Press release

Zemřel Paul Polansky – přítel Romů a iniciátor myšlenky zrušení prasečí farmy v Letech

Dne 26. března 2021 zemřel ve věku 79 let americký spisovatel, básník, lidskoprávní aktivista a přítel Romů Paul Polansky.  

Paul Polansky významným způsobem přispěl k odstranění velkochovu prasat z míst bývalého koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku. Právě on v 90. letech dvacátého století objevil během pátrání po rodokmenech Američanů, kteří do Ameriky odešli z Českých zemí, archiv tábora Lety. Tyto informace zveřejnil v americkém tisku a otevřel tak debatu o nutnosti odstranění prasečí farmy z míst genocidy Romů.

Paul se nebál otevírat témata, která jsou v České republice brána jako kontroverzní a tabu. Psal a mluvil třeba o zapojení českých elit a institucí do romského holokaustu, o zametání důkazů pod koberec a o souvislostech druhoválečné genocidy Romů a dnešním anticikanismem.

Po otevření kauzy Lety působil Paul Polansky na Balkáně, kde se zabýval ochranou práv romských komunit v nelehké době rozpadu Jugoslávie. Do České republiky se pravidelně vracel a pomáhal dotáhnout do konce boj za odstranění prasečí farmy z Let u Písku.  

Tak jsem ho poznal a skamarádil se s ním. Pamatuju si, jak nás přes pokročilý věk protáhnul každým křovím a příkopem v okolí bývalého koncentráku. Jak jsme společně objevili lokaci kamenolomu, ve kterém vězni pracovali. Paul mě toho opravdu hodně naučil: nebát se jít se svým názorem proti většině, nebát se mluvit o věcech, které lidé nechtějí slyšet. Naučil mě vytrvalosti, protože nakonec láska a pravda, vždy zvítězí nad lží a nenávistí.

Děkujeme Paule.  Rest in peace.                    

Autor: Miroslav Brož

Tisková zpráva: Český helsinský výbor jako člen Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády pro lidská práva plně podporuje usnesení výboru ze dne 22. března 2021

Český helsinský výbor jako člen Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády pro lidská práva plně podporuje usnesení výboru ze dne 22. března 2021 v tomto znění:

Výbor proti mučení žádá Generálního ředitele Vězeňské služby ČR a Ministerstvo spravedlnosti, aby:

 1. poskytli Výboru informace:
  a) o přesném počtu úmrtí v souvislosti s COVID-19 ve věznicích, místě úmrtí, věkové struktuře zemřelých odsouzených, způsobu informování pozůstalých a dalších s tím souvisejících poznatcích,
  b) o vývoji reprodukčního čísla ve věznicích a o tom, které věznice k dnešnímu datu přestaly přijímat další vězně,
  c) o počtech osob, které patří do rizikových skupin (z hlediska věku a/nebo zdravotního stavu),
  d) o počtech vězněných osob, které jsou k dnešnímu datu v těžkém nebo středně těžkém stavu a o způsobu informování jejich rodinných příslušníků,
  e) o počtu techniky určené ke „Skypování“, možnostech jejího navýšení a o aktuálním využívání „Skypu“ v jednotlivých věznicích,
 2. zasadili se v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví o přednostní očkování vězněných osob,
 3. navýšily finanční limity na stravovací normy a zajistili tak ve věznicích nutriční hodnoty stravy lépe odpovídající současným potřebám v souvislosti s pandemií COVID-19,
 4. vytvořili možnost pro dobrovolníky z řad duchovenské péče, aby mohli být prostřednictvím „Skypu“ v době pandemie v průběžném kontaktu s odsouzenými,
 5. připravili strategii kroků a opatření, které v budoucnu umožní postupné rozvolňování zákazu návštěv ve věznicích,
 6. dále podporovali iniciativu ředitelů věznic podávat ve vhodných případech žádosti o podmíněné propuštění podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k nominaci kandidáta na člena Rady České televize

Český helsinský výbor se připojil s hlubokým znepokojením ke stanovisku Federace židovských obcí v České republice ze dne 24. března 2021, které se týká osoby Pavla Černockého jako kandidáta za člena Rady České televize.

