Návštěvy v zařízeních pro seniory v době epidemie

Dnes je Mezinárodní den seniorů a my vám všem přejeme co nejklidnější prožití tohoto významného dne. Nemůžeme ovšem přehlížet, že letošní 1. říjen se od těch předchozích dramaticky liší. Jelikož je druhá vlna epidemie koronaviru v plném proudu, mohli bychom se z té první v mnohém poučit.

Jak vyplynulo z našich šetření, které byly prezentovány v létě na tiskové konferenci zástupkyně ombudsmana, během jarních opatření nemohli klienti sociálních služeb skoro dva měsíce opustit zařízení, v němž se nacházeli, zatímco všichni ostatní mohli ven do přírody nebo si dojít na nákup.

Plošný zákaz návštěv pak vedl k sociální izolaci a strádání seniorů, kteří ztratili kontakt se svými blízkými. 

Jak je to v současnosti?

 • Návštěvy v zařízeních sociálních služeb a zdravotnických zařízeních lůžkové péče jsou umožňovány za podmínek stanovených aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 
 • Jedná se zejména o současnou přítomnost maximálně dvou osob u jednoho klienta a absenci symptomů onemocnění COVID-19 u návštěvníků. 
 • Zákaz návštěv je oprávněn stanovit orgán ochrany veřejného zdraví, což je Ministerstvo zdravotnictví či krajská hygienická stanice, která ho stanovuje na lokální úrovni.
 • Někteří ředitelé zařízení přistupují k zákazu návštěv pouze na základě vlastního rozhodnutí. K tomu však nemají pravomoci.
 • V případě, že situaci v zařízení skutečně nelze řešit žádným jiným způsobem než zákazem návštěv, by se měli ředitelé nejprve obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici. 
 • Zařízení by měla s krajskými hygienickými stanicemi úzce spolupracovat, v případě potřeby se na ně obracet, řídit se jejich doporučeními a konzultovat s nimi svůj postup.
 • Ředitelé zařízení by se měli v prvé řadě pokusit najít způsoby, za kterých mohou být návštěvy realizovány bezpečným způsobem, místo jejich zákazu.
 • Poskytovatel služby také nemůže rozhodnout o tom, že klienti nebudou moci vycházet z objektu zařízení. 

Kam se obrátit v případě problémů v zařízeních sociálních služeb dodržována vaše práva.

 • Situaci řešit nejdříve přímo s poskytovatelem služby, tj. s vedením zařízení. 
 • Pokud nedojde k vyřízení situace k vaší spokojenosti, můžete se obrátit na jeho zřizovatele. 
 • Podat podnět inspekci poskytování sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, která je oprávněna věc prošetřit.
 • Obrátit se přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je orgánem metodické podpory pro organizace poskytující sociální služby. 
 • Rovněž se můžete obrátit na ombudsmana. Ten ovšem není ze zákona oprávněn prošetřovat individuální stížnosti na poskytování péče v zařízeních sociálních služeb. Může pouze přezkoumat postup inspekce. 
 • Ombudsman rovněž realizuje systematické návštěvy zařízení sociálních služeb s účelem ochrany osob před špatným zacházením. Tyto návštěvy jsou preventivního charakteru a základem pro ně nejsou individuální podněty, které však mohou být důvodem pro zohlednění výběru zařízení při plánovaní návštěv.

Comments are closed.