Společné prohlášení k boji proti šíření koronaviru v domovech pro seniory

V posledních dnech zaznamenáváme zprávy o šíření koronaviru v domovech pro seniory, přičemž si nákaza bohužel již vybírá své oběti. Tyto případy se staly v ústavech již izolovaných zákazem návštěv a odhalují tak skutečnost, že se nepodařilo ochránit pečující personál. Na nedostatečnou ochranu pracovníků v sociálních službách opakovaně upozorňovala odborná veřejnost, vč. České gerontologické a geriatrické společnosti.

Více na https://www.santegidio.cz/spolecne-prohlaseni-proti-sireni-koronaviru-v-domech-pro-seniory

Comments are closed.