Řiďte se zákony, ne osobními dojmy, vyzvaly Křečka stovky právníků

Téměř tři sta padesát právníků a akademiků se obrátilo otevřeným dopisem na ombudsmana Stanislava Křečka. Vytýkají mu, že se neřídí zákony, ale osobními dojmy. Mezi signatáři jsou bývalá ústavní soudkyně Eliška Wágnerová, ústavní právník Jan Kysela nebo expremiér Petr Pithart. Křeček se k dopisu odmítl vyjádřit.

„Vážený pane ombudsmane, ve funkci veřejného ochránce práv jste sice pouze krátce, ale již jste podnikl několik kroků a pronesl celou řadu výroků, které podlamují naši důvěru v to, že svou roli plníte odborně, zdatně a s vědomím vážnosti funkce, do které jste byl zvolen,“ píší v úvodu autoři kritického dopisu.

„Byť ombudsmanovi není svěřena klasická rozhodovací pravomoc, může mít jeho činnost obrovský význam. Svou roli však může plnit řádně pouze tehdy, pokud je veřejností i odbornou komunitou vnímán jako autorita a respektovaný odborník. Přesvědčivost stanovisek veřejného ochránce práv a síla argumentace, kterou prezentuje v médiích a se kterou se obrací k veřejnosti, jsou alfou a omegou jeho činnosti.“

„Navozujete dojem, že lidská práva jsou něco nesrozumitelného, obyčejným lidem cizího a snad i nebezpečného. Lidská práva, či chcete-li práva lidí, přitom nejsou intelektuálním konstruktem, nýbrž něčím velmi konkrétním. Chrání nás před mocí státu a dovolují soužití různých lidí navzdory rozdílům v jejich názorech, zájmech či potřebách. Připomínají nám, že bychom se měli vzájemně respektovat a že bychom měli přemýšlet i o problémech lidí, kteří mají jiné názory, víc nebo míň štěstí nebo se prostě jiní narodili. To, že některá lidská práva přijdou zbytná jednomu člověku, neznamená, že nemají význam pro šťastný život někoho jiného. Tato práva Vám zákon ukládá chránit, ať už jde o seniora, jemuž byl špatně vyměřen důchod, zanedbávaného klienta v domově sociálních služeb či Roma, který nemůže sehnat nájem pro svůj původ.“


„Velmi svérázným způsobem („tyhlety proporcionality na mě nezkoušejte”) zpochybňujete, že by omezení práv lidí státem mělo být proporcionální, tedy přiměřené a tvrdíte, že právo, které lze omezit, žádným právem není. Takové výroky již nejsou „jiným právním názorem“, ale neakceptovatelným zpochybňováním základů ústavního pořádku i celého právního řádu. Střety mezi různými právy či zájmy jsou nevyhnutelné, avšak pokud již má být nějaké právo omezeno, mělo by jít o zásah co nejmenší. Na to stačí i selský rozum. Proč něčí právo zpupně zcela zašlapat, když postačí jeho mírnější omezení?

Chcete-li svou funkci vykonávat odborně a důstojně, nemůžete jako ombudsman tento princip ignorovat ani popírat. Dokonce ani za nouzového stavu nelze vycházet z předpokladu, že co stát činí, vždy moudře činí. Nouzový stav neznamená, že by si právo a rozum měly vzít dovolenou. Jistě se nacházíme v situaci, která odůvodňuje omezení některých práv ve větší míře než obyčejně. Ombudsman by však měl umět jednat s chladnou hlavou (na základě odborného úsudku, ne podle pocitů) a své rozhodnutí rozumně vysvětlit veřejnosti i médiím. To bohužel nečiníte, ba se tomu aktivně bráníte.“

Celý text dopisu zde https://www.petice.com/otevreny_dopis_verejnemu_ochranci_prav

Více na https://denikn.cz/340426/ridte-se-zakony-ne-osobnimi-dojmy-vyzvaly-krecka-stovky-pravniku/?ref=list

Více na https://www.mall.tv/udalosti-ludka-stanka/pravnik-nebo-male-decko-ombudsman-nic-resit-nebude-a-basta

Comments are closed.