Tisková zpráva: Český helsinský výbor jako člen Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády pro lidská práva plně podporuje usnesení výboru ze dne 22. března 2021

Český helsinský výbor jako člen Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády pro lidská práva plně podporuje usnesení výboru ze dne 22. března 2021 v tomto znění:

Výbor proti mučení žádá Generálního ředitele Vězeňské služby ČR a Ministerstvo spravedlnosti, aby:

 1. poskytli Výboru informace:
  a) o přesném počtu úmrtí v souvislosti s COVID-19 ve věznicích, místě úmrtí, věkové struktuře zemřelých odsouzených, způsobu informování pozůstalých a dalších s tím souvisejících poznatcích,
  b) o vývoji reprodukčního čísla ve věznicích a o tom, které věznice k dnešnímu datu přestaly přijímat další vězně,
  c) o počtech osob, které patří do rizikových skupin (z hlediska věku a/nebo zdravotního stavu),
  d) o počtech vězněných osob, které jsou k dnešnímu datu v těžkém nebo středně těžkém stavu a o způsobu informování jejich rodinných příslušníků,
  e) o počtu techniky určené ke „Skypování“, možnostech jejího navýšení a o aktuálním využívání „Skypu“ v jednotlivých věznicích,
 2. zasadili se v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví o přednostní očkování vězněných osob,
 3. navýšily finanční limity na stravovací normy a zajistili tak ve věznicích nutriční hodnoty stravy lépe odpovídající současným potřebám v souvislosti s pandemií COVID-19,
 4. vytvořili možnost pro dobrovolníky z řad duchovenské péče, aby mohli být prostřednictvím „Skypu“ v době pandemie v průběžném kontaktu s odsouzenými,
 5. připravili strategii kroků a opatření, které v budoucnu umožní postupné rozvolňování zákazu návštěv ve věznicích,
 6. dále podporovali iniciativu ředitelů věznic podávat ve vhodných případech žádosti o podmíněné propuštění podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku.

Comments are closed.