Ratifikací Istanbulské úmluvy stvrdíme, že Česká republika patří k zemím s nulovou tolerancí vůči násilí na ženách a domácímu násilí

V pondělí 7. října 2019 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference nazvaná Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou. Na pozvání zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové do Prahy přijeli zástupkyně a zástupci zemí, které úmluvu již ratifikovali.

Úmluvu Rady Evropy o  prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) doposud podepsalo 34 členských zemí Rady Evropy. Česká republika úmluvu podepsala v roce 2016, zatím ji ovšem neratifikovala.

Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková proto uspořádala mezinárodní konferenci, jíž se účastnily zástupkyně vybraných států, které již úmluvu ratifikovaly. Zástupkyně Něměcka, Švédska, Francie, Rakouska a Srbska popsaly, jaký vliv měla ratifikace úmluvy na boj proti násilí na ženách a domácímu násilí. 

Konferenci zahájila zástupkyně generální tajemnice Rady Evropy Gabriella Battaini-Dragoni. „Ráda bych zde řekla, o čem úmluva není,“ prohlásila v úvodu. „Někdy se říká, že úmluva rozvrací rodinné tradice, zvyky. To není pravda. Istanbulská úmluva neobsahuje žádnou definici rodiny, nevyžaduje po vládách, aby měnily rodinnou legislativu a politiku. Nepožaduje změnu legislativy v oblasti manželství. Jediná zmínka o manželství se týká zákazu nucených sňatků. Nepředstavuje tedy žádnou hrozbu pro tradici a rodinné vztahy,“ zdůraznila.

Aplikace úmluvy umožnila zavést a rozšířit nepřetržité telefonické linky pomoci a také veřejně financované azylové domy. „O problematice násilí na ženách a domácím násilí se hovoří i v rámci školních osnov. Zajištuje se také potřebné odborné vzdělávaní státních zástupců a zástupkyň, soudců a soudkyň,“ uvedla Gabriella Battaini-Dragoni.

Zmocněnkyně Helena Válková podotkla, že Istanbulská úmluva není samozřejmě všespásná. Ale zároveň vyzdvihla, že její ratifikací stvrdíme, že „Česká republika i nadále patří k zemím, které své závazky plní a vykazují nulovou toleranci vůči násilí na ženách a domácímu násilí.“

Více na https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/helena-valkova-ratifikaci-istanbulske-umluvy-stvrdime–ze-ceska-republika-patri-k-zemim-s-nulovou-toleranci-vuci-nasili-na-zenach-a-domacimu-nasili-176864/

Comments are closed.