Opatření MPSV proti obchodníkům s chudobou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila v září 2018 celkem 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit.  Jelikož je opatření poměrně dost a jeden rezort nezvládne vše vyřešit, začalo na realizaci projektu MPSV spolupracovat hned sedm dalších resortů. Jejich uvedení do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.

Návrh 15 opatření proti boji s chudobou:

 1. Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění.
 2. Jasné nastavení hygienických standardů u bytů.
 3. Zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí.
 4. Opravy a výkup zdevastovaných bytů.
 5. Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu.
 6. Revize dávkového systému.
 7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci.
 8. Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách.
 9. Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem eliminace tzv.ubytoven.
 10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek.
 11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku.
 12. Změnit povinnost školní docházky a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání.
 13. Posílit sociální práci a sociální prevenci.
 14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. dlouhodobé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob.
 15. Zajistit vymahatelnost práva zejm. s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužit.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34651/TZ_-_MPSV_vede_vladni_tym_bojujici_proti_obchodnikum_s_chudobou.pdf

Comments are closed.