Press Release: Letter CHC regarding the unsatisfactory system of financing (both human rights) non-profit organizations in the Czech Republic

Czech Helsinki Committee sent a letter in mid-June, the Minister for Human Rights and President of the Government Council for NGOs Jiří Dienstbier, in which he referred to the wrong state grant funding system of non-profit organizations in the Czech … Continue reading

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy

Český helsinský výbor vyjadřuje zásadní nesouhlas s postojem ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a české vlády k otázce Tibetu a obětování lidských práv ve prospěch ekonomiky a obchodu. Lidská práva jsou universální a nejsou pouhou záležitostí vnitřních věcí jednotlivých zemí, které to … Continue reading

Apel na vládu týkající se agendy lidských práv

Apelujeme na vládu, která vzejde z předčasných voleb, aby se vážně zabývala otázkou lidských práv a nepodceňovala volbu zákonného zástupce pro tuto oblast, ať už by spadala pod příslušného ministra nebo vládního zmocněnce. Po odvolání Moniky Šimůnkové zůstává toto místo neobsazené. … Continue reading