Tisková zpráva České ženské lobby: Ženy pomáhají nejen ženám, aneb genderový rozměr Covid-19

Informace o službách organizacích pomáhajících ženám, které jsou členy České ženské lobby v souvislosti s nouzovým stavem k nalezení na webu zde.  Zakládajícím členem této sítě je i Český helsinský výbor.       

Současná pandemie nemoci COVID-19 zasáhla celou společnost. Nedopadá však stejnou měrou na ženy a na muže. Naopak ještě více prohlubuje stávající nerovnosti a nejkrutěji dopadá na ty již tak zranitelné a znevýhodněné. Ženy s malými dětmi častěji pracují na živnostenský list nebo jinou než zaměstnaneckou smlouvu a bezprostředně je tak ohrožuje výpadek příjmu. Ženy také častěji pracují ve zdravotnictví a ve službách, které nyní potřebujeme více než kdy jindy, a jsou tak více ohrožené nákazou. Globální pandemii je potřeba řešit urgentně, ale s citlivým přihlédnutím k rozdílným dopadům krize i ochranných opatření na životy žen a mužů, apeluje Česká ženská lobby.

Česká ženská lobby, síť 38 proženských organizací, s velkým napětím sleduje každodenní vývoj v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19, jakož i rozhodnutí, kterými vláda zajišťuje bezpečí pro všechny občany našeho státu. „Vážíme si všech kroků a plně je podporujeme. Je však důležité, aby samotná opatření brala zřetel na genderovou dimenzi a tato optika byla využita i při hledání vhodných řešení současné krize. Pokud se nám podaří poučit se ze současné situace, můžeme z ní vyjít silnější,” říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby. “Organizace občanské společnosti odvádějí v období krize úžasnou práci, tak jako ji odváděly i před ní. Je pozitivní, jak se dokážeme spojit, spolupracovat a koordinovat pomoc. Současná krize ukazuje, jak důležitou součástí naší společnosti tyto organizace jsou,” dodává. 

Více info https://czlobby.cz/cs/zpravy/tz-zeny-pomahaji-nejen-zenam-aneb-genderovy-rozmer-covid-19

Comments are closed.