Řada rodin se ocitá v hmotné nouzi či čelí výpadkům sociálních služeb pro práci s dětmi

Rodiny s dětmi ovšem nečelí jen problémům spojeným s přímým násilím. Řada rodin se ocitá v hmotné nouzi či čelí výpadkům sociálních služeb pro práci s dětmi. Tyto služby jsou zásadní pro rodiny ze znevýhodněného sociálního zázemí.

Výbor pro práva dítěte proto Ministerstvu práce a sociálních věcí doporučil zajistit asistenční a odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, uvolnit pracovníky nízkoprahových služeb pro domácí návštěvy v sociálně znevýhodněných rodinách a zajistit ochranné pomůcky pro tyto pracovníky.

 „Je třeba ze strany ministerstva práce a sociálních věcí uvolnit pracovníky sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Samozřejmě při poskytnutí nezbytných ochranných pomůcek. Dále pak je nutné zvýšit ošetřovné nízkopříjmovým rodinám až na 80 % původního příjmu. Nesmíme zapomenout ani na vyšší podporu rodičů dětí se zdravotním postižením, kterým nyní často chybí potřebné asistenční a odlehčovací služby,“ konstatovala na tiskové konferenci předsedkyně Výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková.

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy výbor doporučil zlepšit pomoc se vzděláváním v domácím prostředí, vydat stanovisko k zajištění zákonného nároku na podpůrná opatření ve vzdělávání i během karanténních opatření či zajištění možnosti pravidelných návštěv dětí v ústavních zařízeních.

 Více na https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/helena-valkova-stejne-jako-chytrou-karantenu-je-potreba-prosazovat-i-chytrou-prevenci-v-pripade-obeti-domaciho-nasili-i-ohrozenych-rodin-s-detmi–181018/

Comments are closed.