Jeho antisemitské výroky a jeho obecné vystupování v tomto směru považujeme za natolik odstrašující a nepřípustné, že sdílíme názor Federace židovských obcí v České republice a považujeme Pavla Černockého za zcela nevhodného kandidáta pro volbu člena Rady České televize.
 
V této souvislosti upozorňujeme, že antisemitismus a s ním související nacismus je jedním z nejhorších civilizačních zel, které nás provází po staletí a způsobilo natolik nezměrné utrpení, že žádné jeho projevy nelze tolerovat.

Předsednictvo ČHV

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Neziskové organizace ve vězeňství zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu

Český helsinský výbor jako zakládající člen Asociace organizací ve vězeňství (AOOV) podpořil stanovisko, ve kterém Asociace zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF+), jehož záměrem je snížit prostředky alokované do oblasti Operačního programu zaměstnanost (OPZ+) o 10 % a zavést povinnou spoluúčast subjektům z řad neziskových organizací ve výši 5%. AOOV upozorňuje, že snížení prostředků ESF bude mít negativní důsledky pro organizace pracující s dětmi a mladými, s rodinami, osobami se zdravotním postižením či seniory, dále také s lidmi v bytové nouzi, bez přístřeší a dalšími ohroženými skupinami včetně osob vycházejících z vězení.

Asociace zaslala dopis ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové s prosbou o podporu v této věci a připojila se k dopisu Platformy za bydlení adresovanému premiérovi Babišovi.

Více informací naleznete zde https://aoov.cz/odborna-stanoviska/stanovisko-aoov-k-vladnimu-navrhu-zmeny-podminek-esf-2/

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se připojil k Otevřenému dopisu neziskových organizací a také některých členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ohrazujícímu se proti výrokům ombudsmana Stanislava Krečka

V tomto dopise zástupci a zástupkyně nevládních organizací a členové a členky Rady vlády, zásadně nesouhlasí s protiromskými výroky Stanislava Křečka, veřejného ochránce práv (ombudsmana) a důrazně žádají předsedu vlády ČR, který je také předsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, a dále kompetentní orgány Poslanecké sněmovny ČR, aby se v co nejkratším čase veřejně distancovaly od výroků ombudsmana Křečka a vyzvaly ho k dodržování zákona o veřejném ochránci práv a slibu, který složil, když se funkce ombudsmana ujímal.

Otevřený dopis ve formátu PDF je ke stažení zde.

Tisková zpráva: Výroky politiků na adresu Ústavního soudu považuje ČHV za nepřijatelné

V souvislosti s nálezem Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ze dne 3. února 2021), který rozhodl o tom, že hlas voliče bude mít stejnou váhu v Praze jako v Aši nebo ve Zlíně, a následnou kritikou politiků, podle nichž jde o uspěchané rozhodnutí v nevhodný čas, považujeme za nutné se připojit k těm, kteří označili za nepřijatelné výroky prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš se měl vyslovit takto: „Ústavní soud ztratil zábrany a snaží se ovlivnit politickou situaci v zemi“. Miloš Zeman se podle médií vyslovil, že rozhodnutí Ústavního soudu může „vést k ústavní krizi, která nemá řešení“. Oba způsobem, který pokládáme za nevhodný a velice problematický, zpochybňují nezávislost a kompetence Ústavního soudu, který rozhodnutím chránil Ústavu a její princip rovnosti občanů ve volebních procesech.

Pokud rozhodnutí Ústavního soudu jako státní instituce vede k tomu, že prezident neudělí státní vyznamenání jeho předsedovi JUDr. Pavlu Rychetskému, považujeme to za nátlak na práci nezávislých soudů, který připomíná praktiky režimů, jež se vydaly autoritářskou cestou, kterou si nepřejeme následovat. Navíc tím uvedení politici dávají signál soudcům (a veřejnosti), že jejich práce se hodnotí politicky. To je z hlediska principů demokracie nepřijatelné.   

