Linka první psychické pomoci odbavila v době epidemie 2600 hovorů. Lidé se mohou dále obracet na specializované krizové linky

Po téměř třech měsících fungování ukončilo Ministerstvo zdravotnictví provoz linky první psychické pomoci. Linka byla zřízena 25. března v rámci celostátní infolinky 1212, volající se na ni mohli dovolat přes volbu 5. Za dobu svého trvání vyřídili intervenční pracovníci více něž … Continue reading

Strategická investice do nové gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno za téměř 2 miliardy byla podpořena ministerstvem zdravotnictví

Fakultní nemocnice Brno získala od Ministerstva zdravotnictví registraci pro výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky. Cílem strategické investice ve výši 1,95 miliardy korun je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek. Vznikne tím pracoviště, … Continue reading

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění

Poslanci schválili novelu zákona o sociálním pojištění navrhovanou ministryní Janou Maláčovou. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další … Continue reading

Ústavní soud potvrdil porušení základních práv stěžovatele v případu smrtelné nehody při obsluze obráběcího stroje

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Krajského soudu v Praze a rozsudek Okresního soudu v Kolíně, neboť jimi byla porušena práva stěžovatele zaručená v čl. 36 odst. 1 ve … Continue reading

Český telekomunikační úřad a veřejný ochránce práv jednali o záměru neukládat po-vinnost provozovat veřejné telefonní automaty

V reakci na sdělení veřejného ochránce práv, který se rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy v souvislosti se záměrem ČTÚ již neuložit od příštího roku povinnost provozovat veřejné telefonní automaty, došlo k jednání nejvyšších představitelů obou institucí. Obě strany na schůzce detailně prodiskutovaly zmíněnou problematiku a východiska svých postojů. ČTÚ … Continue reading

MPSV sociálním službám dofinancuje 1 miliardu na zvýšené náklady na provoz v sou-vislosti s COVID-19

Téměř 1 mld. Kč půjde sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19 za období od 13. 3. do 31. 5. 2020. Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádný dotační titul pro … Continue reading

Vláda podpořila návrh zákona upravujícího tzv. náhradní výživné, které má pomoci rodičům samoživitelům

Vláda dne 15. června 2020 schválila návrh zákona připravený MPSV upravující tzv. náhradní výživné. Díky němu samoživitelé a samoživitelky, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě, nezůstanou bez peněz. Ve chvíli, kdy totiž selžou veškeré dostupné nástroje k vymáhání … Continue reading

Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy

Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí … Continue reading

Pietní akt v Letech u Písku se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti

Tradiční pietní akt v Letech u Písku, který každoročně probíhá 13. května, se kvůli bezpečnostním nařízením bude konat bez přítomnosti veřejnosti. Veřejnost se pietního aktu v Letech bude moci zúčastnit prostřednictvím přímého přenosu internetové televize ROMEA TV. “Po dohodě s Výborem … Continue reading

Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která rozšiřuje pěstování a umožňuje vývoz léčebného konopí

Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Norma také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, … Continue reading