Vláda podpořila návrh zákona upravujícího tzv. náhradní výživné, které má pomoci rodičům samoživitelům

Vláda dne 15. června 2020 schválila návrh zákona připravený MPSV upravující tzv. náhradní výživné. Díky němu samoživitelé a samoživitelky, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě, nezůstanou bez peněz. Ve chvíli, kdy totiž selžou veškeré dostupné nástroje k vymáhání … Continue reading

Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy

Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí … Continue reading

Pietní akt v Letech u Písku se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti

Tradiční pietní akt v Letech u Písku, který každoročně probíhá 13. května, se kvůli bezpečnostním nařízením bude konat bez přítomnosti veřejnosti. Veřejnost se pietního aktu v Letech bude moci zúčastnit prostřednictvím přímého přenosu internetové televize ROMEA TV. “Po dohodě s Výborem … Continue reading

Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která rozšiřuje pěstování a umožňuje vývoz léčebného konopí

Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Norma také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, … Continue reading

Ústavy nejsou udržitelné. Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí

Dne 6. 5. 2020 vyzvala Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi Aliance pro individualizovanou podporu, Platforma pro sociální bydlení a Asociace vzdělavatelů ASVSPS v otevřenému dopise ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ke změně systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o … Continue reading

75 let od porážky německého nacismu: Počty zavražděných Romů nejsou dodnes jasné. Někteří uvádějí 300 tisíc, další až milion romských obětí

Genocida Romů během druhé světové války, která skončila před 75 lety, 8. května, je tématem, jež bylo u nás několik desítek let značně opomíjené. Celkový počet romských obětí býval nejčastěji v počtu asi půl milionu zavražděných. Tento odhad, jenž vznikl … Continue reading

Prevence je třeba v případě obětí domácího násilí i v pomoci ohroženým rodinám s dětmi

Na tiskové konferenci v budově Úřadu vlády upozornila zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková na mimořádný dopad koronavirové pandemie na rodiny i na složitost, kterou tato pandemie způsobuje obětem domácího i sexuálního násilí, chtějí-li vyhledat pomoc. Specializované služby, intervenční centra … Continue reading