Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k chování v přímořských oblastech. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se nemění

Po pravidelném vyhodnocení dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zůstává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19 neměnný. Z evropských zemí v něm ani nadále nefiguruje Rumunsko, které zůstává červené. Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravilo doporučení pro české občany, kterými je vhodné se řídit v přímořských oblastech.

Čeští občané i cizinci vracející se z Rumunska, se tak musí i nadále při návratu hlásit příslušné krajské hygieně a absolvovat test na covid-19. V opačném případě je nutné podstoupit karanténu.

Toto opatření platí také pro návraty ze všech zemí, které nejsou v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy uvedené. Týká se to většiny mimoevropských zemí.

Zaměstnavatelé musí i nadále vyžadovat negativní test na covid-19 od zaměstnanců z Bulharska, Portugalska, Lucemburska, Švédska, Rumunska a Španělska. Výsledek testu musí být z území ČR a nesmí být starší 4 dnů.

Toto pravidlo platí rovněž pro země neuvedené na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (většina zemí mimo EU). Týká se také státních příslušníků těchto zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států. Pokud tyto osoby test nepředloží, není možné je pustit do provozoven a pracoviště daného zaměstnavatele. Výjimku tvoří osoby, které Českou republikou pouze projíždí a nezdrží se déle než 12 hodin.

Nutnost mít negativní test na covid-19 ze strany zahraničních pracovníků z některých zemí je reakcí na zvýšené počty případů nákazy, ke kterým u zahraničních pracovníků dochází. Další zhodnocení epidemiologické situace bude provedeno za týden.

Ve všech zemích EU+ mimo Rumunsko je nyní nízké riziko nákazy (zelená barva semaforu). Stejně jako v ČR se ale objevují lokální ohniska. Na české občany se při návratu z těchto zemí nevztahují žádná omezení. V lokálních ohniscích je však zvýšené epidemiologické riziko, proto by tuto skutečnost měli občané při plánování svých cest brát v úvahu.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň vypracovalo seznam doporučení, kterými je vhodné se při pobytu v přímořských oblastech řídit.

Všichni občané by měli:

 • vyhýbat se místům, kde se pohybuje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.),
 • dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od cizích osob – a to uvnitř i venku,
 • používat roušku při cestování hromadnou dopravou,
 • dodržovat zásady hygieny rukou – především před jídlem nebo po cestě hromadnou dopravou pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat.

Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, zejména pak ve Španělsku, Švédsku, Bulharsku, Belgii a Portugalsku, mohly by být tyto státy v krátké době vyřazeny ze seznamu států s nízkým rizikem nákazy. Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde, seznam lokálních ohnisek v rámci EU naleznete níže.

Další informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Rizikové regiony v evropských státech

V rámci aktuální epidemiologické situace onemocnění covid-19 považujeme za rizikové regiony v jednotlivých státech:

 • Rakousko
 • Horní Rakousy
 • Vídeň
 • Švýcarsko
 • Ženeva
 • Švédsko
 • Västerbotten
 • Västra Götaland
 • Gävleborg
 • Bulharsko
 • Sofie
 • Varna
 • Plovdiv
 • Chorvatsko
 • Vukovarsko-sremská župa
 • Záhřebská župa
 • Osijecko-baranjská župa
 • Splitsko-dalmatská župa
 • Španělsko
 • Katalánsko
 • Aragón
 • Navarra
 • Baskicko
 • Portugalsko
 • Lisabon

Více na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-se-nemeni-ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-doporuceni-k-chovani-v-primorskych-oblastech/

Comments are closed.