Prohlášení ČHV k tragickému úmrtí romského občana po zásahu Policie ČR

Český helsinský výbor sleduje situaci kolem policejního zákroku, který se odehrál v sobotu
19. 6. 2021 v Teplicích a jenž skončil tragickým úmrtím Stanislava Tomáše. Apelujeme na řádné a důkladné prošetření zásahu policistů, jehož násilnost budí odůvodněné obavy o tom, že zásah mohl být rasově motivován. Způsob, jakým Policie ČR o vyšetřování zákroku referovala, vyvolal vlnu rasistických komentářů na sociálních sítích. Sebereflexe za zmařený lidský život přišla ze strany policie až po několika dnech, což považujeme za nedůstojné.

V Teplicích se v sobotu 26. 6.2021 konalo smuteční setkání na památku Stanislava Tomáše. Na místě se sešlo několik stovek lidí a vystřídala řada řečníků. Shromáždění později přerostlo v protest proti policejní brutalitě a účastníci se vydali na pochod městem směrem k policejní stanici, z davu zněla hesla „stop rasismu“ či „chceme vědět pravdu“. Účastníky pochodu nakonec rozehnal prudký déšť, připraven však byl i ozbrojený sbor pro případ eskalace shromáždění.

Mezi řečníky na pietním setkání vystoupil také evangelický farář, Mgr. Mikuláš Vymětal ThD., který přednesl prohlášení Českého helsinského výboru:

„Vážení pozůstalí, vážená rodino, vážení přítomní.

Sešli jste se zde na pohřbu Stanislava Tomáše, člověka, který žil život jednoho z nás, se zlem, které ho provázelo. Zemřel za okolností, které mnozí z nás vnímají jako tragické, zemřel při střetu s rukou zákona, jeho smrt se stala předmětem sdílení ve veřejném prostoru, vyvolávajíce tak všechny mnohé vášně. Vášně stojící na tom, že to byl Rom a stojící na tom, že přišel o život při zásahu Policie ČR. Chtěl bych zdůraznit, že Stanislav Tomáš byl člověk, chybující člověk, jako každý z nás. Jeho smrt může přinést Romům, a české společnosti, impuls ke změně.

Je na tomto místě třeba říci, že česká společnost je ve vztahu k Romům rasistická. Je třeba na tomto místě říci, že všeobecný přístup Policie ČR v tomto směru není dobrý a vyjádření lítosti přišlo pozdě.

Je třeba říci, že násilná smrt z rukou policie není v Čechách běžná a že se jedná o ojedinělý incident.

Je třeba veřejně říci, že jsou ghetta, kde žijí Romové.

Je třeba veřejně říci, že to Romové mají tisíckrát obtížnější než běžný občan, ať už chtějí cokoli a usilují o vlastní důstojnost, začlenění do běžné společnosti.

Je třeba veřejně říci, že je to odpovědnost každého z nás.

Každý můžeme přispět ke změně.

Podporuji úsilí všech representantů Romů o jejich široké začlenění do společnosti. Rom je stejným občanem jako všichni ostatní a musí jím být v očích vlastních i v očích ostatních.

Tato smrt a události okolo ní se mohou stát mementem a odrazovým můstkem vpřed. Pokud měla smrt Stanislava Tomáše tento smysl, tak tomu chtěla vyšší moc a je to projev osudu.

Přeji Stanislavu Tomášovi klidný odpočinek věčný, jeho rodině a blízkým sílu a všem zúčastněným naplnění vize společnosti bez předsudků vůči Romům.“

Václav Vlk, Mikuláš Vymětal
předsednictvo Českého helsinského výboru

Více informací a záznam ze shromáždění v Teplicích, jehož se účastnilo několik stovek Romů, je dostupný na stránkách Romea o.p.s.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romea-tv-bude-vysilat-zive-smutecni-setkani-na-pamatku-stanislava-tomase-v-teplicich (00:45 minut – záznam prohlášení zástupce ČHV)

Comments are closed.