Neziskové organizace ve vězeňství zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu

Český helsinský výbor jako zakládající člen Asociace organizací ve vězeňství (AOOV) podpořil stanovisko, ve kterém Asociace zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF+), jehož záměrem je snížit prostředky alokované do oblasti Operačního programu zaměstnanost (OPZ+) o 10 % a zavést povinnou spoluúčast subjektům z řad neziskových organizací ve výši 5%. AOOV upozorňuje, že snížení prostředků ESF bude mít negativní důsledky pro organizace pracující s dětmi a mladými, s rodinami, osobami se zdravotním postižením či seniory, dále také s lidmi v bytové nouzi, bez přístřeší a dalšími ohroženými skupinami včetně osob vycházejících z vězení.

Asociace zaslala dopis ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové s prosbou o podporu v této věci a připojila se k dopisu Platformy za bydlení adresovanému premiérovi Babišovi.

Více informací naleznete zde https://aoov.cz/odborna-stanoviska/stanovisko-aoov-k-vladnimu-navrhu-zmeny-podminek-esf-2/

Comments are closed.