomíjí samotné základy demokracie – řád ?
  Děláte si co chcete a chcete po druhých aby se chovali jinak ??
  Doufám, že se nad Vaším pamfletem aspoň malinko zamyslíte – i když asi ne že ?
  S úctou
  Kment Petr