Neziskové organizace žádají o obnovení sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Věc: Žádost o obnovení činnosti sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v době nouzového stavu

V Praze, dne 30. 3. 2020

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo,

Obracíme se na vás s žádostí o obnovení činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v době nouzového stavu.

Ke dni 18. 3. 2020 byla vládním usnesením č. 239 pozastavena po dobu trvání nouzového stavu činnost některých sociálních služeb – stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro dětí a mládež, sociálně terapeutických dílen a sociálně aktivizačních služeb.

Je nám zřejmé, že se vláda tímto opatřením snaží zamezit setkávání osob a tím minimalizovat riziko nákazy. Nicméně, jako pracovníkům/zástupcům sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nám toto omezení, týkající se podpory ohrožených rodin s dětmi nepřijde smysluplné. I v aktuálním režimu pozastavení činnosti pracovníci potřebují poskytovat služby, které minimalizují ohrožení zdraví dětí i jejich rodičů i celkové zhoršení situace rodiny.

Ohrožené rodiny s dětmi patří k těm nejvíce zasaženým stávající situací – ztráta příjmů znamená nedostatek financí na základní potřeby jako jsou potraviny a bydlení; rodiny se neorientují ve stávající situaci, omezení pohybu znamená vyostření mnohdy již problematických vztahů; rodiče nerozumí požadavkům škol na domácí výuku a ani ji nejsou schopni zajistit; malý prostor, který sdílí mnoho osob a neklid dětí znamená i nárůst fyzických trestů apod. Rodiny si nejsou schopny vyhledat adekvátní pomoc, komunikovat s úřady.

Úřady, vč. pracovišť orgánů sociálně-právní ochrany dětí, výrazně omezily provoz. Rodiny se tak ocitají v situaci, která je ohrožuje, a samy se na nás obracejí.  Vnímáme jako naši povinnost je v této situaci podpořit a nabídnout adekvátní pomoc.

Sociálně-aktivizační služby, které jsou momentálně nařízením vlády pozastaveny, pomáhají rodinám zvládat výzvy i mimo stav nouze, ve kterém se aktuálně nacházíme. O to více vnímáme ze strany klientů zájem o tyto služby i v době koronakrize. Máme připraveny technologie a postupy, jak je poskytovat ve formě, která respektuje současné podmínky a chrání klienty i naše pracovníky.

Proto Vládu České republiky v otevřeném dopise žádáme o zrušení pozastavení sociálně-aktivizačních služeb a možnosti poskytovat tyto bezkontaktně. Věříme, že se nám podaří najít formální, právní a metodický rámec, který bude odpovídat reálným potřebám rodin a společnosti.

Celý text otevřeného dopisu naleznete zde: 

https://www.ditearodina.cz/home/novinky/330-otevreny-dopis-vlade-zadost-o-obnoveni-cinnosti-socialne-aktivizacnich-sluzeb-pro-rodiny-s-detmi-v-dobe-nouzoveho-stavu

Comments are closed.