Zároveň se pozastavujeme nad nečinností vlády a Parlamentu. Současná vládní koalice mohla nespravedlnost volebního zákona napravit. Měla na to řadu let a nekonala.                       

Předsednictvo ČHV

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor odsuzuje brutální potlačení protestů a uvěznění Navalného

Uvěznění opozičního představitele a kritika režimu Ruské federace Alexeje Navalného považujeme za účelové a politicky motivované. Požadujeme jeho bezpodmínečné propuštění a důkladné transparentní vyšetření případu jeho nedávné otravy ve spolupráci s mezinárodními orgány a zveřejnění výsledků tohoto šetření.

Zároveň odsuzujeme brutální potlačení veřejných protestů proti uvěznění Navalného a požadujeme propuštění zadržených občanů. Znepokojuje nás rozsah policejních zákroků, při kterých bylo podle některých informačních portálů zadrženo přes 11 000 osob.

Předsednictvo Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontaktní osoba pro tisk:
Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: 

Tisková zpráva: Novým předsedou Českého helsinského výboru byl zvolen JUDr. Václav Vlk

Novým předsedou Českého helsinského výboru (ČHV), nevládní neziskové organizace pro lidská práva, byl zvolen dne 28. ledna 2021 její dlouholetý člen a podporovatel advokát JUDr. Václav Vlk.

Do funkce předsedy nastoupil po Táně Fischerové, která po těžké a dlouhé nemoci zemřela v prosinci 2019.   

JUDr. Václav Vlk vede řadu let úspěšnou advokátní kancelář.  Specializuje se mimo jiné i na trestní právo. Je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory a člen prezídia Unie obhájců. V minulosti působil mj. jako člen Rozkladové komise ministra vnitra ve věcech azylu.  

Z pozice předsedy se chce zasadit o rozvoj a posílení kapacit Českého helsinského výboru, aby mohla tato nevládní nezisková organizace zejména v této mimořádně obtížné době nadále účinně hájit práva potřebných a nejzranitelnějších skupin obyvatel a pokračovat tak ve své více než třicetileté tradici v oblasti ochrany lidských práv. 

Do funkce místopředsedy ČHV byl opětovně zvolen Doc. Ivan Štampach. Dalšími členy předsednictva jsou Mgr. Mikuláš Vymětal, PhDr., Mgr. Jan Beer, Mgr. Dana Syslová, Václav Trojan a Mgr. Rudolf Vévoda.     

Srdečně blahopřejeme ke zvolení. 

Lucie Rybová
ředitelka Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontaktní osoby pro tisk:
Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail:
JUDr. Václav Vlk, předseda ČHV, tel.: + (420) 224 818 736, e-mail: vlk@moreno-vlk.eu

Tisková zpráva: Výzva k jednání o změnách v oblasti zaměstnanosti a příjmů

Vážení zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky a sociálních partnerů,

v souvislosti s nadcházející ekonomickou recesí a očekávaným nárůstem nezaměstnanosti se na Vás jako zástupci občanského sektoru obracíme s výzvou k zahájení diskuze o potřebných změnách v politice zaměstnanosti a příjmů osob ohrožených ztrátou zaměstnání nebo bez zaměstnání.

Jsme přesvědčeni o tom, že při nastavování podmínek pro vedení v evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání, poskytování příležitostí aktivizace nezaměstnaným a uspokojování personálních potřeb zaměstnavatelů musí být více než dosud zohledňována reálná situace těch, jichž se uplatňovaná opatření týkají. Chystané změny zákona o zaměstnanosti a zákonů upravujících nepojistné sociální dávky je třeba analyzovat v jejich vzájemné provázanosti a z pohledu disponibilních příjmů jednotlivců a rodin. Nastavovaná opatření musí být funkční i z hlediska zaměstnavatelů. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci se sociálními partnery legislativní úpravu kurzarbeitu v podobě podpory v době částečné zaměstnanosti, má připraveny dvě novely zákona o zaměstnanosti a avizuje návrh změn nastavení podpory v nezaměstnanosti a aktivizačních opatření. V oblasti nepojistných sociálních dávek je ve stavu po připomínkách zákon o přídavku na bydlení, jímž mají být nahrazeny stávající dávky příspěvek a doplatek na bydlení, a chystá se úprava konstrukce a nastavení valorizace životního a existenčního minima.

