Czech Helsinki Committee, along with other foreign non-profit organizations and personalities such as Sergei Kovalev appealed to the Federal Broadcasting Council of Governors (BBG) to end discrimination against employees of Radio Free Europe in Prague

After an unsuccessful addressing Prime Minister B. Sobotka Czech Helsinki Committee requested the assistance of the Minister of Foreign Affairs L. Zaorálek to at least one of its functions planted an amicable settlement of two former employees of Radio Free … Continue reading

Press Release: Letter CHC regarding the unsatisfactory system of financing (both human rights) non-profit organizations in the Czech Republic

Czech Helsinki Committee sent a letter in mid-June, the Minister for Human Rights and President of the Government Council for NGOs Jiří Dienstbier, in which he referred to the wrong state grant funding system of non-profit organizations in the Czech … Continue reading

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy

Český helsinský výbor vyjadřuje zásadní nesouhlas s postojem ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a české vlády k otázce Tibetu a obětování lidských práv ve prospěch ekonomiky a obchodu. Lidská práva jsou universální a nejsou pouhou záležitostí vnitřních věcí jednotlivých zemí, které to … Continue reading

Apel na vládu týkající se agendy lidských práv

Apelujeme na vládu, která vzejde z předčasných voleb, aby se vážně zabývala otázkou lidských práv a nepodceňovala volbu zákonného zástupce pro tuto oblast, ať už by spadala pod příslušného ministra nebo vládního zmocněnce. Po odvolání Moniky Šimůnkové zůstává toto místo neobsazené. … Continue reading