Invitation to the General Meeting CHC

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto předseda spolku v souladu s čl. 8. odst. 3. Stanov ČHV tímto pozval na valnou hromadu Českého helsinského výboru, z. s., která se bude konat dne 26.4.2022 od 16.30 hod. v sídle ČHV na adrese Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 (budova Úřadu práce ČR, první patro).

Zdvořile prosím, abyste do 22.4.2022 potvrdili svou účast na valné hromadě na e-mailovou adresu: .

S přátelským pozdravem

JUDr. Václav Vlk
předseda Českého helsinského výboru

Pozvánku na valnou hromadu včetně programu najdete v příloze ve formátu PDF zde.

Comments are closed.