Příjmy domácností ze zaměstnání a z dávkových systémů, stejně jako odliv části těchto příjmů exekucemi nebo oddlužováním, jsou spojité nádoby, bez jejichž zohlednění nelze nastavit funkční model podpory osob v obtížích souvisejících s ekonomickými změnami ve společnosti.

Vyzýváme Vás proto k uspořádání společného jednání na půdě MPSV nebo Generálního ředitelství Úřadu práce ČR nad níže uvedenými tématy zaměstnanosti a příjmů v polovině října 2020, dle Vašich časových možností.

Diskusní okruhy:

 1. Postupy Úřadu práce ČR ve změněných společenských podmínkách, které budou vyžadovat větší důraz na aktivní politiku zaměstnanosti a efektivní zvládnutí zvyšování počtu žadatelů o nepojistné sociální dávky: komplexní podpora klientů jako uchazečů o zaměstnání a zároveň jako příjemců dávek, využívání “kalkulačky příjmů“, zvyšování předvídatelnosti a přezkoumatelnosti rozhodnutí, zjednodušení formulářů, rozšíření možnosti elektronického či jiného podání žádostí o zprostředkování zaměstnání a o dávky.
 2. Nový spotřební koš pro konstrukci životního minima, nastavení valorizace životního minima a využívání jeho vlivu na příjem nezaměstnaných i (ve větší míře) zaměstnaných osob k podpoře setrvání a/nebo návratu na trh práce.
 3. Změny v podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci či jiných aktivizačních opatřeních se snahou vyrovnat tyto zásluhové podpory s ostatními pojistnými dávkami (nad 60 procent čistého příjmu, po dostatečně dlouhou podpůrčí dobu pro naplnění účelu podpory).
 4. Možnosti nastavení nebo prohloubení spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti s bezplatnými dluhovými poradnami, poskytovateli sociálních a aktivizačních služeb. 

Věříme, že společné setkání či setkávání nad výše uvedenými body umožní lepší přípravu na výzvy, které v brzké době čekají nejen trh a státní úřady, ale i nestátní organizace pomáhající klientům uplatnit se a setrvat v zaměstnání.

Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
Filip Pospíšil, Lucie Trlifajová, Centrum pro společenské otázky – SPOT
Lenka Máchová, Lucie Rybová, Český helsinský výbor
Lenka Ouředníčková, Gabriela Hendlová, Rubikon Centrum
Jan Černý, Člověk v tísni

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Press release: Opinion of the Czech Helsinki Committee on Belarus

We are watching with concern the events in Belarus, in particular the violent police crackdowns on peaceful demonstrations. The presidential election in Belarus has repeatedly not inspired confidence. The presidential candidates did not have equal access to the media, and two of them were even imprisoned before the election. European Union observers were not invited to the elections at all. According to a number of reports from members of election commissions, elections were rigged and ballots were manipulated. Most likely, Lukashenko did not actually win the election.

In these circumstances, it is natural and legitimate for the citizens of Belarus to publicly disagree with the elections and to request new elections under the supervision of international organizations. Police has been deployed against peaceful demonstrations and rallies, and used brutal violence in many cases.

Protesters, according to independent Belarusian sources, are at risk of being fired from employment and being further punished, many of whom have been arrested. In many places, strikes are taking place in support of demonstrators and support the demand for a new presidential election. We support these protest demands from Belarusian citizens. We consider the actions of the Belarusian authorities against public assemblies to be illegitimate and inadmissible.

For the Czech Helsinki Committee

Ivan Štampach
Vice-Chairman of the Czech Helsinki Committee

Press contact:
Mgr. Lucie Rybová, CHC director; tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.

The press release in PDF format can be downloaded here.

Další příspěvky

All published posts can be found here.