Stát si neví rady s recidivisty

Státu se nedaří zajistit, aby se odsouzenci nevraceli na svou kriminální dráhu. Podíl recidivistů mezi stíhanými lidmi i na objasněných trestných činech podle policejních statistik rok od roku roste a i z odborných kruhů zaznívá, že opatření, která mají opakovanému páchání trestných činů zabránit, vůbec nefungují.

Podíl recidivistů na celkovém počtu stíhaných a vyšetřovaných osob dlouhodobě stoupá a v roce 2013 dosáhl v historii České republiky nejvyšší zaznamenané hodnoty 52,6 %,“ uvádí ministerstvo vnitra ve své zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za loňský rok.

Více na http://www.novinky.cz/domaci/346536-stat-si-nevi-rady-s-recidivisty.html

Comments are closed.