Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy

Český helsinský výbor vyjadřuje zásadní nesouhlas s postojem ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a české vlády k otázce Tibetu a obětování lidských práv ve prospěch ekonomiky a obchodu. Lidská práva jsou universální a nejsou pouhou záležitostí vnitřních věcí jednotlivých zemí, které to deklarují vždy, když tato práva porušují.

Sami jsme za minulého režimu byli vděční těm, kdo upozorňovali na porušování lidských práv u nás a žádali nápravu. Jedině to dělá každou zemi hodnou úcty.

Kromě toho jsou v Číně porušována také pracovní práva. Mnoho lidí pracuje v otrockých podmínkách a obchodování s takovou zemí znamená podporu takovýchto praktik a současně ničení pracovních míst ve vlastní zemi. Z těchto důvodů se zásadně od takovéto politiky distancujeme.

předsednictvo ČHV

Comments are closed.