MPSV sociálním službám dofinancuje 1 miliardu na zvýšené náklady na provoz v sou-vislosti s COVID-19

Téměř 1 mld. Kč půjde sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19 za období od 13. 3. do 31. 5. 2020. Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádný dotační titul pro sociální služby. Peníze půjdou na výpadky úhrad od klientů, zvýšené personální náklady nebo nákupy ochranných pomůcek. Z dotačního titulu budou moci čerpat všichni registrovaní poskytovatelé, i ti mimo krajskou síť. 

„Kvůli pandemii měly sociální služby zvýšené náklady, se kterými nepočítaly. Například v domovech pro seniory zaměstnanci odpracovali spoustu přesčasů, které musí poskytovatelé zaplatit. Terénní pečovatelské služby se kvůli uzavření některých služeb staraly o více klientů, vozily jim obědy a nákupy. To vše byly pro poskytovatele náklady navíc,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. 

MPSV proto tyto zvýšené náklady sociálním službám uhradí. Dotace se bude poskytovat na: 

• výpadky z úhrad od klientů, jelikož sociální služby přestaly přijímat nové klienty; 

• zvýšené personální náklady jako jsou například přesčasy, více směn pracovníků; 

• zvýšené náklady kvůli přijatým opatřením vlády, kdy například terénním pečovatelským službám kvůli uzavření sociálních služeb přibyl okruh lidí, kteří najednou zůstali doma a potřebovali pomoc; 

• nákupy ochranných pomůcek, zajištění dezinfekce prostorů, nákup teploměrů apod. 

Na dofinancování sociálních služeb je vyčleněna necelá 1 mld. Kč (989 793 698 Kč). MPSV dotační výzvu vypíše v následujících dnech. Podle zákona poté musí být dotační titul zveřejněn po dobu alespoň 30 dní. Veškeré informace budou dostupné na webu ministerstva. 

Více na: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/15_06_+2020+TZ+-+MPSV+socialnim+sluzbam+dofinancuje+1+miliardu+na+zvysene+naklady+na+provoz+v+souvislosti+s+COVID-19.pdf/3677e0f3-091b-465e-fc58-a371c3d97686

Comments are closed.