Rada vlády pro duševní zdraví jednala o kontrole kvality péče v psychiatrických nemocnicích

Tajemnice Rady doplnila, že třetím úkolem z minulé Rady bylo vytvoření nového oddělení na Ministerstvu zdravotnictví k metodickému vedení a kontrole kvality zdravotní péče. Rada vlády vznik tohoto nového útvaru podpořila, ale Ministerstvu zdravotnictví se nepodařilo domluvit s Ministerstvem financí. Nyní je to už řešeno v rámci rozporu v materiálu Implementace k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví 2020–2030 pro období 2020–2023. Předseda Rady tajemnici upozornil na opožděné řešení tohoto bodu, protože vláda ČR den před konáním Rady rozhodla o 453 místech v jednotlivých rezortech v rámci systemizace.

Více na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Z%C3%A1znam-z-3.-zased%C3%A1n%C3%AD-Rady-vl%C3%A1dy-pro-du%C5%A1evn%C3%AD-zdrav%C3%AD-dne-8.-12.-2020.pdf

Comments are closed.