Prohlášení a závazek českých nadací a dárců ke svým grantistům

Chceme být neziskovým organizacím oporou v době, kdy aktivně nabízejí své služby v boji proti koronaviru a zároveň jim současná situace komplikuje existenci. Proto jsme v Nadaci OSF spolu s dalšími nadacemi a dárci iniciovali výzvu, ve které se zavazujeme podpořit své grantisty postižené nastalou situací.

Proto se naše grantisty postižené nastalou situací pandemií COVID-19 zavazujeme podpořit následovně:

  • Poskytneme maximální podporu, nabízíme maximální možnou flexibilitu a jsme připraveni diskutovat možné změny v projektu apod.
  • Chceme adaptovat budoucí grantové výzvy na aktuální potřeby tak, aby byly co nejvíce otevřené, flexibilní v tématech i v čerpání finančních zdrojů.
  • Budeme podporovat občanský sektor – v obhajobě své existence a svých potřeb, budeme se podílet na posílení jeho hlasu a propojovat aktéry na jeho podporu.
  • Chceme vám naslouchat – nebojte se nás kontaktovat.
  • Budeme usilovat o to, aby i veřejnost a státní instituce aktivity neziskového sektoru docenily a aktivně podpořily.

Držíme vám palce!

Nadace OSF, Nadace Albatros, Nadační fond Avast, Jan Barta, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace České spořitelny, Martin Hájek, Nadace Karla Janečka, Václav Muchna, Nadace RSJ, Nadace Via a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a další

Více na https://www.stojimeprivas.cz/

Comments are closed.